Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

dymanhersens
Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes in de hersenen. De meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, fronto-temporale dementie (FTD), vasculaire dementie en dementie met Lewy lichaampjes (DLB).
Van de vier bovengenoemde ziektes is de meest voorkomende en ook meest bekende de ziekte van Alzheimer.
Forse toename dementie
In Nederland is het aantal mensen met dementie sinds 1950 vervijfvoudigd. Van 50.000 toen tot ruim 280.000 nu. Verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
Wat vaak niet wordt beseft is dat dementie een dodelijke ziekte is, gemiddeld leven mensen die worden getroffen door dementie nog 8 jaar. De kans dat je dementie krijgt neemt sterk toe op oudere leeftijd.

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie.
    - Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
    - Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
    - Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
In een vroeg stadium van dementie is het vaak niet duidelijk dat het om dementie gaat en symptomen die erop duiden worden vaak genegeerd. Als het recente geheugen het meermaals af laat weten, voorwerpen niet meer worden herkend, aandacht en concentratie problemen gaan opleveren, er moeite ontstaat met plannen en overzicht houden duidt dit vaak op een beginnende dementie.
Patiënten met dementie geven een enorme belasting aan degene die mantelzorg verlenen. Uit onderzoek van stichting Alzheimer Nederland blijkt dat mensen die mantelzorg verlenen aan ouderen met dementie het meest belast zijn. Daarvan is 13% zeer zwaar belast of overbelast.
Geen medicijnen beschikbaar

Bij de Ziekte van Alzheimer hopen zich twee specifieke eiwitten op in de hersenen, deze zorgen in eerste instantie voor verminderde communicatie tussen hersencellen en later voor het afsterven van hersencellen. Daardoor ontstaat geheugenstoornis en traagheid. Patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer zullen steeds meer moeite krijgen met plannen en het houden van overzicht, ook het geheugen laat ze steeds meer in de steek wat tot gevolg heeft dat er geen herkenning meer is van naaste zoals familie en vrienden.
Voor dementie zijn (nog) geen medicijnen ontwikkeld om de ziekte te voorkomen of te genezen. Er is zelfs geen medicijn beschikbaar om de ziekte af te remmen. Wel zijn er medicijnen die symptomen zoals angst, slaaploosheid en somberheid kunnen bestrijden.
Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten welke de komende jaren, door toename van het aantal patiënten, alleen maar zullen toenemen.
 Zorg
Zoals al genoemd is er nog geen medicatie om dementie te genezen maar er zijn wel medicijnen om de ziekte te kunnen afremmen en de symptomen tegen te gaan of gelijk te houden. Deze medicijnen hebben effect op het geheugen, de alertheid en het gedrag.
Om patiënten die aan dementie lijden zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten is goede zorg en ondersteuning van groot belang. Ook ergotherapie, fysiotherapie en logopedie kunnen er voor zorgen dat de patiënt langer in zijn vertrouwde omgeving kan verblijven daarnaast draagt een gezonde levensstijl hieraan ook bij.
Meer informatie over dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland en van de Hersenstichting.

Illustratie: fragment Rembrandts schilderij 'De anatomische les van Dr. Deijman' (Amsterdam Museum)

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 f...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een on...

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...