Marioportret
Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van de Stadspartij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Velen kennen Mario Hegger als wethouder die zich goed zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar door Purmerend beweegt. Helana Aslander tekende in gesprek met hem zijn levensloop als Purmerender en politicus op.
Een geboren Amsterdammer, opgegroeid in Zuid en vanaf zijn 9e in Osdorp. Vanaf 1977 in dienst bij de politie met als belangrijkste drijfveer iets te kunnen doen aan de veiligheid en waarbij de hulpverlening als een rode draad aanwezig is. Je kan kwaad zijn en mopperen voor Mario is het alternatief een positieve insteek en de handen uit de mouwen.
Zijn werk als buurtregisseur
Uit deze gedrevenheid ontstond de functie van buurt/wijkagent. Door Mario en Hoofdinspecteur Jan Zwaan opgezet in Amsterdam Noord. Door samenwerking met bewoners, bedrijven en organisaties uit de wijk in het leven geroepen om de kwaliteit in de buurt verbeteren.
Zo bleek er bijvoorbeeld op scholen een drugsprobleem, geweld en wapens. Door het opzetten van een scholenconvenant, samen met collega Hans Wessels, kon binnen een vertrouwde setting gewerkt worden aan een oplossing zonder de reputatie van de school aan te tasten.
Van belang hierbij is dat in de hele keten het probleem wordt aangepakt, sluiting van drugspanden, dit in samenwerking met bewoners en woningcorporaties. Als je ergens op een onderdeel ingrijpt heeft dat altijd weer een vervolg elders.
Verhuizing naar Purmerend
Op de `telex van de politie verscheen het bericht dat er woningen vrijkwamen in Purmerend. Als man van snelle beslissingen en praktische oplossingen werd er in 1982 binnen een week verhuisd. Vanuit het ouderlijk huis met zijn toenmalige vrouw naar de Overlandenstraat in Purmerend.
Dichtbij Amsterdam hebben de twee dochters Hegger een leuke jeugd gehad, spelen in de parken, zwembad de Wilgenhoek, het Kinderparadijs etc.
Na zijn scheiding is Mario inmiddels gelukkig getrouwd met Marja Lagerweij (ook twee dochters) en de trotse grootouders van 3 kleinkinderen.
De stap naar de politiek
De keuze voor een coffeeshop in Purmerend was de directe aanleiding. De Stadspartij was in eerste instantie tegen, stelde raadsvragen en ging op bezoek bij Buurtregisseur Mario Hegger. In deze functie had Mario veel ervaring. Zijn advies: contact met de eigenaar zorgt voor informatie over de gebruikers. Hierdoor kan je met iedereen in contact blijven en hou je het zichtbaar.
Als Purmerender sprak hem de aanpak, dat een partij in de samenleving en met raadplegen van praktische deskundigen op onderzoek uitgaat, wel aan en aldus bezocht hij de fractie van de Stadspartij. Vanaf dat moment had het politieke virus hem te pakken; van fractieassistent, tot raadslid en nu wethouder van Purmerend.
Als wethouder is Mario zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid voor de stad. Zorgen dat je in contact blijft met de bewoners waarbij het van buiten naar binnen werken centraal staat. Niet meer “de gemeente regelt en bedenkt en weet wel wat goed is voor de burger” maar ondersteunt de bewonersinitiatieven, kijk naar mogelijkheden en oplossingen. Dit natuurlijk wel binnen het financiële kader maar inventief en oplossingsgericht. Bundel de krachten, verantwoordelijkheid voor de bewoners. Je bent niet voor de gemeente aan het werk maar voor elkaar dus voor de samenleving
Gevolg is wel dat de werkdruk op het stadhuis met 25% is toegenomen, ook de toegenomen bewonersmeldingen via het KCC. Mario is  trots op alle projecten die uit de stad c.q. wijken komen, De Hop in de Purmer, de  sport en speelplekken, groenprojecten, duurzaamheid, evenementen enz.
Voor wat betreft de wachtlijsten voor woningen wordt er op dit moment veel gebouwd in de stad en zijn er nog meer plannen. Van belang, zo geeft Mario aan, niet te kijken naar een bepaalde doelgroep maar zorgen voor een balans in het aanbod, ook voor de lange termijn. Op dit moment is er niet alleen vraag naar sociale woningen maar ook appartementen voor ouderen, koopwoningen en starters.
Purmerend de Hoofdstad van Waterland
Ook bij dit thema  komt zijn gedrevenheid naar boven. Purmerend is een fantastische stad, er liggen kansen, wees trots op de stad. Stadspromotie, dat begint bij de geschiedenis van de stad, het DNA. Investeer in de cultuur, de sociale samenhang en de sport is dan ook zijn insteek.
Een levendig museum, kijk of de veemarkt als evenement kan worden teruggehaald of de kaasmarkt. Kijk ook naar wat er al is en succesvol is. Hierin mag best door de gemeente geïnvesteerd worden.

Mario is een groot voorstander van de bouw van een hotel met conferentiemogelijkheden in de kom A7.  De Vraag hiernaar is groot en vergeet niet dat het een grote kans is voor de economie dus werkgelegenheid voor Purmerend. Ook faciliteer je hierdoor bezoekers van evenementen en congressen en uiteraard de fantastische historische regio waarvan Purmerend deel uitmaakt.
We zijn goed op weg de duurzaamste stad van Nederland te worden. Op dit moment staan we op de 6e plaats als het gaat om het leveren van duurzame energie. Dit komt door de vele investeringen die Purmerend heeft gedaan in de Stadsverwarming. Vergeet niet de Stadsverwarming is van ons allemaal. Of je nu bent aangesloten of niet. Mario verwacht dat de deelname aan de Entante Florale,  de groen competitie tussen gemeenten in Nederland waar Purmerend nu aan deelneemt, een stap in de goede richting is. Wij zijn als stad niet voor niets genomineerd als groene stad. Het gaat om nog veel meer onderdelen en hij is als wethouder trots dat juist de bewoners van Purmerend, die zich inzetten voor de leefbaarheid in de stad, nu een podium krijgen om dit te laten zien.
Purmerend aardgasloos
De voorraad gas raakt op, wachten tot 2050 zorgt ervoor dat we de omschakeling als burger dreigen zelf te moeten gaan betalen. Mario wil gebruik maken van de voorsprong die Purmerend heeft met de stadsverwarming. Nog maar 25 % van de bewoners van Purmerend maakt gebruik van aardgas. Met een goede onderbouwing van de dilemma´s die wij tegenkomen bij het uitvoeren van de energietransitie wil Mario bij het Ministerie aantonen dat Purmerend als eerste Stad van Nederland aardgasloos kan, maar dat ondersteuning hierbij vanuit het Rijk zeker nodig zal zijn.
Een tweede periode als wethouder?
Een fantastische stad zo vertelt Mario, waar hij nog graag een periode zou willen doorgaan als wethouder. Er is al heel veel in gang gezet, de klus die hij zichzelf ten doel stelt wil hij graag afmaken.
Enig punt van kritiek dat Mario naar voren wil brengen is de voortdurende bezuinigen van het Rijk die worden afgewenteld op de gemeenten. Dit maakt het moeilijk te plannen voor de lange termijn. Lokaal kan zoveel bereikt worden, maar zonder geld gaat alleen de zon op. Veel zaken worden nu overgeheveld naar de gemeente, maar dan ook graag het daarbij behorende budget daarbij en ga dan als Rijk niet direct bezuinigen. Juist het financiële voordeel van efficiënt werken moet binnen de gemeente begroting blijven zodat het geld weer ingezet kan worden binnen Purmerend en niet naar Den Haag moet worden overgemaakt.
De STADSPARTIJ
De Stadspartij is inmiddels een begrip in Purmerend en viert in 2018 het 25-jarig bestaansjubileum. Mario is trots op de partij, vele leden zijn als vrijwilliger actief in de stad, laagdrempelig, iedereen is welkom een afspiegeling van de stad. De Stadspartij is een gewone partij, voor gewone mensen. Dat imago hoort bij de Stadspartij.


 
 
 
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Purmerend tweede groenste stad Nederland

Tweede in de top tien is Purmerend, met 43,94 m² park per inwoner en 3,52 km² park in totaal. Het gr...