IJburgstrandeiland
Het Amsterdamse college van B en W heeft ingestemd met de uitgangspuntennotitie voor Strandeiland. Bij de ontwikkeling zijn de principes van de bewegende stad, duurzaamheid en bereikbaarheid de belangrijkste thema’s. Er komen 8.000 woningen nabij een groot recreatiestrand.
Het eiland krijgt een totaaloppervlakte van zo’n 150 hectare, met 6 kilometer lengte aan oevers aan het water van het IJmeer. Daardoor is er ruimte voor een groot stadsstrand en kleine natuurstrandjes. Daarom is nu gekozen voor de naam Strandeiland in plaats van de eerdere werktitel Middeneiland. De 8.000 woningen dragen flink bij aan de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam.

Wonen en werken
Strandeiland, het vijfde eiland van IJburg in het IJmeer, wordt een diverse Amsterdamse wijk met eengezinswoningen, appartementen en kleinschalige bedrijfsruimtes. Bij de ontwikkeling zal in een vroeg stadium aandacht zijn voor het realiseren van buurtvoorzieningen, zoals scholen en winkels, en het doortrekken van de IJ-tram. Het duurzame karakter komt onder meer naar voren door de keuze voor lokale warmtebronnen geïntegreerd met Nieuwe Sanitatie. Afvalwater is hierbij de bron van nieuwe grondstoffen en energie.

Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening): 'Het wordt voor Amsterdammers mooi wonen en werken in deze omgeving. Met veel groen en water, dat uitnodigt om te recreëren en bewegen. Met Strandeiland dragen we de komende jaren fors bij aan de woningproductie van Amsterdam.'

Planning
Halverwege 2018 start het landmaken van de eerste 80 hectare van Strandeiland. Parallel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, dat in het voorjaar van 2019 voor besluitvorming zal worden aangeboden. De start van de bouw staat gepland voor 2022 en de ontwikkeling zal tien tot vijftien jaar duren.

Afbeelding: bron persbericht MRAPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...