PlanDok
Bebouwing van het postkantoorterrein heeft binnen Purmerend (en de gemeenteraad) voor veel discussie gezorgd en dan met name de hoogte van het complex. Uiteindelijk zei een meerderheid van de raad ‘ja’ tegen het voorstel van het college. (citaat RTV Purmerend)
De PvdA ging alleen akkoord als er afspraken kwamen dat in het vervolg minimaal dertig procent van alle hoogbouw sociale huur zou zijn. Volgens het college is sociale huur in het plan Dok geen optie in verband met een beheersprobleem. Om tegemoet te komen aan de afspraak met de PvdA heeft het college Snippe opdracht gegeven om in de Kop West een vijftigtal sociale huurwoningen te bouwen. Snippe zal de woningen niet zelf verhuren, maar verkopen aan een corporatie. (citaat nieuws RTV Purmerend)
In het complex plan Dok (postkantoorterrein) moeten 165 koop- en (vrije sector) huurwoningen komen, gebouwd door ontwikkelaar Snippe. Bovendien is er -naast vaste parkeerplekken voor de bewoners-  een parkeergarage voor 128 auto’s gepland. In het appartementencomplex is geen plek voor sociale huur, maar die worden gebouwd in Kop West, stelt het college voor. (citaat nieuws RTV Purmerend)

Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Het pro¡ectenplan op hoofdlijnen samengevat
Het gebouwontwerp "Het Bovenpark" van DOK architecten is het vertrekpunt voor de ontwikkeling op de PostNL locatie. Het plan omvat een (bouw)programma ca. 165 koop- en huurappartementen, een stallingsgarage voor bewoners, een openbare parkeergarage voor 128 parkeerplaatsen, een semi-openbare ruimte op gronden van de exploitant welke openbaar toegankelijk blijft.

Bij realisatie van een openbare parkeergarage zal de gemeente Purmerend de gronden gelegen in het centrumgebied (prolect Schapenmarkt) verkopen aan Snippe. Met de realisatie van een openbare parkeergarage met 128 plaatsen ten behoeve van de bezoekers aan onze binnenstad, ziet de gemeente (een deel van) een langjarige parkeeropgaaf in het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad, ingevuld worden.
Het plan van het college wordt besproken in de commissievergadering van 10 januari.

Afbeelding: raadsstukenUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...