Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Bouwen1HA
Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisvesting betekent vaak grote problemen met je gezondheid, werk en onderwijs. De overheid moet stappen ondernemen om het recht op huisvesting van burgers te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Met andere woorden, de overheid is verantwoordelijk voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting, met speciale aandacht voor mensen in de meest kwetsbare situaties.


Dat ziet het College voor de rechten van de mens te weinig terug in het beleid, de afspraken en de monitoring, zoals de regering die heeft beschreven in het rapport de 'Staat van de Volkshuisvesting'.
Huizenmarkt op slot
De huizenmarkt zit op slot voor veel groepen in de samenleving. Voor hen is er geen passende of betaalbare woning beschikbaar. Jongeren moeten noodgedwongen veel langer thuis wonen, mensen uit de middenklasse die te veel verdienen voor de sociale huur en te weinig financiële zekerheden hebben voor een koopwoning, zitten klem en ouderen wonen in een huis dat eigenlijk niet meer gepast is voor hun persoonlijke situatie.
Een groeiende groep mensen moet noodgedwongen uitwijken naar een leefplek binnen hun sociale netwerk of naar een vakantiewoning. Het aantal mensen dat onderdak in de maatschappelijke opvang zoekt of zelfs helemaal geen dak boven hun hoofd heeft, groeit ook.
Mensenrechtelijke benadering
Tegen deze achtergrond is de Staat van de Volkshuisvesting gepubliceerd, die op 7 juni zal worden besproken in de Tweede Kamer. Het College heeft een brief aan het parlement gestuurd waarin de gegevens uit dit rapport langs de mensenrechtenlat worden gelegd. Daaruit blijkt dat er veel maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van woningen te verbeteren, maar dat deze onvoldoende gerelateerd zijn aan doelstellingen zoals betaalbaarheid en de positie van kwetsbare groepen.
Het College pleit voor een huisvestingsbeleid dat de mensenrechtelijke criteria als uitgangspunt heeft. Deze mensenrechtelijke benadering draagt bij aan een betere analyse van de problemen en de effecten die het huidige beleid heeft, met name op kwetsbare groepen. Het biedt de overheid daarmee aanknopingspunten voor een beleid dat de grootste problemen kan oplossen als het gaat over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor groepen voor wie dit het meest urgent is.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een ve...

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord b...

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen i...

Patricia en Irma bezoeken de voedselbank

Op 8 mei brachten onze fractieleden Patricia Gootjes en Irma Waarhuijs een bezoek aan de voedselbank...