Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Luitjebezwaar
Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indruist tegen de politieke standpunten van alle partijen in de gemeente Purmerend en de landelijke politiek. Naar onze mening zou deze locatie al vóór 26 september van de agenda gehaald moeten worden.
Zo staat te lezen in een uitgebreide brief met bezwaren tegen de bouw. De conclusie van de bewoners aan het eind van hun bezwarenbrief luidt als volgt.
Wij onderschrijven het belang van de woningbouw voor starters, maar niet op deze plek. Het vernietigen van dit parkdeel zien wij niet als een optie voor woningbouw. Wij willen onze parel van de natuur behouden, en eigenlijk verstevigen door de sloop van de klaslokalen zoals de gemeente heeft beloofd. Het maken van een plan op een gebroken belofte is voor de bewoners een behoorlijke klap in het gezicht.
De manier waarop de gemeente is omgegaan met de directe buurtbewoners vinden wij bijzonder slecht. Het ontbreken van een grondig onderzoek heeft bij de bewoners, een situatie gecreeerd waardoor men de gemeente niet meer vertrouwt. Wij zijn dan ook van mening dat de informatieavond geen toegevoegde waarde was. Wij verwachten dan ook dat de communicatie in het vervolg aanzienlijk verbeterd wordt.
Het plan om het park te transformeren van groen naar grijs, is niet in lijn met de huidige plannen en nieuwe conceptnota’s. Dit omdat de gemeente zijn ambities om de groene cultuurhistorische plekken te behouden heeft uitgesproken. Daarom vinden wij ook dat de gemeente zijn eigen ambities hierin dient na te streven.
Het huidige plan geeft geen tot weinig kennis aan van de flora en fauna in de buurt. Dit is iets waarvan wij toch vinden dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen (zorgplicht). De gemeente is er namelijk niet alleen voor zijn bewoners maar ook voor de natuur.
Indien de plannen ongewijzigd doorgaan, zien veel bewoners hun privacy en hun woongenot aanzienlijk dalen. De gemeente heeft naar onze mening alleen gekeken of appartementen passen op de locatie en niet of dat dit passend is. Dit in tegenstelling tot wat er in de voorlichting beloofd is.
De parkeer- en verkeersituatie bij de Luitje Broekemastraat is al kritisch, het toevoegen van extra bewoners gaat hierin deze situaties alleen maar verslechten.
Wij vragen dan ook om het huidige park zoals beloofd terug te laten komen als park. Behoud het park, laat iets moois achter voor toekomstige generaties.
De volledig brief van de bewoners is hier te lezen.

Foto brief bewoners


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Rijk en MRA maken eerste keuzes Verstedelijking en Bereikbaarheid onze regio in 2040

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is een aantal belangrijke besluiten genomen over het programma ...

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de gol...

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de do...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...