PlanDok
Het college is van plan om een (anterieure) exploitatieovereenkomst en overige benodigde overeenkomsten aan te gaan voor de herontwikkeling van de locaties van het oude postkantoor (PostNL) en de Schapenmarkt.


De onderzoeksresultaten naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling zijn half december vastgelegd in een einddocument. Voordat het college een definitief besluit neemt, kan de raad haar wensen en bedenkingen geven over de overeenkomst en het einddocument. Het gaat om de volgende ontwikkelingen.
PostNL
Op de plek van het oude postkantoor komen ongeveer 165 koop- en huurappartementen, een garage voor bewoners, een semi-openbare ruimte en een openbare parkeergarage met 128 parkeerplaatsen. De initiatiefnemer is Snippe Projecten en het ontwerp Het Bovenpark is van DOK architecten. De invulling van het project is gebaseerd op de in 2017 vastgestelde hoogbouwvisie.
Schapenmarkt
De gemeente verkoopt de grond van de tijdelijke parkeergarage op de Schapenmarkt aan Snippe Projecten. De gemeente zal samen met de initiatiefnemer de locatie herontwikkelen binnen de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Binnenstad 2010. De ontwikkeling van de Schapenmarkt gebeurt pas nadat de openbare parkeergarage op de PostNL locatie in gebruik is genomen, zodat voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
Kop West
Na zorgvuldig onderzoek en overleg met diverse woningbouwcorporaties bleek het financieel onhaalbaar om op de PostNL locatie sociale woningen te realiseren. Als compensatie worden daarom ongeveer vijftig sociale huurappartementen gebouwd in het gebied Kop West.
In de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van hedenavond 11 janauri 2018 wordt dit onderwerp behandeld.

Afbeelding: raadstukkenNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...