Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Luitjebezwaar
Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indruist tegen de politieke standpunten van alle partijen in de gemeente Purmerend en de landelijke politiek. Naar onze mening zou deze locatie al vóór 26 september van de agenda gehaald moeten worden.
Zo staat te lezen in een uitgebreide brief met bezwaren tegen de bouw. De conclusie van de bewoners aan het eind van hun bezwarenbrief luidt als volgt.
Wij onderschrijven het belang van de woningbouw voor starters, maar niet op deze plek. Het vernietigen van dit parkdeel zien wij niet als een optie voor woningbouw. Wij willen onze parel van de natuur behouden, en eigenlijk verstevigen door de sloop van de klaslokalen zoals de gemeente heeft beloofd. Het maken van een plan op een gebroken belofte is voor de bewoners een behoorlijke klap in het gezicht.
De manier waarop de gemeente is omgegaan met de directe buurtbewoners vinden wij bijzonder slecht. Het ontbreken van een grondig onderzoek heeft bij de bewoners, een situatie gecreeerd waardoor men de gemeente niet meer vertrouwt. Wij zijn dan ook van mening dat de informatieavond geen toegevoegde waarde was. Wij verwachten dan ook dat de communicatie in het vervolg aanzienlijk verbeterd wordt.
Het plan om het park te transformeren van groen naar grijs, is niet in lijn met de huidige plannen en nieuwe conceptnota’s. Dit omdat de gemeente zijn ambities om de groene cultuurhistorische plekken te behouden heeft uitgesproken. Daarom vinden wij ook dat de gemeente zijn eigen ambities hierin dient na te streven.
Het huidige plan geeft geen tot weinig kennis aan van de flora en fauna in de buurt. Dit is iets waarvan wij toch vinden dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen (zorgplicht). De gemeente is er namelijk niet alleen voor zijn bewoners maar ook voor de natuur.
Indien de plannen ongewijzigd doorgaan, zien veel bewoners hun privacy en hun woongenot aanzienlijk dalen. De gemeente heeft naar onze mening alleen gekeken of appartementen passen op de locatie en niet of dat dit passend is. Dit in tegenstelling tot wat er in de voorlichting beloofd is.
De parkeer- en verkeersituatie bij de Luitje Broekemastraat is al kritisch, het toevoegen van extra bewoners gaat hierin deze situaties alleen maar verslechten.
Wij vragen dan ook om het huidige park zoals beloofd terug te laten komen als park. Behoud het park, laat iets moois achter voor toekomstige generaties.
De volledig brief van de bewoners is hier te lezen.

Foto brief bewoners


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 n...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwi...

Nieuw bouwplan PostNL locatie kan in uitvoering

Het college heeft overeenstemming bereikt met Snippe Projecten BV over een nieuw bouwplan voor de lo...

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...