Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningbouwHA
Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlijst over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Zij krijgen het verzoek deel te nemen aan de tweede editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2019 worden de eerste uitkomsten verwacht.
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in de MRA. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Op de schaal van de metropoolregio, de deelregio’s binnen de MRA en de gemeenten ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen  en verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.
Kennis over feitelijke situatie woningmarkt
Juist in deze tijd, waarin de woningmarkt een actueel gespreksonderwerp is op de bestuurlijke tafel van zowel gemeenten, provincies en het Rijk als aan de keukentafel van bewoners en woningzoekenden, is kennis over de feitelijke situatie op de woningmarkt essentieel. Het onderzoek WiMRA geeft antwoord op vragen als: welk deel van de kopers is bereid de eigen woning te verduurzamen? Welk deel van de oudere bewoners denkt oud te kunnen worden in hun huidige woning? Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoe wordt de voorraad van de corporaties bewoond? 
Gezamenlijke basis voor beleid
Het onderzoek geeft aanknopingspunten om regionaal het gesprek aan te gaan over de woningbouw, bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd  naar de behoefte. Het geeft inzicht in de woonlasten van huurders en kopers in verschillende inkomensklassen. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven.
Brief met enquête
Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Een brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kunnen ook op internet worden beantwoord. De resultaten worden anoniem verwerkt. 
Eerder onderzoek
Het eerder opgeleverde onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017’, inclusief factsheets met kerncijfers per gemeente, is te vinden op www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregel...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen zijn met het Aanvullend Op...

Zwarte Piet en Sinterklaas

Zo dat zit erop. De echte Zwarte Piet is weer veilig in Purmerend aan land gestapt. Met in zijn gevo...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...