Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

dymanhersens
Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes in de hersenen. De meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, fronto-temporale dementie (FTD), vasculaire dementie en dementie met Lewy lichaampjes (DLB).
Van de vier bovengenoemde ziektes is de meest voorkomende en ook meest bekende de ziekte van Alzheimer.
Forse toename dementie
In Nederland is het aantal mensen met dementie sinds 1950 vervijfvoudigd. Van 50.000 toen tot ruim 280.000 nu. Verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
Wat vaak niet wordt beseft is dat dementie een dodelijke ziekte is, gemiddeld leven mensen die worden getroffen door dementie nog 8 jaar. De kans dat je dementie krijgt neemt sterk toe op oudere leeftijd.

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie.
    - Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
    - Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
    - Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
In een vroeg stadium van dementie is het vaak niet duidelijk dat het om dementie gaat en symptomen die erop duiden worden vaak genegeerd. Als het recente geheugen het meermaals af laat weten, voorwerpen niet meer worden herkend, aandacht en concentratie problemen gaan opleveren, er moeite ontstaat met plannen en overzicht houden duidt dit vaak op een beginnende dementie.
Patiënten met dementie geven een enorme belasting aan degene die mantelzorg verlenen. Uit onderzoek van stichting Alzheimer Nederland blijkt dat mensen die mantelzorg verlenen aan ouderen met dementie het meest belast zijn. Daarvan is 13% zeer zwaar belast of overbelast.
Geen medicijnen beschikbaar

Bij de Ziekte van Alzheimer hopen zich twee specifieke eiwitten op in de hersenen, deze zorgen in eerste instantie voor verminderde communicatie tussen hersencellen en later voor het afsterven van hersencellen. Daardoor ontstaat geheugenstoornis en traagheid. Patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer zullen steeds meer moeite krijgen met plannen en het houden van overzicht, ook het geheugen laat ze steeds meer in de steek wat tot gevolg heeft dat er geen herkenning meer is van naaste zoals familie en vrienden.
Voor dementie zijn (nog) geen medicijnen ontwikkeld om de ziekte te voorkomen of te genezen. Er is zelfs geen medicijn beschikbaar om de ziekte af te remmen. Wel zijn er medicijnen die symptomen zoals angst, slaaploosheid en somberheid kunnen bestrijden.
Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten welke de komende jaren, door toename van het aantal patiënten, alleen maar zullen toenemen.
 Zorg
Zoals al genoemd is er nog geen medicatie om dementie te genezen maar er zijn wel medicijnen om de ziekte te kunnen afremmen en de symptomen tegen te gaan of gelijk te houden. Deze medicijnen hebben effect op het geheugen, de alertheid en het gedrag.
Om patiënten die aan dementie lijden zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten is goede zorg en ondersteuning van groot belang. Ook ergotherapie, fysiotherapie en logopedie kunnen er voor zorgen dat de patiënt langer in zijn vertrouwde omgeving kan verblijven daarnaast draagt een gezonde levensstijl hieraan ook bij.
Meer informatie over dementie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland en van de Hersenstichting.

Illustratie: fragment Rembrandts schilderij 'De anatomische les van Dr. Deijman' (Amsterdam Museum)


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Artikelen Seniorenafdeling

Artikelen Seniorenafdeling

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...

Hulp bij zorg en toeslagen

Het aantal senioren in Purmerend is almaar groeiend. Door deze groei ontstaat er ook steeds meer b...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...

Dementie neemt toe

In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de ver...

Ondersteuning indien nodig van senioren afdeling Stadspartij bij inschakelen WMO-loket Purmerend

Als inwoners van een gemeente maatschappelijke ondersteuning nodig hebben kan er in veel gevallen ee...

Onze seniorenafdeling

Van links naar rechts: John Heijnen, Hans Wessels, Maria Deen, Bert Meulenberg, Wiesya Bamberg en He...

Binnenkort Wmo-ondersteuning via de Oogvereniging

    Eigen regie wordt steeds belangrijker voor zorg en ondersteuning. Mensen moeten ze...

Zorggroep

  Met de decentralisaties in de zorg vanuit de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeent...