Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Bouwen1HA
Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisvesting betekent vaak grote problemen met je gezondheid, werk en onderwijs. De overheid moet stappen ondernemen om het recht op huisvesting van burgers te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Met andere woorden, de overheid is verantwoordelijk voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting, met speciale aandacht voor mensen in de meest kwetsbare situaties.


Dat ziet het College voor de rechten van de mens te weinig terug in het beleid, de afspraken en de monitoring, zoals de regering die heeft beschreven in het rapport de 'Staat van de Volkshuisvesting'.
Huizenmarkt op slot
De huizenmarkt zit op slot voor veel groepen in de samenleving. Voor hen is er geen passende of betaalbare woning beschikbaar. Jongeren moeten noodgedwongen veel langer thuis wonen, mensen uit de middenklasse die te veel verdienen voor de sociale huur en te weinig financiële zekerheden hebben voor een koopwoning, zitten klem en ouderen wonen in een huis dat eigenlijk niet meer gepast is voor hun persoonlijke situatie.
Een groeiende groep mensen moet noodgedwongen uitwijken naar een leefplek binnen hun sociale netwerk of naar een vakantiewoning. Het aantal mensen dat onderdak in de maatschappelijke opvang zoekt of zelfs helemaal geen dak boven hun hoofd heeft, groeit ook.
Mensenrechtelijke benadering
Tegen deze achtergrond is de Staat van de Volkshuisvesting gepubliceerd, die op 7 juni zal worden besproken in de Tweede Kamer. Het College heeft een brief aan het parlement gestuurd waarin de gegevens uit dit rapport langs de mensenrechtenlat worden gelegd. Daaruit blijkt dat er veel maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van woningen te verbeteren, maar dat deze onvoldoende gerelateerd zijn aan doelstellingen zoals betaalbaarheid en de positie van kwetsbare groepen.
Het College pleit voor een huisvestingsbeleid dat de mensenrechtelijke criteria als uitgangspunt heeft. Deze mensenrechtelijke benadering draagt bij aan een betere analyse van de problemen en de effecten die het huidige beleid heeft, met name op kwetsbare groepen. Het biedt de overheid daarmee aanknopingspunten voor een beleid dat de grootste problemen kan oplossen als het gaat over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor groepen voor wie dit het meest urgent is.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...