Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

SeniorenStadspartij
Als inwoners van een gemeente maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kan er in veel gevallen een beroep worden gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is een wettelijk ingevoerde verplichting die de gemeente heeft als dienst naar haar inwoners. Zo ook in onze gemeente Purmerend.


Als iemand onvoldoende zelfredzaam is of niet goed mee kan doen in de maatschappij kan hij of zij hulp vragen bij de gemeente. De gemeente gaat dan tezamen met de aanvrager onderzoeken in welke vorm van ondersteuning gewenst is. Allereerst zal er worden gekeken in welke mate er ondersteuning vanuit het netwerk van de aanvrager mogelijk is.

Maatwerk

De gemeente Purmerend zet in op maatwerk als er een beroep wordt gedaan op de WMO.

De aanvrager wordt uitgenodigd voor een gesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek, en daarin worden de klachten geïnventariseerd en wordt met de aanvrager doorgenomen wat er kan worden georganiseerd. Als eerste wordt er gekeken wat er door de aanvrager zelf nog mogelijk kan worden gedaan, vervolgens wat er in de eigen omgeving (familie, buren, vrienden) aan ondersteuning mogelijk is. Daarna wordt er gekeken wat er voor mogelijkheden zijn aan algemene en collectieve voorzieningen en als al de genoemde mogelijkheden er niet zijn wordt er gekeken naar een maatwerkvoorziening. Het is altijd raadzaam om dit gesprek te voeren met een begeleider, een die bekend is met je situatie en die je vertrouwt.

De seniorenafdeling van de Stadspartij kan zich vinden in deze werkwijze waarbij wij wel blijven volgen dat er niemand tussen de wal en het schip raakt in dit proces.

Waarvoor ondersteuning

Waarvoor kunnen inwoners van Purmerend bij ons WMO-loket ondersteuning aanvragen.

Dat is op velerlei gebied, denk daarbij aan vervoersvoorzieningen zoals aanvullend openbaar-vervoer  (AOV) maar ook rolstoelvoorzieningen waar ook de scootmobiel onder valt.

Veel voorkomende verstrekte voorzieningen zijn de Hulp bij Huishouden (HbH), de meerdoen regeling, Gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, persoonsgebonden budget en dagbesteding.

Het WMO-loket in Purmerend is bereikbaar via de telefoon 0299-452455 of via de website van de gemeente Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het kan zijn dat er bij een aanvraag problemen ontstaan of dat u als aanvrager niet tevreden bent over de uitkomst van de aanvraag. U kunt dan contact opnemen met de afdeling senioren van de Stadspartij (foto). Zie voor het adres de website.

Wij zullen dan samen met u onderzoeken of de aanvraag naar behoren is behandeld.

foto:Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Artikelen Seniorenafdeling

Artikelen Seniorenafdeling

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Hulp bij zorg en toeslagen

Het aantal senioren in Purmerend is almaar groeiend. Door deze groei ontstaat er ook steeds meer b...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...

Dementie neemt toe

In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de ver...

Ondersteuning indien nodig van senioren afdeling Stadspartij bij inschakelen WMO-loket Purmerend

Als inwoners van een gemeente maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kan er in veel gevallen ee...

Onze seniorenafdeling

Van links naar rechts: John Heijnen, Hans Wessels, Maria Deen, Bert Meulenberg, Wiesya Bamberg en He...

Binnenkort Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging

    Eigen regie wordt steeds belangrijker voor zorg en ondersteuning. Mensen moeten ze...

Zorggroep

  Met de decentralisaties in de zorg vanuit de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeent...