Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

McDonaldFCK
In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren in Purmerend. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het realiseren van 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan en om de locatie Westerweg 69 voor nu te laten vervallen. Zo bouwt Purmerend in totaal 200 tijdelijke woningen.
De locatie Verzetslaan is geschikt om 108 tijdelijke woningen op te bouwen. Tezamen met de woningen aan de Kanaaldijk (20 woningen), Etserstraat (28 woningen) en Karekietpark (44 woningen) is het totaal aantal tijdelijke woningen dan 200. De locatie Westerweg 69, die nog niet definitief kan worden aangewezen als locatie voor tijdelijke woningen vanwege de aanwezige natuurwaarden, kan dan voor nu komen te vervallen.
 
Wethouder Thijs Kroese: “Met het toevoegen van deze ruim 100 tijdelijke woningen geven we een boost aan de mogelijkheden die we hebben om mensen die tijdelijk en moet spoed een woning nodig hebben te helpen. Daar ben ik er erg blij mee.”
Locatie
Op de locatie kunnen 108 tijdelijke woningen worden gerealiseerd in 3 bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.
Beheer
Het beheer van de woningen wordt georganiseerd door de gemeente en een beheerder. Deze beheerder wordt op dit moment gezocht voor alle locaties. Het gaat om:
  • financieel / administratief / commercieel beheer;
  • technisch beheer;
  • sociaal beheer.
De beheerder gaat zorg dragen voor bijvoorbeeld de huurovereenkomsten, maar ook voor de schoonmaak en is aanspreekpunt voor omwonenden, huurders en zorgpartijen (indien betrokken).
Financiën
Om de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te kunnen bouwen is een investeringskrediet van € 7 miljoen nodig (bestaande uit kosten van bouw- en woonrijp maken, plankosten en de aanschafkosten van de tijdelijke woningen). Dat bedrag kan voor € 2,4 miljoen worden gedekt door het krediet voor de Westerweg 69 hiervoor te bestemmen. Voor het overige bedrag (€ 4,6 miljoen) is een aanvullend krediet nodig. De totale investering bedraagt dan € 14,1 miljoen (voor 200 woningen verdeeld over vier locaties).
Besluitvorming
Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt aan de gemeenteraad om het besluit over te nemen. De eerste stap is een vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op woensdag 4 september. Donderdag 26 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
 
Voordat er gebouwd kan worden, moet de gemeente een Omgevingsvergunning aanvragen om tijdelijk van het huidige bestemmingsplan te kunnen afwijken.
Ontwikkelingen
Behalve de komst van de tijdelijke woningen speelt er meer in het gebied. In maart van dit jaar heeft de gemeente een overeenkomst getekend met de eigenaar van de grond tegenover McDonald’s, tussen de Jaagweg en het Oudelandsdijkje, om te onderzoeken of op die plek nog zo’n 200 permanente woningen kunnen komen. Deze plannen worden de komende tijd uitgewerkt. Naar aanleiding van alle ontwikkelingen onderzoekt de gemeente welke kansen hier nog meer liggen en wat er verder past in het gebied.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Artikelen

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ont...

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie va...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

Purmerend biedt ruimte aan ongeveer 250 woningen op acht locaties in de stad

De gemeente bezit een aantal stukken grond. Er is onderzocht welke van deze eigen gronden ingezet ku...

Wonen en parkeren bij Deen Wageweg?

Het college heeft besloten in te stemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met Deen Vastg...

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlij...

Denk mee over toekomst stationsgebied en Waterlandlaan

De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs ...