Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

WoningbouwHA
Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlijst over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Zij krijgen het verzoek deel te nemen aan de tweede editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2019 worden de eerste uitkomsten verwacht.
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in de MRA. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Op de schaal van de metropoolregio, de deelregio’s binnen de MRA en de gemeenten ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen  en verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.
Kennis over feitelijke situatie woningmarkt
Juist in deze tijd, waarin de woningmarkt een actueel gespreksonderwerp is op de bestuurlijke tafel van zowel gemeenten, provincies en het Rijk als aan de keukentafel van bewoners en woningzoekenden, is kennis over de feitelijke situatie op de woningmarkt essentieel. Het onderzoek WiMRA geeft antwoord op vragen als: welk deel van de kopers is bereid de eigen woning te verduurzamen? Welk deel van de oudere bewoners denkt oud te kunnen worden in hun huidige woning? Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoe wordt de voorraad van de corporaties bewoond? 
Gezamenlijke basis voor beleid
Het onderzoek geeft aanknopingspunten om regionaal het gesprek aan te gaan over de woningbouw, bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd  naar de behoefte. Het geeft inzicht in de woonlasten van huurders en kopers in verschillende inkomensklassen. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven.
Brief met enquête
Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Een brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kunnen ook op internet worden beantwoord. De resultaten worden anoniem verwerkt. 
Eerder onderzoek
Het eerder opgeleverde onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017’, inclusief factsheets met kerncijfers per gemeente, is te vinden op www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...

Werkzaamheden in de startblokken voor verduurzaming 105 woningen aan Merwedestraat

Intermaris zet in op energiezuinig en betaalbaar wonen. De woningcorporatie heeft zich voor 2020 gem...

Nader onderzoek naar grondwaterstand risicogebieden en maatregelen

Helana Aslander van de Stadspartij stelde nadere vragen over het grondwaterplan van Purmerend. Kernv...

‘MijnGemeente app’ beschikbaar voor inwoners Purmerend

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of overhangend groen zijn niet alleen vervele...

Stadspartij stelt (vervolg) vragen zorgplicht gemeente voor funderingen

In antwoord op eerdere vragen van Helana Aslander van de Stadspartij geeft het college aan dat in de...

Starterslening wegens succes verlengd

Ruim een jaar geleden besloot de gemeenteraad met de starterslening van start te gaan. Hiervoor werd...

Natuur en Van der Valk hotel samen in kom A7

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voo...

Funderingsproblematiek ook in Purmerend?

Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft, naar aanlei...

Brede landelijke coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt

Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorg...

Bouwen in droogmakerij De Purmer reëel zeggen grondeigenaren

Op 9 mei jl. is er bij de gemeenteraadsfracties in Purmerend een brief binnengekomen van de gezamenl...

Zorgen om financiële positie woningcorporaties

De VNG maakt zich zorgen over de financiële positie van de woningcorporaties. Het is onduidelijk ho...