Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Amsterdam krijgt met het nieuwe Haven-Stad een gebied waar tussen de achttien- en veertigduizend woningen verrijzen. Daarmee heeft het college van B en W ingestemd. Nergens binnen de Ring kent Amsterdam een gebied waar de stad momenteel met zo veel woningen wordt uitgebreid.
Grofweg bestaat Haven-Stad, dat 650 hectare telt, uit drie gebieden: de Sloterdijken, het havengebied en de Noordelijke IJoevers. De ligging van Haven-Stad is ideaal: tien minuten fietsen van het centrum, met volop mogelijkheden tot recreëren.
De verbouw tot 2040 verloopt in fases. De drie gebieden worden in samenhang ontwikkeld, zodat een goede mix van woningen, bedrijven, culturele en stedelijke voorzieningen ontstaat. Die combinatie van werken en wonen in een prettige leefomgeving staat dan ook in alle drie locaties voorop. Binnenkort begint de bouw van de eerste woningen in Sloterdijk Centrum.
Wethouder Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, Eric van der Burg: Amsterdam groeit elk jaar met 11.000 nieuwe inwoners. De hoge ambities van Haven-Stad zorgen voor meer mogelijkheden. De behoefte aan woningen is groot en de ruimte is beperkt. Daarom is het gebied straks dichtbebouwd zoals bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt, het Amstelkwartier en de Vara-strook.”
In Koers 2025, waarin de gemeente woningbouwlocaties in kaart bracht, is een aantal gebieden aangewezen dat sneller dan normaal wordt ontwikkeld. Zo moet de sterke groei van de bevolking, bedrijvigheid en het toerisme worden opgevangen. Met het plan voor Haven-Stad maakt de gemeente de weg vrij om ook die beschikbare ruimte in de stad optimaal te benutten.
De vele woningen en bedrijvigheid betekent ook extra verkeer. Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden om het gebied goed te ontsluiten met openbaar vervoer en fiets en welke investeringen in de infrastructuur dat vraagt.
Haven-Stad biedt ruimte voor experimenten en betrekt de nieuwste inzichten in de ontwikkeling van de gebieden. In Sloterdijk Centrum is de verbouw al begonnen, later volgt Sloterdijk I. De gebieden in Noord en bij de haven starten daarna.
Zie voor meer informatie over Haven-Stad en de haven: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/haven-stad/

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...