Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Binnenwijks
De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ontwikkellocatie. Onlangs is de gemeenteraad  geïnformeerd over het collegebesluit om acht Binnenwijkse locaties in de gemeente Purmerend tot ontwikkeling te gaan brengen.
Het betreft de volgende locaties:
 • • Aletta Jacobslaan
  • Westerdraay (t.h.v. de Suze Groenewegstraat)
  • Torenmolen 9 • Koggenland 90/92
  • Luitje Broekemastraat
  • Riekstraat/Gaffelstraat
  • Tarwestraat
  • Overweerse polderdijk 4
Op 1 en 3 juli zijn de zes bewonersavonden geweest voor zeven ontwikkellocaties. Voor de ontwikkellocatie Overweersepolderdijk is reeds een participatietraject afgerond en is geen informatieavond gehouden. De informatieavond van de ontwikkellocaties Koggenland en Luitje Broekemastraat zijn op één locatie gehouden.
 De avonden waren kritiekvol. Hoewel de bewoners doorgaans wel begrip hebben voor de woningbouwopgave, is er veel weerstand tegen het bouwen op de locatie bij hen in de buurt. Onder andere zaken als parkeren, ontsluiting en behoud van groen spelen daarbij een rol. Behalve de felle kritiek waren  ook veel suggesties en oplossingen van mensen die betrokken willen worden bij het vervolgtraject.
Uit een korte eerste evaluatie blijkt dat het college nog specifieker aandacht moet geven aan het reeds doorlopen proces in de Tarwestraat. Dit wordt direct opgepakt. Daarnaast is duidelijk dat voor volgende bijeenkomsten de verwachtingen goed moeten worden aangestuurd. De verwachtingen omtrent de tekeningen (die er nog niet waren) waren niet eenduidig. Voor toekomstige bijeenkomsten zal duidelijker moeten zijn wat de inwoners van het college kan verwachten en wat van hen wordt verwacht.
Het vervolg
Op korte termijn worden de gestelde vragen beantwoord en zullen sommige mensen nog persoonlijk worden bezocht. Daarnaast worden door het college alle tips en oplossingen die zijn aangedragen per locatie in beeld gebracht om daaruit de ‘rode draad’ te filteren.
Het raadsvoorstel is inmiddels geplaatst op de agenda van de commissie van 4 september aanstaande.

Afbeelding: Presentatie raadsvoorstel


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...