Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

cantekoog
De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een veranderproces van werken naar werken/wonen: aan het terrein kunnen ook woningen worden toegevoegd. Een voorwaarde voor de pilot is wel dat de huidige bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De gemeente heeft in dit proces een ondersteunende, faciliterende rol naar de grondeigenaren.

Met meerderheid van stemmen ging de raad akkoord met de pilot ‘Transformatie De Koog’.
 
De Koog is een redelijk tot goed functionerend bedrijventerrein. Omdat werkgelegenheid in Purmerend belangrijk is en ondernemingen in hun bedrijfsvoering geen hinder mogen ondervinden van de woningen, is het belangrijk dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk optrekken bij een transformatie. Daarom zal - op initiatief van fracties CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, D66  - een overzicht met milieucontouren worden opgesteld, waaruit blijkt met welke milieutechnische aspecten rekening moet worden gehouden om woningen in De Koog te kunnen realiseren. Ook wordt een werkbezoek georganiseerd voor de ondernemers en het gemeentebestuur naar vergelijkbare werk/woongebieden in andere gemeenten.
 
De verandering naar een werk/woongebied in De Koog is een onderdeel van de Agenda Purmerend 2040, waarin staat beschreven dat er voor 2040 in de stad 10.000 woningen bij moeten komen. In 2017 wilde de raad dit proces al eerder laten beginnen en daarom eerst een oriënterend (draagvlak)onderzoek laten doen naar het bedrijventerrein. Onderzocht werd of en hoe een vermenging van werken en wonen mogelijk kan zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt op dit moment geen volledige actieve transformatie van De Koog nagestreefd en alleen onder bepaalde voorwaarden op kansrijke delen van het terrein een verandering naar een werk/woongebied toegestaan.
 
24 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
13 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, SP, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 Foto Stadspartij

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...