Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

FietsjesHA
Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke stichting die geen winst maakt. Vrijwilligers dragen grotendeels zorg voor de invulling van de activiteiten. Buurtgezinnen.nl heeft een duidelijke missie: bevorderen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.
Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan vier doelen; Ouders ontlasten, Ouders sterker maken, Opvoedklimaat verbeteren en het Netwerk van het gezin uitbreiden.
De stichting is in 2015 gestart en inmiddels actief in 50 gemeenten. Op dinsdagavond 8 oktober gaf de stichting een presentatie aan de gemeenteraad van Purmerend waar de Stadspartij met meerdere raadsleden aanwezig was.
Opvoeden doen we samen

Buurtgezinnen.nl is ontwikkeld vanuit de gedachte opvoeden doen we samen. Het komt in een gezin wel eens voor dat het even niet loopt. Dan zit het zo tegen dat de emmer overloopt en dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden wat je ze uiteraard van harte gunt. Bij de meeste gezinnen wordt er dan vaak hulp geboden vanuit familie of vrienden. Maar er zijn helaas gevallen waar dit ontbreekt. Daarvoor is de stichting buurtgezinnen.nl in het leven geroepen. Zij proberen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) te koppelen aan een warm en stabiel gezin (steungezinnen). Zo krijgen de kinderen van het gezin die het zwaar heeft wat extra liefde en aandacht.
Via een coördinator van buurtgezinnen .nl worden er afspraken gemaakt over de steun die benodigd is. Dit kan bijvoorbeeld bestaan aan het opvangen van een peuter voor een halve dag per week, een baby voor een paar dagen te logeren krijgen, een rustige huiswerkplek bieden aan een puber of meehelpen bij het vieren van verjaardag van kinderen. Er zijn tal van mogelijke vormen van het verlenen van steun aan het vraaggezin.
Steungezin

De coördinator zal bij een aanvraag van een vraaggezing gaan kijken welk steungezin het beste past bij het vraaggezin. Dan wordt er match gemaakt en zal de coördinator beide gezinnen voor een periode van twee jaar begeleiden. Voor er een koppeling tussen de gezinnen tot stand komt wordt er een intake gedaan en zal er Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd voor het steungezin. Ook wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle betrokkenen.
Duizendste koppeling in 2019

De Stadspartij vindt het een zeer goed initiatief, er zijn 300 nieuwe koppelingen tot stand gekomen in 2018 en in 2019 vond de duizendste koppeling plaats. Financieel kan dat voor gemeenten voordelig uitpakken, per koppeling kan er een besparing optreden van minimaal € 5.500, --Bij diverse al langer deelnemende gemeenten zijn er besparingen bekend die aanzienlijk zijn zoals de gemeente Rhenen (besparing € 66,000,--), gemeente Ede (besparing € 36,000,--) en gemeente Papendracht (besparing € 79.000,--). Zomaar een paar voorbeelden.
Voor de Stadspartij is de besparing die kan worden gerealiseerd geen hoofddoel, meer een prettige bijkomstigheid. Het belangrijkste is dat gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben worden geholpen. Wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...