Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

cantekoog
De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een veranderproces van werken naar werken/wonen: aan het terrein kunnen ook woningen worden toegevoegd. Een voorwaarde voor de pilot is wel dat de huidige bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De gemeente heeft in dit proces een ondersteunende, faciliterende rol naar de grondeigenaren.

Met meerderheid van stemmen ging de raad akkoord met de pilot ‘Transformatie De Koog’.
 
De Koog is een redelijk tot goed functionerend bedrijventerrein. Omdat werkgelegenheid in Purmerend belangrijk is en ondernemingen in hun bedrijfsvoering geen hinder mogen ondervinden van de woningen, is het belangrijk dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk optrekken bij een transformatie. Daarom zal - op initiatief van fracties CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, D66  - een overzicht met milieucontouren worden opgesteld, waaruit blijkt met welke milieutechnische aspecten rekening moet worden gehouden om woningen in De Koog te kunnen realiseren. Ook wordt een werkbezoek georganiseerd voor de ondernemers en het gemeentebestuur naar vergelijkbare werk/woongebieden in andere gemeenten.
 
De verandering naar een werk/woongebied in De Koog is een onderdeel van de Agenda Purmerend 2040, waarin staat beschreven dat er voor 2040 in de stad 10.000 woningen bij moeten komen. In 2017 wilde de raad dit proces al eerder laten beginnen en daarom eerst een oriënterend (draagvlak)onderzoek laten doen naar het bedrijventerrein. Onderzocht werd of en hoe een vermenging van werken en wonen mogelijk kan zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt op dit moment geen volledige actieve transformatie van De Koog nagestreefd en alleen onder bepaalde voorwaarden op kansrijke delen van het terrein een verandering naar een werk/woongebied toegestaan.
 
24 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
13 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, SP, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 Foto Stadspartij

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...