PlanDok
Bebouwing van het postkantoorterrein heeft binnen Purmerend (en de gemeenteraad) voor veel discussie gezorgd en dan met name de hoogte van het complex. Uiteindelijk zei een meerderheid van de raad ‘ja’ tegen het voorstel van het college. (citaat RTV Purmerend)
De PvdA ging alleen akkoord als er afspraken kwamen dat in het vervolg minimaal dertig procent van alle hoogbouw sociale huur zou zijn. Volgens het college is sociale huur in het plan Dok geen optie in verband met een beheersprobleem. Om tegemoet te komen aan de afspraak met de PvdA heeft het college Snippe opdracht gegeven om in de Kop West een vijftigtal sociale huurwoningen te bouwen. Snippe zal de woningen niet zelf verhuren, maar verkopen aan een corporatie. (citaat nieuws RTV Purmerend)
In het complex plan Dok (postkantoorterrein) moeten 165 koop- en (vrije sector) huurwoningen komen, gebouwd door ontwikkelaar Snippe. Bovendien is er -naast vaste parkeerplekken voor de bewoners-  een parkeergarage voor 128 auto’s gepland. In het appartementencomplex is geen plek voor sociale huur, maar die worden gebouwd in Kop West, stelt het college voor. (citaat nieuws RTV Purmerend)

Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Het pro¡ectenplan op hoofdlijnen samengevat
Het gebouwontwerp "Het Bovenpark" van DOK architecten is het vertrekpunt voor de ontwikkeling op de PostNL locatie. Het plan omvat een (bouw)programma ca. 165 koop- en huurappartementen, een stallingsgarage voor bewoners, een openbare parkeergarage voor 128 parkeerplaatsen, een semi-openbare ruimte op gronden van de exploitant welke openbaar toegankelijk blijft.

Bij realisatie van een openbare parkeergarage zal de gemeente Purmerend de gronden gelegen in het centrumgebied (prolect Schapenmarkt) verkopen aan Snippe. Met de realisatie van een openbare parkeergarage met 128 plaatsen ten behoeve van de bezoekers aan onze binnenstad, ziet de gemeente (een deel van) een langjarige parkeeropgaaf in het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad, ingevuld worden.
Het plan van het college wordt besproken in de commissievergadering van 10 januari.

Afbeelding: raadsstukenNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...