Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

ombudsman
De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Wel geeft hij verschillende aandachtspunten mee in een brief over het wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.
De ombudsman vindt het positief dat het wetsvoorstel invulling geeft aan meerdere aanbevelingen uit zijn rapport Een open deur?. Daarin stelde hij vast dat het voor mensen met problematische schulden vaak moeilijk is om schuldhulpverlening te krijgen. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat straks ook bijvoorbeeld zelfstandigen in de schuldhulpverlening terecht kunnen. In veel gemeenten is dat nu nog niet zo. Ook moeten organisaties straks gemakkelijker informatie kunnen uitwisselen. Dat scheelt mensen in de schuldhulpverlening veel regelwerk.
Beslagvrije voet
De ombudsman vindt het ook een belangrijke verbetering dat het wetsvoorstel de beslagvrije voet waarborgt. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat nodig is voor het eerste levensonderhoud. Daarop mag geen beslag worden gelegd, maar niet alle instanties houden zich daar nu aan.
Aandachtspunten
Wel geeft de ombudsman een aantal aandachtspunten mee aan de staatssecretaris. Zo schrijft hij dat er in de wet een termijn moet komen voor het informeren van mensen over het delen van hun gegevens. Ook vindt hij dat in de wet moet staan dat mensen in de schuldhulpverlening binnen twee weken een overzicht van hun schulden krijgen. En dat instanties binnen twee weken moeten reageren op een voorstel voor een schuldregeling. Verder vindt de ombudsman dat het duidelijk moet zijn dat gemeenten die hun schuldhulpverlening uitbesteden aan een andere organisatie zelf verantwoordelijk blijven. En dat zij eventuele klachten over de schuldhulpverlening ook zelf moeten behandelen.
De ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd hem te laten weten of zij het wetsvoorstel nog gaat aanpassen.
Achtergrond
De gemeentelijke schuldhulpverlening ondersteunt mensen bij het oplossen van problematische schulden. De Nationale ombudsman heeft al langer aandacht voor de schuldhulpverlening. Hij ontvangt geregeld klachten van mensen met problematische schulden die niet weten hoe het verder moet of waar ze terecht kunnen. Deze klachten en de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waren voor de ombudsman in 2016 aanleiding voor het onderzoek 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening'. De onderzoeken ‘Een open deur? en Een open deur? Het vervolg sluiten daarop aan.
Bijlagen

Brief aan staatssecretaris SZW over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening (pdf, 31.57 KB)

foto Ombudsman


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...