StadshuisHA2
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de panden aan de Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32 toe te voegen aan maatschappelijke opvang. Op basis van locatie en type woning is gekeken welke doelgroep het meest geschikt is voor welke woning. De panden aan de Vijver- en Dobbestraat zijn geschikt voor moeders met kinderen, omdat er eigen opgangen zijn en bepaalde mate privacy en zelfstandigheid gegarandeerd is. De zorg wordt geleverd door verschillende welzijns- en zorgorganisaties.

Gelijktijdig heeft het college het besluit genomen om een leegstaand gebouw van de gemeente aan het Koggenland beschikbaar te stellen voor tijdelijke woonruimte bij complexe echtscheidingen.

Maatschappelijke opvang
Op dit moment wordt het volgende gesignaleerd door samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties:

Uit cijfers van Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) blijkt dat zowel de wachtlijst met jongvolwassenen als de wachtlijst met moeders met kinderen steeds verder toeneemt. De wachtlijst van het AOP voor moeders met kinderen blijft stijgen. In februari jl. was de wachtlijst 10 moeders met kinderen, inmiddels is de wachtlijst 14 moeders met kinderen. De langst wachtende wacht vanaf januari 2017.

Er is een groei in het aantal complexe echtscheidingen. Vorig jaar is extra geïnvesteerd in mediation als onderdeel van het preventief jeugdbeleid. Zij ondersteunen gezinnen die in een complexe scheiding zijn beland of worden ingezet om complexe scheidingen te voorkomen. Uit de mediation gesprekken blijkt dat de ouders vaak gedwongen zijn om onder één dak te blijven wonen. In een aantal gevallen is de situatie echter dusdanig schrijnend dat dit invloed heeft op het welzijn van de kinderen. Het per direct uit elkaar gaan van de ouders/opvoeders geeft lucht voor het hele gezin.

Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32
Het betreft 2 dubbele woonhuizen, die voorheen in gebruik waren door de Prinsenstichting. Het gaat om in totaal 18 kamers. Professionals geven aan dat deze woningen zeer geschikt zijn voor dakloze gezinnen of moeders met kinderen. Dit komt vooral doordat ieder pand 3 afzonderlijke bovenverdiepingen heeft, ieder met zijn eigen trapopgang. Hierdoor is in bepaalde mate privacy en zelfstandigheid gegarandeerd, welke wenselijk is voor herstel en het opbouwen van een toekomst van zowel de moeder als de kinderen. Er wordt samen met anderen in een huis gewoond, maar de inrichting maakt dat ieder gezin zijn eigen plek heeft.

Koggenland
Het pand in het Koggenland is een voormalig schoolgebouw en is in eigendom van de gemeente. Het is goed inzetbaar als tijdelijke woonplek voor 4 tot 6 alleenstaanden volwassenen. De woonruimte is ingericht als zeer tijdelijk, zodat mensen ook snel weer doorstromen naar een eigen woning, zodat er weer ruimte komt voor iemand die ook een time-out nodig heeft binnen de thuissituatie.

Tot slot
Het toevoegen van deze plekken zorgt voor meer lucht in de keten van maatschappelijke opvang, waardoor ook andere doelgroepen sneller in kunnen stromen bij het AOP. Daarnaast wordt er op dit moment een locatiestudie uitgevoerd voor het realiseren van een voorziening voor chronisch verslaafden. Ook wordt er gezocht naar een locatie voor een opvangvoorziening voor jongeren die zorg nodig hebben. De resultaten hiervan wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht.

foto:StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...