PlanDok
In sommige mediaberichten wordt de indruk wordt gewekt dat de hoogbouw op de plek van het oude postkantoor een voldongen feit is. De realiteit is dat de besluitvorming herover nu pas begint, met als sluitstuk het nog te nemen besluit over de wijziging van het bestemmingsplan.

Met steun van 21 raadsleden waaronder die van de Stadspartij kreeg het college groen licht om door te gaan met de planvorming.
De Stadspartij staat niet afwijzend tegenover hoogbouw op de oude postkantoor locatie maar of het huidige plan zo door de inspraakprocedure komt is nog maar de vraag. Voor de derde keer in 1 maand besprak de gemeenteraad afgelopen donderdag 22 februari 2018  de bouw van ruim 160 appartementen en 50 sociale huurwoningen.
In beide voorgaande vergaderingen heeft de Stadspartij al aangegeven geen direct bezwaar te hebben tegen hoogbouw op de post NL Locatie. Purmerend heeft een groot tekort aan woningen en de bouw van deze appartementen voor de verschillende doelgroepen zijn hoognodig. Door het bouwen voor de verschillende doelgroepen en het met voorrang toewijzen van woningen aan Purmerenders die een sociale huurwoning achterlaten wordt de doorstroming bevordert. Iets waar vele Purmerenders op zitten te wachten. Laten we daarom als gemeenteraad moed en lef tonen zodat het besluitvormingsproces door kan gaan.
De stadspartij vindt het van buiten naar binnen werken echt belangrijk. Daarom willen wij nogmaals aangeven dat alle betrokkenen, de voor- maar zeker ook de tegenstanders, bij de verdere realisatie van deze voor Purmerend belangrijke woningbouwontwikkeling worden meegenomen. Tevens wil de Stadspartij dat de raad mee wordt genomen in het verdere uitwerkingsproces. In de besluitfase van het proces (wijziging bestemmingsplan incluis zienswijzen) zullen wij dan de uiteindelijke keuze op basis van de dán beschikbare informatie en stukken maken.
Zoals ook al aangegeven in de SOB vergadering van 12 februari kan de Stadspartij zich vinden in de meerdere van de voorgestelde oplossingsinrichtingen die gedaan worden voor de parkeeropgave. Ook horen wij graag van de wethouder of de 2 voorstellen van de ontwikkelaar, gedaan in de brief aan de raad van 20 februari, worden opgenomen in de anterieure overeenkomst. Dit zou de Stadspartij wel graag zien.
Door de aanpassingen in de anterieure overeenkomst worden de financiële risico’s voor Purmerend enorm verkleind. De Stadspartij gaat er nu dan ook nu vanuit dat de deze overeenkomst met de ontwikkelaar door het college getekend gaat worden, zeker omdat dit eigenlijk al een collegebevoegdheid is.
De Stadspartij wacht dus de aanvraag voor het nieuwe  bestemmingsplan af, waar de exacte afmetingen van het gebouw en de ingediende wensen en bedenkingen in zijn verwerkt.
En de Stadspartij wil nogmaals stellen dat de eventuele vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen gaan worden aan Purmerenders.

Afbeelding: raadsstukkenPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...