raadszaal2HA
De gemeenteraad heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen op € 17,50 per periode van 4 weken, met ingang van 1 januari 2018. Voor veel mensen met een beperking betekent dit een verlaging van hun huidige eigen bijdrage. Voor meerpersoonshuishoudens die nog niet AOW-gerechtigd zijn, betekent dit dat zij voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage betalen.
Deze eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen voor inwoners boven 18 jaar - behalve voor rolstoelen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De eigen bijdrage voor deze 3 voorzieningen is afhankelijk van het verzamelinkomen en het eventuele vermogen, de gezinssamenstelling en de leeftijd. Voorbeelden van voorzieningen zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Voorbeelden van voorzieningen waarvoor de verlaging van de eigen bijdrage geldt, zijn: een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf.
Uitzonderingen
Een andere regel geldt voor twee soorten voorzieningen:
-    er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor dagbesteding;
-    voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) betaalt de gebruiker een tarief per rit. De hoogte van dit tarief is vergelijkbaar met die van het gewone openbaar vervoer.
Deze uitzonderingen gelden ongeacht de samenstelling van het huishouden.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...