Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Bouwen1HA
Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisvesting betekent vaak grote problemen met je gezondheid, werk en onderwijs. De overheid moet stappen ondernemen om het recht op huisvesting van burgers te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Met andere woorden, de overheid is verantwoordelijk voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting, met speciale aandacht voor mensen in de meest kwetsbare situaties.


Dat ziet het College voor de rechten van de mens te weinig terug in het beleid, de afspraken en de monitoring, zoals de regering die heeft beschreven in het rapport de 'Staat van de Volkshuisvesting'.
Huizenmarkt op slot
De huizenmarkt zit op slot voor veel groepen in de samenleving. Voor hen is er geen passende of betaalbare woning beschikbaar. Jongeren moeten noodgedwongen veel langer thuis wonen, mensen uit de middenklasse die te veel verdienen voor de sociale huur en te weinig financiële zekerheden hebben voor een koopwoning, zitten klem en ouderen wonen in een huis dat eigenlijk niet meer gepast is voor hun persoonlijke situatie.
Een groeiende groep mensen moet noodgedwongen uitwijken naar een leefplek binnen hun sociale netwerk of naar een vakantiewoning. Het aantal mensen dat onderdak in de maatschappelijke opvang zoekt of zelfs helemaal geen dak boven hun hoofd heeft, groeit ook.
Mensenrechtelijke benadering
Tegen deze achtergrond is de Staat van de Volkshuisvesting gepubliceerd, die op 7 juni zal worden besproken in de Tweede Kamer. Het College heeft een brief aan het parlement gestuurd waarin de gegevens uit dit rapport langs de mensenrechtenlat worden gelegd. Daaruit blijkt dat er veel maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van woningen te verbeteren, maar dat deze onvoldoende gerelateerd zijn aan doelstellingen zoals betaalbaarheid en de positie van kwetsbare groepen.
Het College pleit voor een huisvestingsbeleid dat de mensenrechtelijke criteria als uitgangspunt heeft. Deze mensenrechtelijke benadering draagt bij aan een betere analyse van de problemen en de effecten die het huidige beleid heeft, met name op kwetsbare groepen. Het biedt de overheid daarmee aanknopingspunten voor een beleid dat de grootste problemen kan oplossen als het gaat over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor groepen voor wie dit het meest urgent is.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...