Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Luitjebezwaar
Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indruist tegen de politieke standpunten van alle partijen in de gemeente Purmerend en de landelijke politiek. Naar onze mening zou deze locatie al vóór 26 september van de agenda gehaald moeten worden.
Zo staat te lezen in een uitgebreide brief met bezwaren tegen de bouw. De conclusie van de bewoners aan het eind van hun bezwarenbrief luidt als volgt.
Wij onderschrijven het belang van de woningbouw voor starters, maar niet op deze plek. Het vernietigen van dit parkdeel zien wij niet als een optie voor woningbouw. Wij willen onze parel van de natuur behouden, en eigenlijk verstevigen door de sloop van de klaslokalen zoals de gemeente heeft beloofd. Het maken van een plan op een gebroken belofte is voor de bewoners een behoorlijke klap in het gezicht.
De manier waarop de gemeente is omgegaan met de directe buurtbewoners vinden wij bijzonder slecht. Het ontbreken van een grondig onderzoek heeft bij de bewoners, een situatie gecreeerd waardoor men de gemeente niet meer vertrouwt. Wij zijn dan ook van mening dat de informatieavond geen toegevoegde waarde was. Wij verwachten dan ook dat de communicatie in het vervolg aanzienlijk verbeterd wordt.
Het plan om het park te transformeren van groen naar grijs, is niet in lijn met de huidige plannen en nieuwe conceptnota’s. Dit omdat de gemeente zijn ambities om de groene cultuurhistorische plekken te behouden heeft uitgesproken. Daarom vinden wij ook dat de gemeente zijn eigen ambities hierin dient na te streven.
Het huidige plan geeft geen tot weinig kennis aan van de flora en fauna in de buurt. Dit is iets waarvan wij toch vinden dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen (zorgplicht). De gemeente is er namelijk niet alleen voor zijn bewoners maar ook voor de natuur.
Indien de plannen ongewijzigd doorgaan, zien veel bewoners hun privacy en hun woongenot aanzienlijk dalen. De gemeente heeft naar onze mening alleen gekeken of appartementen passen op de locatie en niet of dat dit passend is. Dit in tegenstelling tot wat er in de voorlichting beloofd is.
De parkeer- en verkeersituatie bij de Luitje Broekemastraat is al kritisch, het toevoegen van extra bewoners gaat hierin deze situaties alleen maar verslechten.
Wij vragen dan ook om het huidige park zoals beloofd terug te laten komen als park. Behoud het park, laat iets moois achter voor toekomstige generaties.
De volledig brief van de bewoners is hier te lezen.

Foto brief bewoners


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

Plan voor 460 woningen langs spoor in Wagenweggebied

Op dinsdag 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieov...

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun be...

Bouwen Luitje Broekemastraat is een absurd idee stellen bewoners

Wij stellen dat bouwen op de locatie Luitje Broekemstraat 35 een absurd idee is dat bovendien indrui...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...