Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


De locatie Vurige Staart (achter McDonalds) is aangewezen voor de plaatsing van enkele tientallen (minimaal 40) sobere, tijdelijke huurwoningen, met toezicht op locatie, door een particuliere organisatie. Dit om te kunnen voorzien in de huisvesting van huishoudens die acuut (meestal tijdelijk) een betaalbare woning nodig hebben en geen andere mogelijkheden hebben.
De woningen krijgen een huurprijs tot € 550 per maand. Een deel van de woningen, zo’n 20% zal ook goedkoper worden aangeboden, zodat ze toegankelijk zijn voor jongeren tot 23 jaar (die krijgen huurtoeslag zolang de huur beneden de zogenaamde ‘kwaliteitskortingsgrens’ blijft. In 2016 is dat € 410 per maand).
De huurder krijgt een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar, indien nodig eenmalig te verlengen met nog eens vijf jaar. Uiteraard kan de huurder het huurcontract ieder moment zelf opzeggen.
Om te waarborgen dat deze woningen ook daadwerkelijk terecht (blijven) komen bij de doelgroep, zijn aparte toewijzingsregels nodig. 
De voorgestelde beleidsregels.
Inschrijving Iedereen mag zich inschrijven voor de woningen. Hiervoor opent de gemeente t.z.t. via de gemeentelijke website een lijst. De gemeente Purmerend verzorgt de eerste toewijzing van de woningen volgens de toewijzingsregels. Vervolgens wijst de aanbieder/exploitant van de woningen de vrijkomende woningen toe conform de toewijzingsregels. De aanbieder/exploitant rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de toewijzing van de woningen.
Bij toewijzing moet wel aan alle vier de onderstaande voorwaarden worden voldaan.
  1. Ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Purmerend.
  2.  Ingeschreven staan bij WoningNet of Woonmatch.
     
  3. Onderbouwen dat de woning acuut nodig is en er geen andere mogelijkheden zijn.
  4.  Het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens tot waar men recht heeft op een sociale huurwoning van een corporatie. In 2016 bedraagt die grens 39.874 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met een inkomen boven deze grens wordt men geacht zich zelf te kunnen redden.  
1, 2 en 4 zijn gemakkelijk te aan te tonen. V.w.b. eis 3: dit wordt gevraagd, maar hierop wordt verder niet geselecteerd. Het risico van oneigenlijk gebruik van de tijdelijke woningen lijkt, gezien de locatie en aard en uitvoering van de woningen, verwaarloosbaar.
Volgordebepaling bij toewijzing
Volgorde bij eerste toewijzing (wanneer de woningen voor het eerst worden betrokken)
De eerste toewijzing verzorgt de gemeente Purmerend. De volgorde wordt als volgt bepaald.
  1. De mensen die zijn betrokken in het handhavingstraject op Baanstee hebben – indien belangstelling – voorrang (dit conform afspraak met B&W). Mede als gevolg van het gebrek aan snel beschikbaar en betaalbaar huuraanbod wordt in Purmerend op diverse plaatsen gewoond die officieel volgens het bestemmingsplan geen woonfunctie hebben.
  2. De resterende woningen worden verloot onder de eerste 100 ingeschrevenen, op volgorde van inschrijfdatum. Jongeren tot 23 jaar loten voor het deel woningen met een huur onder de kwaliteitskortingsgrens (zie boven). De overige belangstellenden loten voor de overige woningen.
  3. Als er dan nog woningen beschikbaar zijn volgt een tweede lotingsronde, uitgebreid met de daaropvolgende 50 ingeschrevenen, op volgorde van inschrijfdatum.  
Volgordebepaling ná de eerste toewijzing (bij leegkomst van een woning)
Na de eerste toewijzing draagt de gemeente de inschrijvingslijst over aan de aanbieder/exploitant. Die houdt vervolgens de lijst bij en wijst de vrijkomende woningen toe conform de bovenstaande criteria voor toewijzing. De volgordebepaling is als volgt.
Op volgorde van datum inschrijving wordt de eerstvolgende kandidaat benaderd. Indien hij of zij belangstelling heeft én voldaan heeft aan de vier toewijzingscriteria krijgt hij of zij de woning. Bij gelijke inschrijfdatum en geschiktheid wordt geloot. Afhankelijk van de hoogte van de huur van de woning die vrijkomt wordt deze toegewezen aan de eerstvolgende jongere tot 23 jaar of de eerstvolgende oudere ingeschrevene.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en beheer wordt hedenavond 6 oktober vergaderd over het bovenstaande raadsvoorstel.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...

Werkzaamheden in de startblokken voor verduurzaming 105 woningen aan Merwedestraat

Intermaris zet in op energiezuinig en betaalbaar wonen. De woningcorporatie heeft zich voor 2020 gem...

Nader onderzoek naar grondwaterstand risicogebieden en maatregelen

Helana Aslander van de Stadspartij stelde nadere vragen over het grondwaterplan van Purmerend. Kernv...

‘MijnGemeente app’ beschikbaar voor inwoners Purmerend

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of overhangend groen zijn niet alleen vervele...

Stadspartij stelt (vervolg) vragen zorgplicht gemeente voor funderingen

In antwoord op eerdere vragen van Helana Aslander van de Stadspartij geeft het college aan dat in de...

Starterslening wegens succes verlengd

Ruim een jaar geleden besloot de gemeenteraad met de starterslening van start te gaan. Hiervoor werd...