Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Binnenwijks
De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ontwikkellocatie. Onlangs is de gemeenteraad  geïnformeerd over het collegebesluit om acht Binnenwijkse locaties in de gemeente Purmerend tot ontwikkeling te gaan brengen.
Het betreft de volgende locaties:
 • • Aletta Jacobslaan
  • Westerdraay (t.h.v. de Suze Groenewegstraat)
  • Torenmolen 9 • Koggenland 90/92
  • Luitje Broekemastraat
  • Riekstraat/Gaffelstraat
  • Tarwestraat
  • Overweerse polderdijk 4
Op 1 en 3 juli zijn de zes bewonersavonden geweest voor zeven ontwikkellocaties. Voor de ontwikkellocatie Overweersepolderdijk is reeds een participatietraject afgerond en is geen informatieavond gehouden. De informatieavond van de ontwikkellocaties Koggenland en Luitje Broekemastraat zijn op één locatie gehouden.
 De avonden waren kritiekvol. Hoewel de bewoners doorgaans wel begrip hebben voor de woningbouwopgave, is er veel weerstand tegen het bouwen op de locatie bij hen in de buurt. Onder andere zaken als parkeren, ontsluiting en behoud van groen spelen daarbij een rol. Behalve de felle kritiek waren  ook veel suggesties en oplossingen van mensen die betrokken willen worden bij het vervolgtraject.
Uit een korte eerste evaluatie blijkt dat het college nog specifieker aandacht moet geven aan het reeds doorlopen proces in de Tarwestraat. Dit wordt direct opgepakt. Daarnaast is duidelijk dat voor volgende bijeenkomsten de verwachtingen goed moeten worden aangestuurd. De verwachtingen omtrent de tekeningen (die er nog niet waren) waren niet eenduidig. Voor toekomstige bijeenkomsten zal duidelijker moeten zijn wat de inwoners van het college kan verwachten en wat van hen wordt verwacht.
Het vervolg
Op korte termijn worden de gestelde vragen beantwoord en zullen sommige mensen nog persoonlijk worden bezocht. Daarnaast worden door het college alle tips en oplossingen die zijn aangedragen per locatie in beeld gebracht om daaruit de ‘rode draad’ te filteren.
Het raadsvoorstel is inmiddels geplaatst op de agenda van de commissie van 4 september aanstaande.

Afbeelding: Presentatie raadsvoorstel


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...