Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

KomA7impr
Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de Kom A7 (ook wel het Beusebos) straks worden. De afgelopen tijd heeft een bureau voor landschapsarchitectuur een schetsontwerp gemaakt, samen met een aantal geïnteresseerde inwoners van Purmerend. De combinatie van het hotel met een groene, recreatieve omgeving biedt kansen om een bijzondere plek te creëren voor hotelbezoekers en inwoners van Purmerend en de regio.


Het college wil graag meer omwonenden en andere inwoners van Purmerend betrekken bij de plannen voor de inrichting van het bos. Een aantal bewoners heeft in een drietal ontwerpateliers meegedacht over het ontwerp. Om nog meer reacties uit de stad te krijgen, worden de plannen momenteel voorgelegd aan het internetpanel van de gemeente. Dit panel bestaat uit zo’n 2.500 Purmerenders en is qua samenstelling een goede afspiegeling van de stad.
 
Bestaande natuur behouden
In het ontwerp wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande natuur in het bos. Het bestaande meertje wordt vergroot en er komt een vlonderpad dwars over het meer. In het water groeien riet, lisdodde, mattenbies en andere waterplanten. Er komen speelplekken en een bankje, en er is ruimte voor natuureducatie (bijvoorbeeld een insectenhotel). Er worden wandelpaden aangelegd in het bos, meer in het noorden dan in het zuiden.Het zuidelijke deel van het bos, het natte deel, blijft rustig. Dit vormt het leefgebied van de havik en de boommarter en dat blijft zo beschermd. Er komt alleen een pad rondom aan de buitenzijde van het bos. Het hotel komt in het midden, verscholen tussen de bomen met terras aan het meer.
 
Bereikbaarheid
Twee verkeersdrempels in de Laan der Continenten verbinden straks het padennetwerk van de beide bosdelen. Bezoekers kunnen zo veilig oversteken en kleine zoogdieren en amfibieën kunnen zelfs de oversteek maken via een speciale tunnel. Aan het nieuwe fietspad bij de Laan der Continenten komt nog een derde entree met fietshekken en een informatiebord. In het nieuwe ontwerp zijn het bos en hotel goed bereikbaar per fiets en met de auto. Het bos is in het plan te bereiken via de A7, vanuit Weidevenne via de Munnikdijkweg en via het centrum over de Oude Provincialeweg.
  
Vervolgstappen
Tegelijk met het raadplegen van het internetpanel bekijkt de gemeente de komende periode wie dit plan voor het bos het beste kan uitvoeren en wie daarna het beheer kan doen. Daarbij wordt ook een kostenraming gemaakt. Naar verwachting neemt het college dit voorjaar een besluit over het schetsontwerp – daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd.
foto: Persbericht gemeente Purmerend
 

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...