koogsingel2
In de agenda Purmerend 2040 wordt de omvorming van bedrijventerrein de Koog naar woongebied als kans genoemd voor Purmerend. In april 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd te komen met een oriënterend onderzoek naar de verandering.
De woningbouwopgave is maatschappelijk en ruimtelijk een grote opgave. Het bureau lS Maatwerk, eerder betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het Wagenweggebied, is gevraagd dit plan van aanpak op te stellen en uit te werken. In de vergadering van de gemeenteraad vanavond 22 februari 2018 wordt dit plan van aanpak besproken en naar verwachting vast gesteld.
In de transformatiestrategie wordt helder waar de kansen en bedreigingen liggen op de korte en (midden) lange termijn, welke onderdelen vragen om aanvullende onderzoek of aanvullende stappen. Het gevraagde proces dient aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet waar participatie een belangrijk voorwaarde is om ruimtelijke plannen te maken.
Onderzoeksproces
Via een stapsgewijze aanpak worden de wensen, ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden van de locatie en werken die uit tot een transformatiestrategie inclusief een advies over het te gebruiken grondbeleidinstrumentarium. Dit met de eigenaren van vastgoed in de Koog en overige belangrijke stakeholders en gebruikers.

Het bureau IS Maatwerk heeft toegezegd de eerste resultaten van het stappenplan binnen een termijn van 8 weken, na besluitvorming in de gemeenteraad, te kunnen opleveren. 
Onder voorbehoud van de coalitieonderhandelingen kunnen deze resultaten vervolgens in mei of juni met de nieuwe gemeenteraad gedeeld kunnen worden.

foto: StadspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...