Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BertgelejasHA
In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal alleen maar zal toenemen. De senioren afdeling van de Stadspartij realiseert zich dat dementie veel gevolgen heeft voor degene die erdoor getroffen worden maar meer nog voor degenen die het dichtst bij de betrokkenen staan. 
Dementie is een Latijnse term en betekent “ontgeesting”. Zenuwcellen, of verbindingen daarvan, in de hersenen raken steeds meer beschadigd en zorgen ervoor dat de hersenen niet meer kunnen functioneren. De achteruitgang in functioneren is bij mensen die dementie krijgen heel verschillend, sommigen kunnen nog jaren goed functioneren terwijl bij anderen de achteruitgang snel verloopt.
Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor veel voorkomende vormen van ziektebeelden waarvan de meest voorkomende alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en lewy body dementie zijn.
De wetenschap heeft nog geen bewijzen dat dementie erfelijk is al komt het in sommige families wel meer voor dan in andere.
Om in een vroeg stadium de juiste hulp en ondersteuning te geven aan patiënten die gaan dementeren is het van belang om het begin van dementie te herkennen. Dat is best een moeilijk proces omdat dementie niet ineens zichtbaar wordt. Het is een zich langzaam ontwikkelend proces.

De drie opvallendste kenmerken van de ziekte zijn:
  1. Achteruitgang van het geheugen: daarbij is vergeetachtigheid vaak het opvallendst. Het uit zich vaak ook in het moeite hebben met taal, het herkennen van allerlei zaken zoals personen, geluiden en gebeurtenissen. Ook het uitvoeren van dagelijkse bezigheden zoals persoonlijke verzorging, maar ook eten en drinken worden steeds moeilijker uit te voeren noodzakelijke bezigheden. Op den duur gaat een patiënt die aan dementie lijdt heel vaak vegeteren met de dood als gevolg.
  1. Gedragsverandering: patiënten kunnen agressief gedrag gaan vertonen, ook en vaak vooral tegen degene die zeer dichtbij ze staan. Ook kunnen ze onrustige gedrag vertonen en spullen niet terug kunnen vinden omdat ze deze verstoppen. Het komt ook voor dag de fatsoensnormen vervagen, dat uit zich in schelden of het plaatsen van ongepaste opmerkingen in gezelschappen.
  1. Stemmingswisselingen: momenten van angst, somberheid en depressiviteit komen steeds meer voor en gaan het leven van de patiënt en zijn naaste omgeving steeds meer beheersen.
Er zijn op dit moment nog geen geneesmiddelen voor het genezen of voorkomen van dementie of vormen hiervan zoals alzheimer. Wel wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar dementie en een geneesmiddel die deze verwoestende ziekte kan stoppen of voorkomen.
Praktische gevolgen dementie
De seniorenafdeling van de Stadspartij doet al enige tijd onderzoek naar de praktische gevolgen die het krijgen van een vorm van dementie met zich meebrengt. Wij hebben vele gesprekken gevoerd met betrokkenen zoals familieleden, vrienden, collega’s en buren van mensen die zijn getroffen door een vorm van dementie. Ook hebben wij informatie opgehaald bij instellingen die gespecialiseerd zijn in zorgverlening aan mensen met dementie.
Wat ons duidelijk werd uit alle informatie is dat er met betrekking tot zorg, of dat nu op het gebied van natura of financiën is, maatwerk moet worden toegepast.
Er worden steeds meer jongere mensen getroffen door een vorm van dementie. In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen met dementie die jongere zijn dan 65 jaar. Deze mensen zijn vaak nog betrokken in het arbeidsproces en sommigen hebben nog thuiswonende kinderen.
Op jonge leeftijd getroffen worden door dementie is extra ingrijpend, jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Het opgeven van hun rol als kostwinner of opvoeder is in hun beleving, zeker in de beginfase, onaanvaardbaar. Zij willen deze rol en hun andere bezigheden en verantwoordelijkheden dan ook niet loslaten. Hierbij willen we niet aangeven dat het voor ouderen minder ingrijpend is, iedereen die getroffen wordt door deze ziekte komt te staan voor een diepgaande problematiek. Dat is ook de reden dat de seniorenafdeling van de Stadspartij hieraan veel aandacht aan schenkt.
De seniorenafdeling van de Stadspartij zal ook in de toekomst veel aandacht aan de ontwikkelingen en de gevolgen van dementie blijven besteden. Met name de gevolgen voor jonge gezinnen, waarbij  we zeker de andere gedupeerden niet uit het oog verliezen, willen wij onderzoeken. De vraag die ons bezighoudt is hoe de beste vorm van hulp moet worden georganiseerd. In het ene geval zal hulp in natura van toepassing zijn en in het andere is financiële hulp noodzakelijk en in het derde geval beide. Zoals al eerder opgemerkt is maatwerk in het verstrekken van hulp gewenst en noodzakelijk. Ieder geval is een geval op zich die een specifieke aanpak vereist.
Mocht u geconfronteerd worden met deze ziekte in uw omgeving neem contact met ons op, wij gaan dan kijken op welke wijze wij kunnen helpen om de juist zorg te verkrijgen.

foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Artikelen Seniorenafdeling

Artikelen Seniorenafdeling

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...

Dementie neemt toe

In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de ver...

Ondersteuning indien nodig van senioren afdeling Stadspartij bij inschakelen WMO-loket Purmerend

Als inwoners van een gemeente maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kan er in veel gevallen ee...

Onze seniorenafdeling

Van links naar rechts: John Heijnen, Hans Wessels, Maria Deen, Bert Meulenberg, Wiesya Bamberg en He...

Binnenkort Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging

    Eigen regie wordt steeds belangrijker voor zorg en ondersteuning. Mensen moeten ze...

Zorggroep

  Met de decentralisaties in de zorg vanuit de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeent...