Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

dymanhersens
Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes in de hersenen. De meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, fronto-temporale dementie (FTD), vasculaire dementie en dementie met Lewy lichaampjes (DLB).
Van de vier bovengenoemde ziektes is de meest voorkomende en ook meest bekende de ziekte van Alzheimer.
Forse toename dementie
In Nederland is het aantal mensen met dementie sinds 1950 vervijfvoudigd. Van 50.000 toen tot ruim 280.000 nu. Verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
Wat vaak niet wordt beseft is dat dementie een dodelijke ziekte is, gemiddeld leven mensen die worden getroffen door dementie nog 8 jaar. De kans dat je dementie krijgt neemt sterk toe op oudere leeftijd.

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie.
    - Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
    - Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
    - Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
In een vroeg stadium van dementie is het vaak niet duidelijk dat het om dementie gaat en symptomen die erop duiden worden vaak genegeerd. Als het recente geheugen het meermaals af laat weten, voorwerpen niet meer worden herkend, aandacht en concentratie problemen gaan opleveren, er moeite ontstaat met plannen en overzicht houden duidt dit vaak op een beginnende dementie.
Patiënten met dementie geven een enorme belasting aan degene die mantelzorg verlenen. Uit onderzoek van stichting Alzheimer Nederland blijkt dat mensen die mantelzorg verlenen aan ouderen met dementie het meest belast zijn. Daarvan is 13% zeer zwaar belast of overbelast.
Geen medicijnen beschikbaar

Bij de Ziekte van Alzheimer hopen zich twee specifieke eiwitten op in de hersenen, deze zorgen in eerste instantie voor verminderde communicatie tussen hersencellen en later voor het afsterven van hersencellen. Daardoor ontstaat geheugenstoornis en traagheid. Patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer zullen steeds meer moeite krijgen met plannen en het houden van overzicht, ook het geheugen laat ze steeds meer in de steek wat tot gevolg heeft dat er geen herkenning meer is van naaste zoals familie en vrienden.
Voor dementie zijn (nog) geen medicijnen ontwikkeld om de ziekte te voorkomen of te genezen. Er is zelfs geen medicijn beschikbaar om de ziekte af te remmen. Wel zijn er medicijnen die symptomen zoals angst, slaaploosheid en somberheid kunnen bestrijden.
Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten welke de komende jaren, door toename van het aantal patiënten, alleen maar zullen toenemen.
 Zorg
Zoals al genoemd is er nog geen medicatie om dementie te genezen maar er zijn wel medicijnen om de ziekte te kunnen afremmen en de symptomen tegen te gaan of gelijk te houden. Deze medicijnen hebben effect op het geheugen, de alertheid en het gedrag.
Om patiënten die aan dementie lijden zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten is goede zorg en ondersteuning van groot belang. Ook ergotherapie, fysiotherapie en logopedie kunnen er voor zorgen dat de patiënt langer in zijn vertrouwde omgeving kan verblijven daarnaast draagt een gezonde levensstijl hieraan ook bij.
Meer informatie over dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland en van de Hersenstichting.

Illustratie: fragment Rembrandts schilderij 'De anatomische les van Dr. Deijman' (Amsterdam Museum)

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

Een dak boven je hoofd is een fundamentele voorwaarde voor een menswaardig bestaan. Geen huisve...

Nachtopvang Wagenweg veiliger gemaakt in afwachting verhuizing

De nachtopvang is sínds enige jaren gesitueerd aan de Wagenweg 14 en wordt uitgevoerd door het Alge...