Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

omgevingskwaliteit
De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op – de komende zes weken kan iedereen erop reageren.
De nota gaat over de inrichting van de openbare ruimte – zaken als water, hoogbouw en wegen – maar bijvoorbeeld ook heel concreet over hoe een dakkapel eruit mag zien, welke materialen je mag gebruiken als je in een monument woont, of wat voor gevelreclame we als Purmerenders wel of niet wenselijk vinden op de Koemarkt. Op plekken waar dat kan, worden de regels soepeler. Op andere plekken, zoals de historische binnenstad, bewaken we strenger wat wel en niet mag qua bebouwing en inrichting.
10.000 woningen
Deze nota komt op een belangrijk punt voor Purmerend: tot 2040 moeten er zo’n 10.000 woningen bij komen. Dat is hard nodig om alle Purmerenders een woning te kunnen bieden. De meeste van die woningen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Op meerdere plekken gaan we daarom inbreiden in plaats van uitbreiden, zoals dat heet. Er worden meer woningen toegevoegd in bestaande wijken. Daarbij is het extra belangrijk om te letten op hoe de ruimte eruit komt te zien. Het gaat dan niet alleen om een gebouw zelf, waar de omwonenden straks tegenaan kijken, maar ook alles daaromheen.
Gebieden
We kunnen de ruimte maar één keer inrichten. In de Nota Omgevingskwaliteit gaat het over al die zaken die we belangrijk vinden als stad. Historische plekken die we willen behouden of belangrijke routes die goed herkenbaar en bereikbaar moeten blijven, bijvoorbeeld. De nota is opgebouwd uit verschillende onderdelen en gaat in op gebieden als de binnenstad, de woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast biedt deze algemene richtlijnen voor bebouwing, monumenten en de openbare ruimte.
Omgevingswet
De Nota anticipeert op de Omgevingswet. Deze wet, die ingaat in 2021, biedt inwoners en ondernemers meer ruimte om eigen initiatieven in de stad te ontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt dan vervangen door een omgevingsplan. Iemand die een idee heeft voor een ontwikkeling, kan in dat plan straks eenvoudiger zien wat wel en niet mogelijk is. De Nota Omgevingskwaliteit zal straks onderdeel gaan uitmaken van de omgevingsnota.
‘Ja, tenzij…’
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is straks ‘ja, tenzij…’ in plaats van ‘nee, mits…’. In de Nota Omgevingskwaliteit hanteert de gemeente een vergelijkbaar uitgangspunt. Het gaat er dan minder om of een plan wel of niet in het bestemmingsplan past, maar of door het plan kwaliteit wordt toegevoegd aan de openbare ruimte. Als een plan niet past, maar eenvoudig passend te krijgen is, dan gaan we in overleg om alsnog te proberen een acceptabel plan te realiseren.
Reageren
De Nota Omgevingskwaliteit ligt ter inzage van 5 september tot en met 17 oktober 2019. In die tijd kan iedereen hierop een reactie geven in de vorm van een zienswijze. Na 17 oktober worden de zienswijzen behandeld en stelt de gemeenteraad de nota vast. Benieuwd geworden naar de nota? Ga voor meer informatie naar www.purmerend.nl/omgeving en reageer.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...