Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

LOPPERHA1
Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de doelstellingen van het coalitieakkoord. Het college heeft de afgelopen periode mogelijke maatregelen rondom doorstroming bij bewoning in kaart gebracht. Deze maatregelen zijn vervolgens voor een reactie voorgelegd aan de gemeenteraad.
De Stadspartij kijkt met zeer gemengde gevoelens naar deze opsomming in relatie tot een oplossing voor de heersende woningnood.
In de gehele stad zijn er diverse woningbouwprojecten. Het aantal woningen neemt toe. Desondanks is er nog steeds sprake van een groot tekort. Niet alleen in Purmerend maar in de hele regio. Inwoners moeten veel te lang wachten op een woning. De gemeente doet al wat het kan om deze wachttijd te beperken maar een feitelijke verkorting van de gemiddelde wachttijd is nog niet in beeld.
Wat de Stadspartij betreft heeft de aanpak van de woningnood momenteel de grootste prioriteit. Niet alleen wat Purmerend betreft maar zoals eerder genoemd voor de hele regio. De Stadspartij constateert dat, in het licht gezien van de woningnood, de genoemde maatregelen om de doorstroming te bevorderen een druppel is op een gloeiende plaat.
 College stel vast wat je realiseerbaar acht en voer dat uit
De Stadspartij vraagt het college dan ook om aan te geven welke van de genoemde maatregelen de grootste kans van slagen hebben. De specialisten (ambtenaren) die het college terzijde staan hebben immers het professioneel inzicht op wat werkt en wat niet. Aan de raad vragen naar een oordeel zal, naar de mening van de Stadspartij niet verder komen dan een soortgelijk lijstje met tijdens een ‘brainstorm’ verzamelde punten als thans aan de raad wordt voorgelegd.
En wat de Stadspartij betreft kunnen de succesvol te achten maatregelen dan direct in uitvoering worden gebracht. Mochten er dan financiële middelen voor nodig zijn dan hoort de Stadspartij dit graag.
Bouwen (ook in de regio) is de enige oplossing voor oplossen woningnood
Er zijn momenteel al vele bouwprojecten gaande in de stad, maar wat de Stadspartij betreft zorgt dit niet voor een oplossing op korte termijn. Het gaat nu om relatief kleine aantallen in de komende jaren. De echte oplossing voor het verminderen van de woningnood is het snel bouwen van veel meer woningen.

De overheid verplicht ons om dat nu binnenstedelijk te doen. Dat geeft allerlei, zeker ook vertragende, problemen (leefbaarheid, beleving bewoners). Ondertussen begint de stad ook nog eens vol te raken. De Stadspartij ziet daarom meer in het bouwen langs de stadsgrenzen van grote aantallen (betaalbare) woningen. Zoals een spoedige ontwikkeling van het ‘appeltje voor de dorst’ in de Purmer-Zuid.
Wij verwachten verder dan ook op korte termijn een voorstel van het college om het appeltje voor de dorst te gaan ontwikkelen. Bovendien is een in samenwerking met de regio in een daadkrachtige aanpak voor de bouw van een aanmerkelijk aantal woningen absoluut noodzakelijk.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Laatste formele stap fusieproces Beemster en Purmerend in zicht

De colleges van burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend stemmen in met het herindelingsadv...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...