Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

stadhuisa
Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering zitten te informeren over de gevolgen bij het einde van de WW en ze aan het werk te helpen. UWV, Werkom en de gemeente waren de initiators van dit project. Na drie bijeenkomsten hebben deze de balans opgemaakt en vanwege de teleurstellende resultaten besloten te stoppen met dit project.
In een memo informeert Wethouder Hegger de raad over de achtergronden van het stopzetten van dit project.
Gevolgde werkwijze
In 2019 zijn drie bijeenkomsten gehouden voor mensen die in de laatste drie maanden van hun WW-uitkering zaten in de maanden juni tot en met oktober 2019. Deelnemers werden door het UWV geïnformeerd over de mogelijke ondersteuning bij het vinden van werk, de gemeente gaf uitleg over bijstand en Werkom gaf uitleg over re-integreren. Omdat de opkomst bij de eerste bijeenkomst zeer teleurstellend was, slechts 7 van de 81 genodigden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst, is de uitnodigingsbrief aangepast. De keren daarna was de opkomst iets hoger.

De deelnemers hebben aangegeven de presentaties als informatief te hebben beschouwd, echter veel informatie was niet op hun van toepassing. Het ging dan met name om de informatie van de gemeente en van Werkom. Verder gaven de deelnemers aan dat er behoefte is om in gesprek te gaan met het UWV over werk en de ondersteuningsmogelijkheden van het UWV daarbij. Dit is met het UWV besproken.
Resultaten
Totaal zijn In de drie bijeenkomsten 189 mensen uitgenodigd, hiervan heeft slecht 19% (37 mensen) deelgenomen aan de bijeenkomsten. Dit is lager dan de verwachte opkomst van 25-50%.
Van de 37 deelnemers kwam er maar één in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voor de 36 die niet in aanmerking kwamen waren verschillende redenen zoals: hun partner heeft een baan, ze hebben vermogen, er is een andere inkomstenbron, etc. (de redenen zijn niet geregistreerd). Van het totale aantal langdurig WW-ers zijn er 16 ingestroomd in de bijstand dit is lager dan de verwachte 28.
Directe gesprekken bij aanvraag bijstandsuitkering effectiever
Gezien de resultaten van dit project en de ervaringen van de medewerkers wordt gestopt met dit project. UWV, Werkom en de gemeente zien geen meerwaarde om nog langer tijd in dit project te steken om de instroom in de bijstand te verminderen.
Om mensen in de bijstand snel naar werk te begeleiden is het van belang dat medewerkers, direct nadat een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt, met deze inwoners in gesprek gaan en afspraken maken over mogelijkheden en wensen t.a.v. het vinden van werk en/of de toeleiding naar werk. Wij continueren onze werkwijze.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een on...

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...