PlanDok
Het college is van plan om een (anterieure) exploitatieovereenkomst en overige benodigde overeenkomsten aan te gaan voor de herontwikkeling van de locaties van het oude postkantoor (PostNL) en de Schapenmarkt.


De onderzoeksresultaten naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling zijn half december vastgelegd in een einddocument. Voordat het college een definitief besluit neemt, kan de raad haar wensen en bedenkingen geven over de overeenkomst en het einddocument. Het gaat om de volgende ontwikkelingen.
PostNL
Op de plek van het oude postkantoor komen ongeveer 165 koop- en huurappartementen, een garage voor bewoners, een semi-openbare ruimte en een openbare parkeergarage met 128 parkeerplaatsen. De initiatiefnemer is Snippe Projecten en het ontwerp Het Bovenpark is van DOK architecten. De invulling van het project is gebaseerd op de in 2017 vastgestelde hoogbouwvisie.
Schapenmarkt
De gemeente verkoopt de grond van de tijdelijke parkeergarage op de Schapenmarkt aan Snippe Projecten. De gemeente zal samen met de initiatiefnemer de locatie herontwikkelen binnen de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Binnenstad 2010. De ontwikkeling van de Schapenmarkt gebeurt pas nadat de openbare parkeergarage op de PostNL locatie in gebruik is genomen, zodat voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
Kop West
Na zorgvuldig onderzoek en overleg met diverse woningbouwcorporaties bleek het financieel onhaalbaar om op de PostNL locatie sociale woningen te realiseren. Als compensatie worden daarom ongeveer vijftig sociale huurappartementen gebouwd in het gebied Kop West.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 11 janauri 2018 wordt dit onderwerp behandeld.

Afbeelding: raadstukkenUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...