Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

plantnoot
De gemeente Purmerend en projectontwikkelaar Synchroon hebben samen afspraken gemaakt over de bouw van vijftig nieuwe woningen aan de J.P. Grootstraat. Het betreft het terrein waar nu nog het oude wijkgebouw t Noot staat. De bouw kan starten in 2018 na de bestemmingsplanprocedure die start in 2017.
Voor deze overeenstemming is op donderdag 22 december een intentieovereenkomst ondertekend tussen het college en de projectontwikkelaar. De plannen voorzien in appartementen voor starters en ouderen. Met name door het nabijgelegen winkelcentrum en bushaltes zijn deze appartementen ook zeer geschikt voor ouderen. Het gaat om 24 driekamerappartementenen verder iets grotere koopappartementen van middelhoge prijsklasse, met parkeren op eigen grond.
Achtergrond
De eerstvolgende twintig jaar komen weinig woningen vrij in de bestaande voorraad en neemt vergrijzing toe. Er is tegelijkertijd een grote groep starters die een woning zoekt. Door ouderen die daarvoor open staan te verleiden om te verhuizen, kunnen betaalbare eengezinswoningen vrijkomen in zowel de koop- als de huursector. Denk bijvoorbeeld aan stellen van wie de kinderen de deur uit zijn, mensen voor wie het pensioen in zicht is of die al met pensioen zijn.
Ouderen zoeken een appartement dat tenminste toegankelijk is met een rollator, met een ruime buitenruimte nabij winkels en openbaar vervoer, dan wel een "zekere" parkeerplaats Voor starters is de woonkeuze afhankelijk van de levensfase waarin zij verkeren . Zij zijn vaak op zoek naar betaalbare woningen die aansluiten bij hun gezinssituatie.
Overleg met bewoners
Aan de uitwerking van de plannen voor nieuwbouw aan de J.P. Grootstraat is een uitgebreid traject met bewoners voorafgegaan. Voor de klankbordgroep meldden zich 10 omwonenden (voornamelijk uit de Richard Holstraat) en een huisarts, die een praktijk wil vestigen in het toekomstige gebouw. 
De klankbordgroep kwam eind april 2016 voor het eerst bij elkaar en heeft zich toen gericht op vier thema's:
1. Architectuur en bouwstijl
2. Volume en bouwhoogte
3. Functies in het gebouw
4. Parkeren en inrichting openbare ruimte
Daarnaast heeft de klankbordgroep de website www.wheerlicht.info in het leven geroepen, waarop alle informatie over de plannen en de gespreksverslagen zijn terug te vinden. Op de tweede bijeenkomst, in mei, heeft de groep een keuze gemaakt over de vorm van het gebouw op basis van drie stedenbouwkundige vormen. Verder konden bewoners hun ideeën kenbaar maken over de uitstraling van het gebouw.
Ontwerpstudie
Deze informatie is uitgewerkt en vervolgens gepresenteerd. Tijdens de derde bijeenkomst op 6 juni, is een ontwerpstudie gepresenteerd.ln dat ontwerp werden de wensen van de bewoners, de mogelijke oplossingen en de (financiële) haalbaarheid afgewogen.
Uiteindelijk is eind november duidelijkheid gekomen over de uitgangspunten, wat heeft geresulteerd in de intentieovereenkomst. Met dit overlegtraject heeft de ontwikkelaar, Synchroon, zich positief onderscheiden naar de omgeving en laten zien dat zij de nieuwbouw nadrukkelijk in relatie met de buurt willen ontwikkelen. Begin 2017 wil Synchroon een laatste bijeenkomst met omwonenden organiseren om de uitwerkingen in het ontwerp te presenteren.
De bouwplannen voor de J.P. Grootstraat, opgesteld in overleg met de omwonenden, leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en de invulling van de bouwopgave die er ligt. Het woningbouwprogramma en alle uitgangspunt. Het is een duidelijk voorbeeld voor het van buiten naar binnen werken.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...