flatswheermolen
Met 19 stemmen voor en 15 stemmen tegen heeft de raad de gewijzigde hoogbouwvisie Purmerend 2017 vastgesteld.

In Purmerend zijn er te weinig sociale huurwoningen. Sociale huur moet daarom worden meegenomen bij de plannen voor hoogbouw, zo vond een ruime meerderheid van de raad.
Op initiatief van het PvdA is in de visie opgenomen dat er bij hoogbouw minimaal dertig procent bestemd wordt voor sociale huurwoningen. Als dat niet lukt in het ene project dan wordt dit bij een ander project gecompenseerd. Mensen die een sociale huurwoning in Purmerend achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van niet-sociale huurwoningen.
De hoogbouwvisie is richtinggevend en beschrijft kansen, aandachtspunten en potentiële plekken voor bebouwing hoger dan 25 meter, met een voorkeur in verschillende gebieden. Een voorstel voor specifieke hoogbouw vraagt om nauwe samenwerking met gemeente, belanghebbenden, omwonenden en wordt per project ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Woningnood, woningbouwinitiatieven en beperkte bouwgrond vormden de aanleiding voor een visie op intensivering van Purmerend, specifiek met hoogbouw. De hoogbouwvisie maakt deel uit van de Agenda Purmerend 2040. Hierin staat een grootstedelijke ambitie voor Purmerend beschreven, met daarbij een aanzienlijk aantal extra woningen.
Vóór: Stadspartij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend
Tegen: D66, CDA, Leefbaar Purmerend, GroenLinks, TROTS, LVD
Duurzaamheid
Eveneens was er een ruime meerderheid voor een amendement van D66, gesteund door GroenLinks, over heldere kaders in de visie voor duurzaam bouwen. Te meer, omdat gebouwen in Nederland vanaf 2021 ‘bijna energieneutraal’ moeten zijn.

foto: Stadspartij


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Woonoverlast aanpakken door burgemeester

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet krijgt de burgemeeste...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Gemeente wil volgend jaar 77 bestaande woningen aardgasvrij maken

Purmerend wordt aardgasvrij en begint volgend jaar met deze energietransitie in een klein gebied van...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Purmerend niet bij finalisten beste binnenstad

Op 12 september 2017 zijn op de Dutch Media Week...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Onderzoek naar milieurisico's kunstgrasvelden

Woensdag 11 oktober besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de mogelijke milieurisico's die k...