Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

stadhuisa
Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering zitten te informeren over de gevolgen bij het einde van de WW en ze aan het werk te helpen. UWV, Werkom en de gemeente waren de initiators van dit project. Na drie bijeenkomsten hebben deze de balans opgemaakt en vanwege de teleurstellende resultaten besloten te stoppen met dit project.
In een memo informeert Wethouder Hegger de raad over de achtergronden van het stopzetten van dit project.
Gevolgde werkwijze
In 2019 zijn drie bijeenkomsten gehouden voor mensen die in de laatste drie maanden van hun WW-uitkering zaten in de maanden juni tot en met oktober 2019. Deelnemers werden door het UWV geïnformeerd over de mogelijke ondersteuning bij het vinden van werk, de gemeente gaf uitleg over bijstand en Werkom gaf uitleg over re-integreren. Omdat de opkomst bij de eerste bijeenkomst zeer teleurstellend was, slechts 7 van de 81 genodigden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst, is de uitnodigingsbrief aangepast. De keren daarna was de opkomst iets hoger.

De deelnemers hebben aangegeven de presentaties als informatief te hebben beschouwd, echter veel informatie was niet op hun van toepassing. Het ging dan met name om de informatie van de gemeente en van Werkom. Verder gaven de deelnemers aan dat er behoefte is om in gesprek te gaan met het UWV over werk en de ondersteuningsmogelijkheden van het UWV daarbij. Dit is met het UWV besproken.
Resultaten
Totaal zijn In de drie bijeenkomsten 189 mensen uitgenodigd, hiervan heeft slecht 19% (37 mensen) deelgenomen aan de bijeenkomsten. Dit is lager dan de verwachte opkomst van 25-50%.
Van de 37 deelnemers kwam er maar één in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Voor de 36 die niet in aanmerking kwamen waren verschillende redenen zoals: hun partner heeft een baan, ze hebben vermogen, er is een andere inkomstenbron, etc. (de redenen zijn niet geregistreerd). Van het totale aantal langdurig WW-ers zijn er 16 ingestroomd in de bijstand dit is lager dan de verwachte 28.
Directe gesprekken bij aanvraag bijstandsuitkering effectiever
Gezien de resultaten van dit project en de ervaringen van de medewerkers wordt gestopt met dit project. UWV, Werkom en de gemeente zien geen meerwaarde om nog langer tijd in dit project te steken om de instroom in de bijstand te verminderen.
Om mensen in de bijstand snel naar werk te begeleiden is het van belang dat medewerkers, direct nadat een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt, met deze inwoners in gesprek gaan en afspraken maken over mogelijkheden en wensen t.a.v. het vinden van werk en/of de toeleiding naar werk. Wij continueren onze werkwijze.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een on...

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...