Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV) - voorzitter Alfred de Jong is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State. “Ik weet niet in hoeverre hier nog beroep tegen mogelijk is, want ik vind de uitspraak en de argumentatie onjuist. Nergens staat iets vermeld over onze bedrijventerreinenvisie en de economische agenda 2020. De Raad van State geeft aan dat bedrijventerrein Baanstee-Noord gebruikt kan worden voor de uitplaatsing van onze bedrijven, maar dat ligt beduidend verder dan de 1 kilometer waar de RvS over spreekt. Bovendien gaat het bij Baanstee-Noord om een Purmerends bedrijventerrein, waar de gemeente Edam-Volendam niets over te zeggen heeft,” aldus de preses“Hierdoor kunnen we de toekomstvisie op de bedrijventerreinen van de gemeente niet uitvoeren, omdat er geen uitplaatsing mogelijk is van de bedrijven op met name het Slobbeland en Julianaweg en beoogde zonering van bedrijfsactiviteiten op de bedrijventerreinen daarmee een stuk lastiger wordt” zegt hij. “We moeten nu met de gemeente ons gaan beraden hoe we verder gaan.”
Vanwege de kleinschaligheid, matige bereikbaarheid en ligging nabij het centrum en woongebieden is het Slobbeland als locatie voor (zware) bedrijvigheid niet gewenst en zou volgens de plannen van de gemeente Edam-Volendam in de toekomst ontwikkeld moeten worden tot een gebied met ambachtelijke bedrijven en recreatie. Daarvoor was uitplaatsing van de bedrijven aldaar nodig. Op die manier kon het gebied rondom het Marinapark via een soort wandelpromenade doorgetrokken worden naar de dijk.

Ook een hotelfunctie behoorde tot de mogelijkheden in dat gebied. Door de uitspraak loopt de voorgestane ontwikkeling op het industrieterrein Julianaweg eveneens gevaar. Door het toepassen van een zogenaamde zonering was het volgens De Jong de bedoeling het gebied direct langs de Julianaweg te bestemmen voor ‘volumineuze detailhandel met een etalagefunctie’. Daarnaast bood de gewenste uitbreiding aan de Oosthuizerweg de kans en de mogelijkheid om eenmalig de grote en zware bedrijvigheid op met name het bedrijventerrein Julianaweg te verplaatsen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit voor omliggende woongebieden en vermindering van de verkeersintensiteit op de toegangswegen naar dit gebied. Kortom: voorlopig een flinke streep door een zeer strategisch project, aldus De Jong.
Kwartiermaker
Alfred de Jong is optimistisch over de oprichting van een Economisch Platform. “Daar wordt momenteel volop aan gewerkt. De wil is er, maar er is nog aanvullend intern overleg nodig. Ik verwacht dat het besluit nog voor het einde van dit jaar valt. Het Economisch Platform zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, winkeliers, de gemeente en andere instanties, die met een helicopterview onder leiding van een ‘kwartiermaker’ invulling gaan geven aan de verdere economische ontwikkeling in de gemeente.
Wegwerkzaamheden verdubbeling N244
De IBEV preses is zeer te spreken over de werkzaamheden voor verdubbeling van de N244 die door Dura Vermeer worden verricht. “We hebben nog weinig verkeershinder gehad. De gemaakte afspraken zijn tot nu toe goed nagekomen en we worden constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dit is een voorbeeld hoe het moet,” aldus De Jong.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...