Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

AOPHA
De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze mensen als er nu geen krachtige en gerichte aanpak komt met een forse financiële impuls vanuit het Rijk. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en Aedes onderschrijven dit.
VNG bestuurder en wethouder in Breda Miriam Haagh: 'De afgelopen jaren was reeds een stijgende trend waarneembaar. Het is geen voorbijgaand fenomeen. Er is nu actie nodig. Ook van gemeenten, maar we vragen het kabinet om een forse financiële investering te doen zodat gemeenten kwetsbare mensen de begeleiding kunnen geven die ze nodig hebben. Ook moet er voldoende betaalbare huisvesting beschikbaar komen'.
Betaalbare huisvesting
De mensen in de opvang zijn lang niet altijd meer de daklozen van vroeger met een geschiedenis van buitenslapen en een verslavingsproblematiek. Steeds vaker gaat het om mensen die in de eerste plaats een dak boven hun hoofd nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die na een scheiding, schulden of verlies van een baan hun woning verliezen. Vanwege het tekort aan betaalbare huisvesting zijn zij niet in staat om een passende woning te vinden. Voor hen geldt dat er vanzelf een (grotere) zorgvraag ontstaat als een woning met eventuele ondersteuning dan niet beschikbaar is. Haagh: 'Dit is natuurlijk in de eerste plaats verschrikkelijk voor de mensen die het betreft. Maar het is ook een maatschappelijk probleem want het niet tijdig ingrijpen, leidt vaak tot nog hogere kosten en het afbrokkelen van draagvlak dat zo nodig is voor een inclusieve samenleving'.
Voorkomen dakloosheid
'Op dit moment zien we in een aantal steden steeds vaker mensen in de opvang die al eerder een beschermd of begeleid wonen traject hebben gevolgd. Dat traject is ‘mislukt’ omdat de begeleiding te snel is gestopt of te weinig begeleiding en dagbesteding kon worden gegeven.' Dat zegt Clemens Blaas, bestuurslid van de Federatie Opvang. Zijn collega Artie van Tuijn, voorzitter van de RIBW Alliantie voegt daaraan toe: 'Mensen verblijven nu nodeloos lang in beschermd wonen en opvang, wat ook weer tot wachtlijsten leidt. Met de gemeenten willen wij voor de mensen die beschermd wonen, werken aan terugkeer naar het gewone leven: wonen, werken, contact met je familie, buren en vrienden. Dat biedt houvast en voorkomt uitval van mensen die psychisch kwetsbaar zijn.'
Forse financiële impuls voor langdurige begeleiding in de Wmo
Juist aan voldoende middelen voor begeleiding ontbreekt het. Hiervoor is er vanuit het Rijk een forse structurele financiële investering nodig in de Wmo. Op dit moment zijn gemeenten voor deze extra zorgtaken nog onvoldoende gecompenseerd. Sterker nog: ze hebben bij de decentralisaties in de zorg juist te maken gehad met een bezuiniging op de middelen voor begeleiding. De woningcorporatiekoepel Aedes ondersteunt de vraag om extra middelen voor begeleiding. Aedesvoorzitter Marnix Norder gaf eerder dit jaar aan, in een gezamenlijk bericht van Aedes en Sociaal Werk Nederland, dat begeleiding van kwetsbare inwoners broodnodig is om wijken sterk en stabiel te houden. ‘Als gemeenten hiervoor te weinig middelen kunnen inzetten moet het Rijk bijspringen’, aldus Aedes.
Aan de slag
De VNG roept het kabinet op om samen met gemeenten een forse versnelling in te zetten van goedwerkende programma’s (Zoals  WeerThuis!, de Woondeals en de Taskforce Wonen en Zorg) waarbij gemeenten, corporaties en de instellingen samenwerken om de problemen terug te dringen. Haagh:  'De huidige ontwikkelingen staan in schril contrast met de continue boodschap van het Kabinet dat het goed gaat met de economie en dat iedere Nederlander hiervan profiteert. Laten we de mouwen opstropen en gezamenlijk de trend keren en dakloosheid terugdringen'.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Sociale Zaken Artikelen

Sociale Zaken Nieuws

Grote tegenvaller bij financiële stand van zaken budget jeugdzorg

In een bericht aan de gemeenteraad  laat het college weten dat het budget jeugdzorg over 2018 f...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Gezinnen voor gezinnen Buurtgezinnen.nl actief in Purmerend

Sinds september 2018 is in Purmerend en Beemster buurtgezinnen.nl actief. Buurtgezinnen.nl is een on...

Brede oproep aan Kabinet om dakloosheid op te lossen

De Verniging van Nederlandes Gemeenten (VNG) waarschuwt voor verdere toename van dak- en thuisloze m...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...