Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

cantekoog
De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een veranderproces van werken naar werken/wonen: aan het terrein kunnen ook woningen worden toegevoegd. Een voorwaarde voor de pilot is wel dat de huidige bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De gemeente heeft in dit proces een ondersteunende, faciliterende rol naar de grondeigenaren.

Met meerderheid van stemmen ging de raad akkoord met de pilot ‘Transformatie De Koog’.
 
De Koog is een redelijk tot goed functionerend bedrijventerrein. Omdat werkgelegenheid in Purmerend belangrijk is en ondernemingen in hun bedrijfsvoering geen hinder mogen ondervinden van de woningen, is het belangrijk dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk optrekken bij een transformatie. Daarom zal - op initiatief van fracties CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, D66  - een overzicht met milieucontouren worden opgesteld, waaruit blijkt met welke milieutechnische aspecten rekening moet worden gehouden om woningen in De Koog te kunnen realiseren. Ook wordt een werkbezoek georganiseerd voor de ondernemers en het gemeentebestuur naar vergelijkbare werk/woongebieden in andere gemeenten.
 
De verandering naar een werk/woongebied in De Koog is een onderdeel van de Agenda Purmerend 2040, waarin staat beschreven dat er voor 2040 in de stad 10.000 woningen bij moeten komen. In 2017 wilde de raad dit proces al eerder laten beginnen en daarom eerst een oriënterend (draagvlak)onderzoek laten doen naar het bedrijventerrein. Onderzocht werd of en hoe een vermenging van werken en wonen mogelijk kan zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt op dit moment geen volledige actieve transformatie van De Koog nagestreefd en alleen onder bepaalde voorwaarden op kansrijke delen van het terrein een verandering naar een werk/woongebied toegestaan.
 
24 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
13 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, SP, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 Foto Stadspartij

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...