Centrum2017
De driemaandelijkse wijklunch die de Stadspartij organiseert was deze keer op 6 mei in de wijk Centrum. Een week voor de wijklunch werden de bewoners van het Centrum doormiddel van een flyer uitgenodigd voor deze wijklunch.
 De Stadspartij organiseert deze wijklunches al zeven jaar. Het doel is om met onze inwoners in gesprek te gaan en te luisteren wat er speelt in een wijk. Van buiten naar binnen werken is ook voor de Stadspartij een vanzelfsprekende zaak. Onder het genot van een kop koffie of thee konden inwoners met de aanwezige wethouders, raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners in gesprek . Tevens werden er broodjes geserveerd zodat ook zonder tijdsdruk in lunchttijd de inwendige mens de benodigde aandacht kon krijgen.
Voor de wijklunch in de wijk Centrum had de Stadspartij er voor gekozen om te gast te zijn bij Stichting Marijke 55+. Wij bedanken onze gastvrouw voor de goede zorgen en voor het verzorgen van de koffie en de thee.
De vertegenwoordigers van de Stadspartij waren om tien uur paraat om de ruimte die wij ter beschikking hadden in te richten. Ruim voor elf uur stond alle gereed om de wijkbewoners te ontvangen. Kort voor elf uur stroomden de eerste belangstellende binnen en dat ging gestaag door tot het einde van de wijklunch om ca. één uur..
De aanwezige wethouders, raad- en commissieleden en fractieondersteuners die met de bewoners in gesprek gingen kregen, naast een aantal klachten, ook veel positieve reacties over de wijk. De verbeterpunten en de klachten varieerden. Fietsen in de binnenstad buiten de toegestane tijden was een veelgehoorde klacht. Daarnaast werden er enkele klachten geuit over de toestand van de fietspaden, parkeren en de bereikbaarheid van het Eggertcentrum via de liften. Er werden ook een aantal wensen geuit, met name over de extra plaatsing van plasticafval inzamelcontainers, afstelling van stoplichten en parkeerdruk.
Alles werd door de leden van de Stadspartij genoteerd en er zal worden gekeken wat er met de opmerkingen, klachten en wensen kan worden gedaan. Alle mensen die een informatieformulier achter lieten krijgen daarover bericht.
 
Voor de Stadspartij was het wederom een zeer geslaagde wijklunch waar we het gesprek met onze inwoners konden voeren en misschien wel onze belangrijkste taak - die van volksvertegenwoordiger- invulling gaven.

 


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...