Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


De wooncorporatie Wooncompagnie mag in Waterland toch blijven investeren in nieuwbouw. Intermaris kreeg een deergelijke ontheffing niet. Volgens de nieuwe Woningwet mochten de corporaties alleen uitbreiden in de kernregio Noord-Holland-Noord, maar na een ontheffingsaanvraag mag door Wooncompagnie weer worden gebouwd in Purmerend en Waterland.
Dat deels goede nieuws maakte minister Stef Blok recentelijk bekend.
Volgens de nieuwe Woningwet mocht deze corporatie aanvankelijk alleen uitbreidingsinvesteringen doen in de kernregio Noord-Holland-Noord en niet langer in Waterland. ‘Wij zijn verheugd met de ontheffing die minister Blok ons verleent,’ zegt de scheidend directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. ‘We kunnen hiermee ook in het zuidelijk deel van ons werkgebied blijven investeren in nieuwbouw, zoals wij dat sinds jaar en dag doen. Dat is een goede zaak.’ Ook Wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend is blij met de ontheffing, aangezien er veel Purmerenders op zoek zijn naar een huurhuis.
Aanleiding
Naar aanleiding van de Woningwet is Nederland ingedeeld in verschillende woningmarktregio’s. Alle woningcorporaties hebben een eigen kernwerkgebied, waarin ze mogen investeren in nieuwbouw.
Intermaris en Wooncompagnie kregen als kernregio Noord-Holland-Noord toegewezen. ‘Dit betekende dat wij in de regio Waterland ons woningbezit alleen mochten beheren en herstructureren,’ stelt Hendriks. ‘Dit is geen wenselijke situatie, want wij zijn in beide kernregio’s al jarenlang actief.’
Nauwe samenwerking met gemeenten
Wooncompagnie en Intermaris hebben als eerste corporaties in ons land ontheffing aangevraagd tegen dit ‘investeringsverbod’, in nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten. ‘Door de regionalisering was regio Waterland ineens eigenaar van een probleem,’ stelt de nieuwe directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Deze regio werd sterk afhankelijk van relatief grote Amsterdamse corporaties, die de Metropool Regio Amsterdam als kernregio hebben. Je kunt je serieus afvragen of die corporaties willen investeren in de kleinere kernen.’
Intermaris kreeg geen ontheffing
Tegevaller is wel dat Inermaris de ontheffing niet heeft gekregen.Wethouder Jacob Kes van Waterland is ’hogelijk verrast en zeer teleurgesteld’ over het feit dat woningcorporatie Intermaris geen ontheffing krijgt om nog te investeren in nieuwbouw in die gemeente. Wooncompagnie krijgt zo’n ontheffing wel en is daarmee straks de enige corporatie die nieuwe sociale huurwoningen mag bouwen. ,,Dat is een onwenselijke situatie’’, aldus Kes. ,,Niets ten nadele van Wooncompagnie, maar het is altijd prettig als in je gemeente meerdere corporaties actief zijn. Als de één dan om wat voor reden dan ook even niet of minder kan investeren, kan je een beroep doen op de ander. Dat kan straks niet meer. Dat maakt uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen een stuk moeilijker.’’ Woordvoerster Eugenie Buur van Intermaris zegt dat de corporatie berust in het besluit en geen bezwaar gaat indienen.
Zorgen voor voldoende betaalbare woningen
. Het groene licht van het ministerie kwam op dinsdag 6 december, de dag dat John Hendriks van Wooncompagnie officieel afscheid nam van zijn relaties, omdat hij met pensioen gaat. ‘De beslissing van minister Blok maakt deze dag extra bijzonder, Dankzij de ontheffing kunnen we met elkaar blijvend zorgen voor voldoende betaalbare woningen, juist ook in de kleinere kernen binnen ons werkgebied. Dat is al jarenlang onze missie en die missie staat kaarsrecht overeind. Wij zijn er trots op dat we als Noord-Hollandse corporatie goed verankerd zijn in zowel de marksteden Schagen en Purmerend alsook in de omliggende landelijke kernen en dorpen.’ Aldus John Hendriks van Wooncompagnie.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...