PlanDok
De fracties van de Stadspartij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend en TOP hebben een verzoek ingediend bij de agendacommissie om het voorstel van het college inzake: raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling ‘PostNL locatie’ en ‘Schapenmarkt’, te agenderen voor de raadsvergadering van vanavond (25 januari). Dit in weerwil van het besluit van de commissie SOB om het voorstel niet in de commissievergadering op 11 januari te behandelen.


De fracties hebben tevens verzocht om de inspreekster te benaderen die zich had aangemeld om in te spreken in de commissievergadering van commissie{van donderdag 11 januari met het verzoek om haar inspreektekst schriftelijk te verstrekken. Deze tekst kan dan bij de raadstukken worden gevoegd zodat alle partijen deze tekst kunnen laten meewegen in hun besluit.
De agendacommissie ziet geen procedurele argumenten om het voorstel direct op de raadsagenda te plaatsen. De raad gaat op grond van het eigen reglement over zijn eigen agenda.
Vooruitlopend op het door de Raad inwilligen van het verzoek van dezelfde fracties (met een meerderheid in de raad), om het voorstel bij de vaststelling van de agenda op de raadsagenda van 25 januari te zetten, heeft de agendacommissie besloten om de stukken alvast te plaatsen bij dit agendapunt. Zo zijn de stukken in ieder geval zichtbaar voor iedereen. De stukken zijn HIER te raadplegen.

Afbeelding: raadsstukkenNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...