Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

mariohegger2

Op zaterdag 26 oktober a.s. zal de fractie van de Stadspartij Purmerend een wijkschouw organiseren in de Purmer-Noord. Vanaf 10:00 zullen fractievoorzitter Mario Hegger (foto) en de raadsleden van de Stadspartij door de wijk gaan lopen en fietsen om met eigen ogen te zien hoe de Purmer-Noord erbij staat.

Op zaterdag 16 november a.s. van 11:00 tot 13:00 uur organiseert de fractie van de Stadspartij een wijklunch in het wijksteunpunt (SMD) op het Gildeplein in de Purmer-Noord. Alle bewoners van de Purmer-Noord zijn voor deze lunch uitgenodigd. De toegang en de lunch zijn gratis. Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en het parkeergedrag, drugsoverlast en overlast van hangplekken, maar ook over het veiligheidsgevoel in de wijk, zwerfvuil en hondenpoep en het onderhoud van het groen.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk. De afgelopen twee jaar bezocht de fractie al de Wheermolen, Overwhere, De Gors, Purmer-Zuid, Centrum en Weidevenne. Met de Purmer-Noord heeft de Stadspartij alle wijken bezocht.

Bij de wijkschouw op 26 oktober zullen ook leden van de wijkkerngroep aanwezig zijn. Bewoners van de Purmer-Noord zijn van harte welkom om mee te lopen of fietsen. Diegenen die mee willen fietsen of lopen met de wijkschouw kunnen zaterdag 26 oktober om 10:00 uur verzamelen bij ’t Schoenlappertje op het Gildeplein.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
partij nieuws

partij nieuws

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het ...

Nieuwjaar 2018

De Stadspartij wenst u een gezond en voorspoedig 2018