Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Overheidswerkgevers hebben de doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet gehaald. Gevolg is dat staatssecretaris Klijnsma voorbereidingen in gang zet voor het activeren van de quotumregeling. Het totaal aantal banen voor de banenafspraak ruimschoots gehaald: 22.554. Dat is te danken aan werkgevers in de markt: 18.957 banen. Overheidswerkgevers bleven steken op 3597, terwijl de doelstelling 6500 was.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).(toevoeging readactie Stadspartij)
Teleurstellend
Dit blijkt uit cijfers van de zogenoemde tweemeting die de staatssecretaris zojuist naar de Tweede Kamer heeft doorgestuurd. Klijnsma noemt het positief dat de werkgevers in Nederland er samen in geslaagd zijn om de totale doelstelling van 20.500 banen voor de banenafspraak ruim te realiseren. Ze benadrukt dat tot en met 2016 veel meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever een baan hebben gevonden en alle betrokkenen zich hebben ingespannen om dit te realiseren. ' Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is aan de andere kant teleurstellend te moeten constateren dat bij de werkgevers van de sector overheid de aantallen achterblijven bij de doelstelling.'

Meer formele dienstverbanden
Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de afspraak om in de periode tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten, speciaal bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers. In het eerste jaar werd het afgesproken aantal gehaald en in het tweede jaar opnieuw ruimschoots. Dat is vooral te danken aan de werkgevers in de markt. Hun doelstelling was 14.000 banen, waar die van overheidswerkgevers 6500 was. Bij de 22.554 gerealiseerde banen gaat het om 12.655 formele dienstverbanden en bijna 10.000 "inleenverbanden" via uitzendbureaus en detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Wat ook opvalt in de vergelijking tussen cijfers over 2015 en 2016 is dat het aantal inleenverbanden is teruggelopen ten faveure van banen met formele dienstverbanden. 

Doel banenafspraak onverkort gehandhaafd
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 is vastgelegd dat werkgevers die geen of onvoldoende invulling geven aan de gemaakte afspraken daarvoor heffingen kunnen krijgen opgelegd. In haar brief aan de Kamer kondigt Klijnsma aan dat zij op basis van de resultaten van de tweemeting nu het traject inzet voor de activering van een quotumheffing voor de sector overheid.
Hiervoor treedt het kabinet in overleg met gemeenten en sociale partners. 'Het doel van de afspraak in het Sociaal Akkoord blijft onverkort gehandhaafd', stelt Klijnsma. 'En dat is om mensen die tot nu toe weinig kansen kregen ook toegang te verschaffen tot een volwaardige plek op de arbeidsmarkt, die daarmee ook echt "inclusiever" wordt.'

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...