Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

FietsjesHA
Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een onafhankelijke stichting die geen winst maakt. Vrijwilligers dragen grotendeels zorg voor de invulling van de activiteiten. Buurtgezinnen.nl heeft een duidelijke missie: bevorderen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst.
Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan vier doelen; Ouders ontlasten, Ouders sterker maken, Opvoedklimaat verbeteren en het Netwerk van het gezin uitbreiden.
De stichting is in 2015 gestart en inmiddels actief in 50 gemeenten. Op dinsdagavond 8 oktober gaf de stichting een presentatie aan de gemeenteraad van Purmerend waar de Stadspartij met meerdere raadsleden aanwezig was.
Opvoeden doen we samen

Buurtgezinnen.nl is ontwikkeld vanuit de gedachte opvoeden doen we samen. Het komt in een gezin wel eens voor dat het even niet loopt. Dan zit het zo tegen dat de emmer overloopt en dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden wat je ze uiteraard van harte gunt. Bij de meeste gezinnen wordt er dan vaak hulp geboden vanuit familie of vrienden. Maar er zijn helaas gevallen waar dit ontbreekt. Daarvoor is de stichting buurtgezinnen.nl in het leven geroepen. Zij proberen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) te koppelen aan een warm en stabiel gezin (steungezinnen). Zo krijgen de kinderen van het gezin die het zwaar heeft wat extra liefde en aandacht.
Via een coördinator van buurtgezinnen .nl worden er afspraken gemaakt over de steun die benodigd is. Dit kan bijvoorbeeld bestaan aan het opvangen van een peuter voor een halve dag per week, een baby voor een paar dagen te logeren krijgen, een rustige huiswerkplek bieden aan een puber of meehelpen bij het vieren van verjaardag van kinderen. Er zijn tal van mogelijke vormen van het verlenen van steun aan het vraaggezin.
Steungezin

De coördinator zal bij een aanvraag van een vraaggezing gaan kijken welk steungezin het beste past bij het vraaggezin. Dan wordt er match gemaakt en zal de coördinator beide gezinnen voor een periode van twee jaar begeleiden. Voor er een koppeling tussen de gezinnen tot stand komt wordt er een intake gedaan en zal er Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd voor het steungezin. Ook wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle betrokkenen.
Duizendste koppeling in 2019

De Stadspartij vindt het een zeer goed initiatief, er zijn 300 nieuwe koppelingen tot stand gekomen in 2018 en in 2019 vond de duizendste koppeling plaats. Financieel kan dat voor gemeenten voordelig uitpakken, per koppeling kan er een besparing optreden van minimaal € 5.500, --Bij diverse al langer deelnemende gemeenten zijn er besparingen bekend die aanzienlijk zijn zoals de gemeente Rhenen (besparing € 66,000,--), gemeente Ede (besparing € 36,000,--) en gemeente Papendracht (besparing € 79.000,--). Zomaar een paar voorbeelden.
Voor de Stadspartij is de besparing die kan worden gerealiseerd geen hoofddoel, meer een prettige bijkomstigheid. Het belangrijkste is dat gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben worden geholpen. Wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 f...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een on...

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...