Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Coalitieakkoord-2014

De Stadspartij heeft veel belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma zien opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018, dat maandag 5 mei jl. gepresenteerd is. In het coalitieakkoord staan de afspraken die Stadspartij met coalitiepartners D66, VVD, AOV en CDA heeft gemaakt voor de komende vier jaar.

Later dit jaar volgt een collegewerkprogramma waarin alle gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in concrete werkplannen voor de komende vier jaar. De coalitiepartijen hebben de volgende punten uit het verkiezingsprogramma vande Stadspartij vastgesteld in het coalitieakkoord:

  • Er komt een onderzoek om de wachtlijsten voor jongeren en starters op de Purmerendse woningmarkt te verkorten;
  • Er wordt gekeken naar mogelijkheden om Serious Request van radiozender 3FM naar Purmerend te halen;
  • Purmerend zal meedingen naar een nominatie voor Sportgemeente van het Jaar;
  • Er zal niet verder worden bezuinigd op het openbaar groen en het schoonhouden van de openbare ruimte;
  • Er wordt naar gestreefd om 60% van het afval gescheiden op te halen;
  • Er wordt onderzocht of het mogelijk is om voor minder draagkrachtige ouderen het openbaar vervoer on de daluren gratis of tegen een lager tarief aan te laten bieden. Ook wordt onderzocht om het openbaar vervoer voor iedereen met een minimuminkomen gratis te laten zijn;
  • De onroerende zaakbelasting wordt niet meer verhoogd, alleen met de inflatiecorrectie;
  • Geïnde hondenbelasting komt geheel ten goede aan uitlaatroutes, handhaving e.d.

 

Lees voor de details het complete coalitieakkoord.

ZIE OOK:


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
partij nieuws

partij nieuws

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het ...

Nieuwjaar 2018

De Stadspartij wenst u een gezond en voorspoedig 2018