Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor hun uitkering. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS). ‘Het verrichten van een tegenprestatie kan niet geheel en al afhangen van de wensen en daarmee geheel en al afhangen van de vrijwillige medewerking van de uitkeringsgerechtigde’, aldus de RvS.
Klijnsma
De Raad geeft het advies op verzoek van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW). Zij wilde weten in hoeverre de Participatiewet ruimte biedt om de tegenprestatie volledig afhankelijk te maken van vrijwillige medewerking door de bijstandsgerechtigde. Ze wilde ook weten in hoeverre gemeenten dit zelf in een verordening mogen bepalen.
Omstandigheden
Volgens de RvS heeft de gemeente beleidsruimte en de verantwoordelijkheid om in individuele gevallen een afweging te maken over het opdragen van een tegenprestatie. Ze kan daarbij kijken naar de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de uitkeringsgerechtigde of het gezin. Gemeenten maken een verordening die hierop aansluit. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid om een verplichting op te kunnen leggen en daarbij maatwerk te kunnen leveren. Maar, zo schrijft de Raad in haar advies ‘een gemeentelijke bepaling waarbij de medewerking geheel en al aan de vrijwillige medewerking overgelaten wordt, is niet zo’n bevoegdheid’.
Naar vermogen
Als een tegenprestatie wordt opgedragen, moet wel rekening worden gehouden met het vermogen van de uitkeringsgerechtigde om die tegenprestatie te verrichten. Maar als het eenmaal zover is, móet een tegenprestatie dus uitgevoerd worden als de gemeente die oplegt. De afwegingsruimte die ligt in het al dan niet opdragen van een tegenprestatie, biedt de mogelijkheid om met de individuele omstandigheden van betrokkene, zijn interesses en mogelijkheden rekening te houden. Maar een verplichting voor de gemeente is er niet.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Ogen en Oren van geel naar wit hesje

In 2013 werd er veel ingebroken in de wijk Purmer-Noord. Een groepje wijkbewoners heeft toen het ini...

Wietplantages ontmanteld op bedrijventerrein De Koog

Op vrijdag 27 september vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerre...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...