Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

vijverstadhuis
Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De ruimte is schaars, de bestaande parkeervoorzieningen zoals de huidige parkeergarages worden niet optimaal gebruik ondertussen staan er grote woningbouwprojecten in de planning. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Uit onderzoeken blijkt dat er vanaf 2020 een tekort van 85 parkeerplaatsen zal ontstaan door de woningbouw van de Brandjesoever en de Vijfhoek. Vanaf 2024 zal het tekort oplopen tot 200 parkeerplaatsen.
Parkeren theoretisch nu nog voldoende
Op dit moment zijn er theoretisch nog voldoende parkeerplaatsen. Hoewel het op sommige plaatsen en tijdstippen wel dringen is. Het mag duidelijk zijn dat wij allemaal graag een vrije parkgelegenheid in de directe omgeving willen hebben en dat graag zonder kosten. De schaarste aan parkeermogelijkheden vraagt echter om maatregelen en regulering. Dit blijkt ook uit de reacties op het voorstel om de parkeerregulering (betaald parkeren binnenstad)  tot 21.00 uur uit te breiden. Liever niet, maar er is ook wel begrip.
Eggert garage en Claxonate
Het is daarbij vooral van belang bezoekende automobilisten te informeren over de vrije plaatsen in met name de parkeergarages. De Stadspartij is ook voorstander van het uitbreiden van de openstelling van de Claxonate. Voor wat betreft de Eggert garage zijn er de gevoelens van onveiligheid aldaar in de late uren, bovendien is de garage als het winkelcentrum is gesloten slecht toegankelijk. De Stadspartij vraagt ook hier aandacht voor.
Parkeergarage stadhuis
De Raad heeft in de visie op mobiliteit 2040 al de keuze gemaakt dat de binnenstad op termijn autoluw zal worden en waar het doorgaande verkeer naar de A7 geweerd zal worden. Parkeren zal plaats gaan vinden aan de randen van de binnenstad.
Nu komt het college met een globaal voorstel om een half verdiepte parkeergarage te bouwen voor het Stadhuis.
Als Stadspartij zijn wij echter geen voorstander van een half verdiepte parkeergarage die de voorkant van het stadhuis ontsiert. Naar onze mening is het stadhuis een beeldbepalend visitekaartje voor de stad. Hier past geen aangezicht op een parkeergarage.
Een ondergrondse parkeergarage heeft dan ook onze voorkeur. Dit biedt de mogelijkheid om een mooi plein voor het stadhuis te realiseren waar nu de vijver ligt.  “Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, in een groene omgeving met bijvoorbeeld mooie bomen en bankjes.
Wat ons betreft zal de vijver plaatsmaken voor een mooi plein met bomen en groen met daaronder de parkeergarage. Het Stadhuis, ons visitekaartje van de stad kan zo nog meer een ontmoetingsplek voor Purmerenders worden.
 
Schapenmarkt
Het lijkt nu of de Schapenmarkt als parkeerlocatie verdwijnt uit de plannen en niet terugkomt in de besluitvorming.
De Stadspartij dat deze locatie wel wordt meegenomen in de besluitvorming, zeker in het licht van de bouwplannen in dit gebiedje. Wij zijn voorstander van een ondergrondse parkeergarage in combinatie met woningen op deze plek.
Met een gericht pakket aan maatregelen zal onze binnenstad ook in de toekomst toegankelijk moeten blijven voor bewoners en bezoekers.
Problemen  parkeren bewoners Markerkade
Het invoeren van maatregelen in de binnenstad heeft ook gevolg voor de omliggende wijken. De parkeerdruk is in een aantal gebieden al zeer hoog en deze zal alleen maar toenemen door de woningbouw.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 mei jl. over de ontwikkelingen van het stationsgebied, kwam in gesprekken met bewoners de parkeerdruk in en rond de Markerkade veelvuldig naar voren. In gesprek met de fractieleden van de Stadspartij vroegen de bewoners uitdrukkelijk aandacht voor deze problemen. De Stadspartij ondersteunt het verzoek van de bewoners om te kijken of de planning voor de invoering van de parkeerregulering (parkeervergunningen) voor de Gors Noord rondom de Waterlandlaan naar voren kan worden getrokken, dus eerder dan het derde kwartaal 2020.
In de commissievergadering van 13 juni werden er door alle partijen meningen en suggesties aangedragen die het college nu gaat verwerken in een raadsvoorstel.
Wordt vervolgd!

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...