Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

ombudsman
De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens, dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Wel geeft hij verschillende aandachtspunten mee in een brief over het wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.
De ombudsman vindt het positief dat het wetsvoorstel invulling geeft aan meerdere aanbevelingen uit zijn rapport Een open deur?. Daarin stelde hij vast dat het voor mensen met problematische schulden vaak moeilijk is om schuldhulpverlening te krijgen. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat straks ook bijvoorbeeld zelfstandigen in de schuldhulpverlening terecht kunnen. In veel gemeenten is dat nu nog niet zo. Ook moeten organisaties straks gemakkelijker informatie kunnen uitwisselen. Dat scheelt mensen in de schuldhulpverlening veel regelwerk.
Beslagvrije voet
De ombudsman vindt het ook een belangrijke verbetering dat het wetsvoorstel de beslagvrije voet waarborgt. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat nodig is voor het eerste levensonderhoud. Daarop mag geen beslag worden gelegd, maar niet alle instanties houden zich daar nu aan.
Aandachtspunten
Wel geeft de ombudsman een aantal aandachtspunten mee aan de staatssecretaris. Zo schrijft hij dat er in de wet een termijn moet komen voor het informeren van mensen over het delen van hun gegevens. Ook vindt hij dat in de wet moet staan dat mensen in de schuldhulpverlening binnen twee weken een overzicht van hun schulden krijgen. En dat instanties binnen twee weken moeten reageren op een voorstel voor een schuldregeling. Verder vindt de ombudsman dat het duidelijk moet zijn dat gemeenten die hun schuldhulpverlening uitbesteden aan een andere organisatie zelf verantwoordelijk blijven. En dat zij eventuele klachten over de schuldhulpverlening ook zelf moeten behandelen.
De ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd hem te laten weten of zij het wetsvoorstel nog gaat aanpassen.
Achtergrond
De gemeentelijke schuldhulpverlening ondersteunt mensen bij het oplossen van problematische schulden. De Nationale ombudsman heeft al langer aandacht voor de schuldhulpverlening. Hij ontvangt geregeld klachten van mensen met problematische schulden die niet weten hoe het verder moet of waar ze terecht kunnen. Deze klachten en de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waren voor de ombudsman in 2016 aanleiding voor het onderzoek 'Burgerperspectief op schuldhulpverlening'. De onderzoeken ‘Een open deur? en Een open deur? Het vervolg sluiten daarop aan.
Bijlagen

Brief aan staatssecretaris SZW over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening (pdf, 31.57 KB)

foto Ombudsman


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...