Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

stadspartijlogo

 

 

 

Inleiding door lijsttrekker Mario Hegger mario artikel
Op 21 maart 2018 voer ik als lijsttrekker voor de derde keer de kandidatenlijst van de Stadspartij aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend.

De Stadspartij werd in 1993 opgericht. Dit vanuit de behoefte aan een partij die de verbinding zoekt, mensen insluit in plaats van uitsluit en zichtbaar investeert in sociale samenhang. De partij bestaat in 2018 alweer 25 jaar.

Sinds 1994 maakt de Stadspartij deel uit van de lokale politiek in Purmerend. De partij is inmiddels zichtbaar uitgegroeid tot een krachtige bestuurspartij, die het belang van Purmerend en haar inwoners bij alle handelingen en beslissingen centraal stelt.

Vier jaar geleden kreeg de Stadspartij acht zetels in de gemeenteraad en werd zo de grootste partij in Purmerend. In het college van burgemeester en wethouders zijn we vertegenwoordigd met twee wethouders. Samen met onze coalitiepartners hebben we de stad, sterk door een economisch zware periode geleid. Dat is niet altijd makkelijk geweest en de sporen zijn nog steeds zichtbaar in de stad! 

Dit omdat de door het Rijk opgelegde bezuinigingen van de afgelopen zes jaar nog steeds doorlopen.Door de aantrekkende economie moet het de komende jaren mogelijk zijn om meer te investeren in de stad.De afgelopen jaren hebben we veel aan onze stad verbeterd en veel problemen daadwerkelijk opgelost. Veel van onze speerpunten van de afgelopen bestuursperiode zijn verwezenlijkt.

Ik denk hierbij aan:

• forse korting (60%) op het busvervoer in Purmerend en regio waterland in de daluren voor 65-plussers met een laag inkomen;

• meer toezicht op straatoverlast, drugshandel en drugsgebruik in wijken;

• beschikbare gelden voor zorg volledig ten goede laten komen aan mensen die dit nodig hebben;

• meer fietsparkeerplekken in de binnenstad, op wijkwinkelcentra en bij stations en bushaltes;

• lokale belastingen niet extra verhogen, deze zijn zelfs verlaagd;

• de toegang tot Reuring Cityslam gratis laten blijven;

• Purmerend een echte sportstad te laten worden, o.a. door het verbeteren van sportaccommodaties;

• verdere verduurzamingmaatregelen van o.a. de afvalscheiding en de beheersing van de kosten daarvan.

 

Onze partij is betrokken bij alles wat de Purmerenders aangaat. De fractieleden en wethouders zijn direct aanspreekbaar. De Stadspartij is een echte lokale partij. En daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek. Het gaat immers om uw en ons Purmerend zonder landelijke machtspolitiek.

Geen enkele politieke partij in Purmerend kent de stad zo goed als wij. Als lokale partij werken we samen met de inwoners, aan een nog mooiere en levendigere stad. De leden van de stadspartij bestaan uit doeners, leden die zich ook graag zichtbaar inzetten in de stad bij de vele activiteiten-festiviteiten en hulpverzoeken uit de stad.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken kijken wij verder dan de bestaande regeltjes en de heersende structuren. Maatwerk waar mogelijk, dat is ons uitgangspunt. De Stadspartij maakt daarbij écht het verschil.

De afgelopen periode heeft de Stadspartij zich hard gemaakt om de stad zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Hiermee wordt bedoeld de stad te promoten om aan de buitenwereld te laten zien hoe mooi Purmerend is door zijn rijke geschiedenis, historische binnenstad en de geweldige omgeving van Purmerend. Waar Amsterdam teveel bezoekers kent is het in Purmerend net omgekeerd. Toeristen weten Purmerend gelukkig steeds beter te vinden. Daarom zet de Stadspartij zich in voor het realiseren van een groot hotel in de Kom A7 dat veel bezoekers zal trekken die zorgen voor meer werkgelegenheid en inkomsten voor horeca en middenstand.

Door de stad op de kaart te zetten valt Purmerend op bij investeerders en daardoor kansen zien om te investeren in woningbouw en de economie door het vestigen van bedrijven.

De Koemarkt is de huiskamer van Purmerend en zal daarin versterkt moeten worden door goede samenwerking met horecaondernemers en evenementen organisaties.

In die ontwikkeling zit Purmerend nu en dat willen wij de komende jaren voortzetten onder de merknaam: Purmerend Waterlands goed. Citymarketing zal zich sterk ontwikkelen om alles zo goed mogelijk samen te brengen ter promotie van de stad.

Purmerend kan de kansen die zich voordoen niet laten lopen. Purmerend is een grote stad met mooie voorzieningen om die op peil te houden kan de stad zich niet permitteren om alles bij het oude te laten. De stad zal zich klaar moeten maken voor de toekomst en dat is een stad waar het geluk en welbehagen voor een ieder zal toenemen.

Om de komende tijd te voldoen aan de grote vraag naar woningen zal er ook steeds hoger gebouwd moeten worden. Wel op die locaties waar dit geschikt wordt geacht.

In dit programma leest u onze doelstellingen voor de komende vier jaar en de manier waarop we deze doelstellingen willen realiseren.

Met de kennis en de bestuurlijke ervaring van de afgelopen 25 jaar heeft de Stadspartij nu heel direct de ambitie om de grootste partij van Purmerend te blijven. Laat uw stem voor deze gemeenteraadsverkiezingen daarom niet verloren gaan.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u met uw stem het verschil maken.

Kies daarom voor de Stadspartij, lijst 1

Met vriendelijke groet, Mario Hegger,
Lijsttrekker Stadspartij Purmerend

Ons programma 2018-2022


 • Purmerend, een fijne stad om in te leven
  Met veel evenementen zoals de Poortersfeesten
  De Kermis!!
  De vele markten
  Veel plezier op de Koemarkt
  De open dag bij de brandweer
  Slider
 • Waar staan we voor?
 • Speerpunten Stadspartij Raadsperiode 2018-2022
 • Partijprogramma PDF
 • Hoofdstuk1: Veiligheid en overlast
 • Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
 • Hoofdstuk 3: Economie
 • Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid
 • Hoofdstuk 5: Welzijn & Zorg
 • Hoofdstuk 6: Sport
 • Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën
 • Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid
 • Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat
 • Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...