bezuingen2
Door te forse bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunnen sociale werkbedrijven onmogelijk de Participatiewet en de Banenafspraak uitvoeren. Deze zorg uitten wethouders richting staatssecretaris Klijnsma. De komende vier jaar is 420 miljoen extra nodig om kwetsbare groepen een plek op de arbeidsmarkt te bieden.
Belofte ingelost
Door verleden week woensdag aanwezig te zijn op een door Cedris georganiseerde bijeenkomst in Amersfoort loste Klijnsma de belofte in om met wethouders, als bestuurders van sociale werkbedrijven, in gesprek te gaan over financiële gevolgen van rijksmaatregelen. Met de invoering van de Participatiewet is in totaal 1,8 miljard bezuinigd. De wethouders constateren dat financiële problemen de transformatie en doorontwikkeling van de sector belemmeren. Berekend is dat voor de komende vier jaar 420 miljoen euro nodig is om de structuur op peil te houden, anders neem de kans op ontmanteling van de bedrijven toe.
Nieuwe doelgroepen
De kennis en expertise van deze bedrijven is hard nodig om nieuwe doelgroepen, zoals Wajongers en jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs, te ondersteunen bij het krijgen en houden van betaald werk. ‘Het is lastig te verkopen aan de gemeenteraad als een verlieslijdend bedrijf nieuwe taken krijgt en ook andere doelgroepen dan Wsw’ers gaat begeleiden naar werk’, aldus een bestuurder. Omdat het aantal Wsw’ers alleen maar afneemt kunnen op voor hun beschikbare vacatures geen mensen worden geplaatst. Gemeenten zijn dus terughoudend met het inzetten van nieuwe instrumenten, maar vinden het ook belangrijk de ondersteunende structuur en de kennis en expertise van de sw-bedrijven te behouden.
Forse bezuiniging
Klijnsma benadrukte dat ook zij vindt dat de expertise van sociale werkbedrijven behouden moet blijven. Volgens Cedris-voorzitter Job Cohen moet dan nu wel het financiële gat worden gedicht. ‘Anders blijft er onvoldoende kennis en expertise beschikbaar om ook in de toekomst mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen.’ De uitstroom uit de Wsw gaat minder snel dan verwacht, blijkt ook uit de meicirculaire, maar het macrobudget houdt daar geen rekening mee. Sw-bedrijven moeten met hetzelfde geld meer mensen betalen en krijgen nieuwe taken erbij. Compensatie voorwaarde voor succes
Cedris pleit ervoor de jaarlijkse bezuiniging van 500 euro per subsidieplek dit jaar stop te zetten en het macrobudget te baseren op het reëel aantal mensen dat bij sw-bedrijven werkt. Daarbij wijst de vereniging erop dat het lage inkomensvoordeel voor werkgevers is gehalveerd en stevig inhakt op de sw-bedrijven. Verder zou de tijdelijke bonus op de kosten voor beschut werk tot 2020 structureel moeten worden. Volgens staatssecretaris Klijnsma was de bezuiniging op de Wsw inderdaad heel fors, maar door de economische crisis onvermijdelijk. Door de aantrekkende economie zit er nu weer ruimte in de begroting. Daardoor kan bij de formatie het tekort grotendeels worden gecompenseerd. Cohen: ‘Dat is echt een voorwaarde om de Participatiewet tot een succes te maken.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Kadernota: College bereikt veel ambities uit coalitieakkoord

De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit naja...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Oorsprong en tradities Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats ...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

'Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking'

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond Voor een effectieve aanpak van armoede is ...