Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

ErnstAnkersmit-2006

De leden van de Stadspartij hebben oud-fractievoorzitter Ernst Ankersmit (foto) unaniem gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ankersmit volgt Simon Slagt op die na zestien jaar afscheid neemt als lid van het partijbestuur van de Stadspartij.

Ankersmit was van 1998 tot 2010 fractievoorzitter. Van 2010 tot 2014 maakte Ankersmit onderdeel uit van het bestuur als plaatsvervangend voorzitter.

Erelidmaatschap Simon Slagt

Simon Slagt werd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 28 mei jl door de leden beloond met het erelidmaatschap van de Stadspartij. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de partij. Naast Slagt trad ook Metehan Hasirci af als bestuurslid. Hasirci was van 2010 tot 2014 penningmeester en raadscommissielid. 19 maart jl. werd Hasirci gekozen als gemeenteraadslid en trad om die reden af als bestuurslid.

Hans Wessels, Johan van Noorden en Evan Persijn waren herkiesbaar als bestuurslid en zijn door de leden herkozen voor een nieuwe periode. Nieuw in het bestuur zijn: Amanda Meijer, Herman Reurts en Marcel Streefkerk. In juni zullen de nieuwe bestuursleden de functies en taken gaan verdelen. Het nieuwe bestuur is gekozen voor de duur van vier jaar, tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

ZIE OOK:


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
partij nieuws

partij nieuws

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst, het ...

Nieuwjaar 2018

De Stadspartij wenst u een gezond en voorspoedig 2018