Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


In 2015 is het aantal jonge gezinnen dat vertrekt uit Amsterdam toegenomen. Het merendeel vestigt zich in een omliggende gemeente. Het aantal gezinnen met kinderen in Amsterdam nam desondanks toe, doordat hier relatief veel twintigers en dertigers wonen die kinderen krijgen.
Vorig jaar verhuisde ruim 10 procent van de Amsterdamse gezinnen met kinderen tot vier jaar naar een andere gemeente, in 2012 was dat nog geen 6 procent. Het gaat vooral om gezinnen met een hoog inkomen. Naarmate het inkomen van een jong gezin lager is, neemt ook het percentage af dat de grote stad verlaat. Voor een deel zijn deze verhuizingen een inhaalslag: door de gestegen huizenprijzen konden mensen met een verhuiswens eindelijk de gewenste woning buiten de stad betrekken. Daarnaast is de nieuwbouw toegenomen en ontstaat door vergrijzing in regio’s zoals Zuid-Kennemerland en Gooi & Vechtstreek in toenemende mate ruimte voor vestiging.
Trek naar regiogemeenten
De meeste gezinnen met jonge kinderen die de grote stad verlaten, vestigen zich in een van de omliggende gemeenten. Zo ging 10 procent van de ruim tweeduizend Amsterdamse jonge gezinnen die in 2015 verhuisden naar Amstelveen, en 9 procent naar Haarlem. Ook Het Gooi, Zaanstad en de gemeente Haarlemmermeer zijn in trek. Gezinnen met hogere inkomens gaan vaker in Amstelveen, Haarlem en gemeenten in het Gooi wonen, terwijl gezinnen met lagere inkomens vaker naar Zaanstad en Almere gaan.
De migratie van gezinnen naar Noord-Holland Noord is beperkt, alleen in het zuiden van de regio Alkmaar is een duidelijk effect te zien. Ruim 4 procent ging in Almere wonen. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Eind jaren negentig vestigde nog bijna 20 procent van de vertrekkende Amsterdamse jonge gezinnen zich in Almere.
Een groot deel van de inwoners blijft hierdoor binnen de provincie Noord-Holland. In combinatie met de toegenomen buitenlandse migratie zorgt dit voor een hoge bevolkingsgroei. Het jaar 2016 wordt in Noord-Holland waarschijnlijk het jaar met de hoogste bevolkingsgroei sinds het begin van de jaarlijkse metingen in 1960.
Meer jonge kinderen
Ondanks het wegtrekken van voornamelijk gezinnen uit Amsterdam, blijft het aantal gezinnen met kinderen stijgen. Hetzelfde geldt voor de drie andere grote steden. Dit komt omdat er relatief meer baby’s worden geboren dan gemiddeld in Nederland. Het aantal jongvolwassenen dat zich vanuit andere gemeenten in de grote steden vestigt, neemt nog ieder jaar toe. Daarnaast groeien de grote steden als gevolg van de toestroom van jongeren en als gevolg van immigratie. Onder hen zijn veel expats en internationale studenten, met name uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en India. De groei van Amsterdam ligt daardoor nog steeds boven de 10.000 inwoners per jaar. De meeste immigranten zitten voor of in de gezinsvormende levensfase. Ook komen er nog steeds veel gezinnen bij door gezinsvorming in de stad. Het aantal gezinnen in Amsterdam neemt daardoor juist toe.
Lees verder op de website van CBS: Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...