heelEuropa2HA
Purmerend kampt al jaren met en woningbehoefte. De roep om woningen in alle categorieën is groot. Doordat er een tekort is aan betaalbare koop- en huurwoningen stokt ook de doorstroming in al zijn geledingen. We hebben woningen nodig in Purmerend. De wachtlijsten zijn veel te lang. Dat is ook de reden dat wij als Stadspartij blij zijn dat er al veel wordt gebouwd in Purmerend. Maar het is nog veel te weinig.
Vanavond 28 september behandelt de gemeenteraad de stedelijke hoogbouwvisie voor Purmerend. De Stadspartij scheidt deze visie nadrukkelijk van concrete hoogbouwplannen. Deze concrete plannen dienen de gebruikelijke planfase en inspraak route nog te volgen. De afloop daarvan is vervolgens het resultaat van een van buiten naar binnen discussie en is nog ongewis. De Stadspartij vindt het jammer dat de onrust die is ontstaan rond de hoogbouwplannen aan de rand van het centrum de discussie over de inhoud van de stedelijke visie overstemt. 
 Woningnood
Er moeten nog meer woningen bijkomen in Purmerend. Wij zullen daarom moeten bouwen, ook in de bestaande stad. Dit om aan de ladder van de duurzame verstedelijking te voldoen. Voldoen we hier namelijk niet aan dan zullen we ook nooit de provincie en onze buurgemeenten kunnen overtuigen om buiten de stadsgrenzen te gaan bouwen. Onze buurgemeenten zien de regionale woningbouwbehoeften momenteel als een opgave voor Purmerend en in Purmerend. Dat gaat gelet op de aantallen te bouwen woningen in de regio op Purmerends grondgebied niet lukken. Maar dat kwartje moet in onze buurgemeenten nog vallen.
 Hoogbouw
Om eruit te halen wat er in zit zullen we in Purmerend de hoogte in moeten met bouwen. Hoogbouw met woningen voor alle categorieën bewoners . Voor starters, voor sociale huur, voor de middelhoge huur maar ook voor kopers. Want met deze hoogbouw creëren wij ook doorstroming. Vooral ook van mensen die een woning in Purmerend achterlaten.
 Van buiten naar binnen
De Stadspartij is dan ook in algemene zin voor deze stedelijke hoogbouwvisie. Voor de Stadspartij is het wel heel belangrijk dat wij per locatie kunnen bekijken of het wel inpasbaar is. Dat geldt ook voor de hoogbouw rond de binnenstad. Onze instemming nu betekent dan ook niet dat wij op dit onderdeel nu al groen licht geven. Diverse ideeën zijn momenteel onderdeel van discussie. De Stadspartij luistert naar wat burgers willen en wacht de uitkomsten van  dit proces (een typisch voorbeeld van van buiten naar binnen werken) af.
Vooropgesteld streeft de Stadspartij er naar dat Purmerend naast woonstad ook een leefstad blijft.

Foto: Stadspartij

 

 Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Emotie om moties in raad van november

De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Alle hens aan dek voor de weidevogel

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebie...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Plaquette architect J.J.P. Oud onthuld

Zaterdagmiddag 2 december werd op de Kaasmarkt, aan de muur...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Meer rijstroken op de N244 bij Purmerend

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap H...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder uitkering en veel te weinig werk

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Huurovereenkomst Columbuzz getekend

Wethouder Eveline Tijmstra ondertekende donderdag 7 december maar liefst twee overeenkomsten voor de...