raadszaal2HA
De gemeenteraad heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen op € 17,50 per periode van 4 weken, met ingang van 1 januari 2018. Voor veel mensen met een beperking betekent dit een verlaging van hun huidige eigen bijdrage. Voor meerpersoonshuishoudens die nog niet AOW-gerechtigd zijn, betekent dit dat zij voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage betalen.
Deze eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen voor inwoners boven 18 jaar - behalve voor rolstoelen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De eigen bijdrage voor deze 3 voorzieningen is afhankelijk van het verzamelinkomen en het eventuele vermogen, de gezinssamenstelling en de leeftijd. Voorbeelden van voorzieningen zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Voorbeelden van voorzieningen waarvoor de verlaging van de eigen bijdrage geldt, zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Uitzonderingen
Een andere regel geldt voor twee soorten voorzieningen:
-    er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor dagbesteding;
-    voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) betaalt de gebruiker een tarief per rit. De hoogte van dit tarief is vergelijkbaar met die van het gewone openbaar vervoer.
Deze uitzonderingen gelden ongeacht de samenstelling van het huishouden.


Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...