Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

vijverstadhuis
Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De ruimte is schaars, de bestaande parkeervoorzieningen zoals de huidige parkeergarages worden niet optimaal gebruik ondertussen staan er grote woningbouwprojecten in de planning. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Uit onderzoeken blijkt dat er vanaf 2020 een tekort van 85 parkeerplaatsen zal ontstaan door de woningbouw van de Brandjesoever en de Vijfhoek. Vanaf 2024 zal het tekort oplopen tot 200 parkeerplaatsen.
Parkeren theoretisch nu nog voldoende
Op dit moment zijn er theoretisch nog voldoende parkeerplaatsen. Hoewel het op sommige plaatsen en tijdstippen wel dringen is. Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal graag een vrije parkgelegenheid in de directe omgeving willen hebben en dat graag zonder kosten. De schaarste aan parkeermogelijkheden vraagt echter om maatregelen en regulering. Dit blijkt ook uit de reacties op het voorstel om de parkeerregulering (betaald parkeren binnenstad)  tot 21.00 uur uit te breiden. Liever niet, maar er is ook wel begrip.
Eggert garage en Claxonate
Het is daarbij vooral van belang bezoekende automobilisten te informeren over de vrije plaatsen in met name de parkeergarages. De Stadspartij is ook voorstander van het uitbreiden van de openstelling van de Claxonate. Voor wat betreft de Eggert garage zijn er de gevoelens van onveiligheid aldaar in de late uren, bovendien is de garage als het winkelcentrum is gesloten slecht toegankelijk. De Stadspartij vraagt ook hier aandacht voor.
Parkeergarage stadhuis
De Raad heeft in de visie op mobiliteit 2040 al de keuze gemaakt dat de binnenstad op termijn autoluw zal worden en waar het doorgaande verkeer naar de A7 geweerd zal worden. Parkeren zal plaats gaan vinden aan de randen van de binnenstad.
Nu komt het college met een globaal voorstel om een half verdiepte parkeergarage te bouwen voor het Stadhuis.
Als Stadspartij zijn wij echter geen voorstander van een half verdiepte parkeergarage die de voorkant van het stadhuis ontsiert. Naar onze mening is het stadhuis een beeldbepalend visitekaartje voor de stad. Hier past geen aangezicht op een parkeergarage.
Een ondergrondse parkeergarage heeft dan ook onze voorkeur. Dit biedt de mogelijkheid om een mooi plein voor het stadhuis te realiseren waar nu de vijver ligt.  “Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, in een groene omgeving met bijvoorbeeld mooie bomen en bankjes.
Wat ons betreft zal de vijver plaatsmaken voor een mooi plein met bomen en groen met daaronder de parkeergarage. Het Stadhuis, ons visitekaartje van de stad kan zo nog meer een ontmoetingsplek voor Purmerenders worden.
 
Schapenmarkt
Het lijkt nu of de Schapenmarkt als parkeerlocatie verdwijnt uit de plannen en niet terugkomt in de besluitvorming.
De Stadspartij dat deze locatie wel wordt meegenomen in de besluitvorming, zeker in het licht van de bouwplannen in dit gebiedje. Wij zijn voorstander van een ondergrondse parkeergarage in combinatie met woningen op deze plek.
Met een gericht pakket aan maatregelen zal onze binnenstad ook in de toekomst toegankelijk moeten blijven voor bewoners en bezoekers.
Problemen  parkeren bewoners Markerkade
Het invoeren van maatregelen in de binnenstad heeft ook gevolg voor de omliggende wijken. De parkeerdruk is in een aantal gebieden al zeer hoog en deze zal alleen maar toenemen door de woningbouw.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 mei jl. over de ontwikkelingen van het stationsgebied, kwam in gesprekken met bewoners de parkeerdruk in en rond de Markerkade veelvuldig naar voren. In gesprek met de fractieleden van de Stadspartij vroegen de bewoners uitdrukkelijk aandacht voor deze problemen. De Stadspartij ondersteunt het verzoek van de bewoners om te kijken of de planning voor de invoering van de parkeerregulering (parkeervergunningen) voor de Gors Noord rondom de Waterlandlaan naar voren kan worden getrokken, dus eerder dan het derde kwartaal 2020.
In de commissievergadering van 13 juni werden er door alle partijen meningen en suggesties aangedragen die het college nu gaat verwerken in een raadsvoorstel.
Wordt vervolgd!

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...