Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Woonplek
Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijke realisatie van een woonplek voor mensen met verschillende problemen aan het Oudelandsdijkje. Er hebben zich ongeveer 440 mensen opgegeven. Daarom wijkt de gemeente uit naar de locatie van het Poppodium P3 (Purmersteenweg 17-19) op zowel 21 als 23 januari 2020. Ook het programma is hierop aangepast.
Het doel van deze avonden is om met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek over de zorgen van bewoners, over hoe de gemeente deze zorgen zou kunnen beperken en over de mogelijke oplossingen die bewoners zelf zien. Om voor iedereen zo veel mogelijk aandacht te hebben, heeft de gemeente de avonden in tijdsblokken verdeeld, waarvoor aangemelde bewoners via de mail worden uitgenodigd. Binnen de tijdsblokken kunnen de genodigden binnenkomen wanneer men wil. Alle tijdsblokken op beide avonden hebben hetzelfde programma.
De blokken zijn:
•    Dinsdag 21 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur
•    Dinsdag 21 januari van 20.30 uur tot 22.00 uur
•    Donderdag 23 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur
•    Donderdag 23 januari van 20.30 uur tot 22.00 uur
Programma
Om voldoende aandacht te hebben voor de zorgen en suggesties, hebben we het programma en de bezetting afgestemd op het aantal aanmeldingen. Om die reden is deelnemen aan deze informatieavond zonder aanmelding niet mogelijk. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Dit betekent ook dat men niet meer personen mee kan nemen dan het aantal dat bij de aanmelding is opgegeven. Mensen die zich niet hebben opgegeven en toch graag in gesprek willen, kunnen dit via onderstaand mailadres aangeven. Hiervoor maken we na volgende week tijd.
Bij binnenkomst wordt iedereen welkom geheten door medewerkers van de gemeente en worden de namen op de aanmeldingenlijst afgevinkt. Het is daarom belangrijk dat mensen het toegangsbewijs meenemen. Vervolgens worden mensen uitgenodigd om in een kleine groep zorgen en suggesties te delen. De wethouder licht de achtergrond van het voorstel, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, toe. Ook wordt een toelichting gegeven over onderwerpen als doelgroep en veiligheid. Gedurende de avond kunnen de zorgen en suggesties worden opgeschreven. Vervolgens worden deze gebundeld en als samenvatting aan de gemeenteraad aangeboden. De opgehaalde informatie wordt ook gebruikt bij de verdere uitwerking van het plan.
(Namens vele bewoners van woonwijk Klein Where is er eerder al een brief met zorgen over de (on) geschiktheid van de locatie aan het college gestuurd. Deze brief is HIER te lezen. Red.)
Informatie
Voor vragen kan men mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een vraag- en antwoordenlijst staat op de website.

Afbeelding: nieuwsbericht Purmerend


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...