Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

vijverstadhuis
Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De ruimte is schaars, de bestaande parkeervoorzieningen zoals de huidige parkeergarages worden niet optimaal gebruik ondertussen staan er grote woningbouwprojecten in de planning. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Uit onderzoeken blijkt dat er vanaf 2020 een tekort van 85 parkeerplaatsen zal ontstaan door de woningbouw van de Brandjesoever en de Vijfhoek. Vanaf 2024 zal het tekort oplopen tot 200 parkeerplaatsen.
Parkeren theoretisch nu nog voldoende
Op dit moment zijn er theoretisch nog voldoende parkeerplaatsen. Hoewel het op sommige plaatsen en tijdstippen wel dringen is. Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal graag een vrije parkgelegenheid in de directe omgeving willen hebben en dat graag zonder kosten. De schaarste aan parkeermogelijkheden vraagt echter om maatregelen en regulering. Dit blijkt ook uit de reacties op het voorstel om de parkeerregulering (betaald parkeren binnenstad)  tot 21.00 uur uit te breiden. Liever niet, maar er is ook wel begrip.
Eggert garage en Claxonate
Het is daarbij vooral van belang bezoekende automobilisten te informeren over de vrije plaatsen in met name de parkeergarages. De Stadspartij is ook voorstander van het uitbreiden van de openstelling van de Claxonate. Voor wat betreft de Eggert garage zijn er de gevoelens van onveiligheid aldaar in de late uren, bovendien is de garage als het winkelcentrum is gesloten slecht toegankelijk. De Stadspartij vraagt ook hier aandacht voor.
Parkeergarage stadhuis
De Raad heeft in de visie op mobiliteit 2040 al de keuze gemaakt dat de binnenstad op termijn autoluw zal worden en waar het doorgaande verkeer naar de A7 geweerd zal worden. Parkeren zal plaats gaan vinden aan de randen van de binnenstad.
Nu komt het college met een globaal voorstel om een half verdiepte parkeergarage te bouwen voor het Stadhuis.
Als Stadspartij zijn wij echter geen voorstander van een half verdiepte parkeergarage die de voorkant van het stadhuis ontsiert. Naar onze mening is het stadhuis een beeldbepalend visitekaartje voor de stad. Hier past geen aangezicht op een parkeergarage.
Een ondergrondse parkeergarage heeft dan ook onze voorkeur. Dit biedt de mogelijkheid om een mooi plein voor het stadhuis te realiseren waar nu de vijver ligt.  “Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, in een groene omgeving met bijvoorbeeld mooie bomen en bankjes.
Wat ons betreft zal de vijver plaatsmaken voor een mooi plein met bomen en groen met daaronder de parkeergarage. Het Stadhuis, ons visitekaartje van de stad kan zo nog meer een ontmoetingsplek voor Purmerenders worden.
 
Schapenmarkt
Het lijkt nu of de Schapenmarkt als parkeerlocatie verdwijnt uit de plannen en niet terugkomt in de besluitvorming.
De Stadspartij dat deze locatie wel wordt meegenomen in de besluitvorming, zeker in het licht van de bouwplannen in dit gebiedje. Wij zijn voorstander van een ondergrondse parkeergarage in combinatie met woningen op deze plek.
Met een gericht pakket aan maatregelen zal onze binnenstad ook in de toekomst toegankelijk moeten blijven voor bewoners en bezoekers.
Problemen  parkeren bewoners Markerkade
Het invoeren van maatregelen in de binnenstad heeft ook gevolg voor de omliggende wijken. De parkeerdruk is in een aantal gebieden al zeer hoog en deze zal alleen maar toenemen door de woningbouw.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 mei jl. over de ontwikkelingen van het stationsgebied, kwam in gesprekken met bewoners de parkeerdruk in en rond de Markerkade veelvuldig naar voren. In gesprek met de fractieleden van de Stadspartij vroegen de bewoners uitdrukkelijk aandacht voor deze problemen. De Stadspartij ondersteunt het verzoek van de bewoners om te kijken of de planning voor de invoering van de parkeerregulering (parkeervergunningen) voor de Gors Noord rondom de Waterlandlaan naar voren kan worden getrokken, dus eerder dan het derde kwartaal 2020.
In de commissievergadering van 13 juni werden er door alle partijen meningen en suggesties aangedragen die het college nu gaat verwerken in een raadsvoorstel.
Wordt vervolgd!

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Omnibusenquête 2019

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatis...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...