Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningbouwHA
Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlijst over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Zij krijgen het verzoek deel te nemen aan de tweede editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2019 worden de eerste uitkomsten verwacht.
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in de MRA. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Op de schaal van de metropoolregio, de deelregio’s binnen de MRA en de gemeenten ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen  en verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.
Kennis over feitelijke situatie woningmarkt
Juist in deze tijd, waarin de woningmarkt een actueel gespreksonderwerp is op de bestuurlijke tafel van zowel gemeenten, provincies en het Rijk als aan de keukentafel van bewoners en woningzoekenden, is kennis over de feitelijke situatie op de woningmarkt essentieel. Het onderzoek WiMRA geeft antwoord op vragen als: welk deel van de kopers is bereid de eigen woning te verduurzamen? Welk deel van de oudere bewoners denkt oud te kunnen worden in hun huidige woning? Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoe wordt de voorraad van de corporaties bewoond? 
Gezamenlijke basis voor beleid
Het onderzoek geeft aanknopingspunten om regionaal het gesprek aan te gaan over de woningbouw, bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd  naar de behoefte. Het geeft inzicht in de woonlasten van huurders en kopers in verschillende inkomensklassen. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven.
Brief met enquête
Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Een brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kunnen ook op internet worden beantwoord. De resultaten worden anoniem verwerkt. 
Eerder onderzoek
Het eerder opgeleverde onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017’, inclusief factsheets met kerncijfers per gemeente, is te vinden op www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...