Centrum2017
De driemaandelijkse wijklunch die de Stadspartij organiseert was deze keer op 6 mei in de wijk Centrum. Een week voor de wijklunch werden de bewoners van het Centrum doormiddel van een flyer uitgenodigd voor deze wijklunch.
 De Stadspartij organiseert deze wijklunches al zeven jaar. Het doel is om met onze inwoners in gesprek te gaan en te luisteren wat er speelt in een wijk. Van buiten naar binnen werken is ook voor de Stadspartij een vanzelfsprekende zaak. Onder het genot van een kop koffie of thee konden inwoners met de aanwezige wethouders, raadsleden, commissieleden en fractieondersteuners in gesprek . Tevens werden er broodjes geserveerd zodat ook zonder tijdsdruk in lunchttijd de inwendige mens de benodigde aandacht kon krijgen.
Voor de wijklunch in de wijk Centrum had de Stadspartij er voor gekozen om te gast te zijn bij Stichting Marijke 55+. Wij bedanken onze gastvrouw voor de goede zorgen en voor het verzorgen van de koffie en de thee.
De vertegenwoordigers van de Stadspartij waren om tien uur paraat om de ruimte die wij ter beschikking hadden in te richten. Ruim voor elf uur stond alle gereed om de wijkbewoners te ontvangen. Kort voor elf uur stroomden de eerste belangstellende binnen en dat ging gestaag door tot het einde van de wijklunch om ca. één uur..
De aanwezige wethouders, raad- en commissieleden en fractieondersteuners die met de bewoners in gesprek gingen kregen, naast een aantal klachten, ook veel positieve reacties over de wijk. De verbeterpunten en de klachten varieerden. Fietsen in de binnenstad buiten de toegestane tijden was een veelgehoorde klacht. Daarnaast werden er enkele klachten geuit over de toestand van de fietspaden, parkeren en de bereikbaarheid van het Eggertcentrum via de liften. Er werden ook een aantal wensen geuit, met name over de extra plaatsing van plasticafval inzamelcontainers, afstelling van stoplichten en parkeerdruk.
Alles werd door de leden van de Stadspartij genoteerd en er zal worden gekeken wat er met de opmerkingen, klachten en wensen kan worden gedaan. Alle mensen die een informatieformulier achter lieten krijgen daarover bericht.
 
Voor de Stadspartij was het wederom een zeer geslaagde wijklunch waar we het gesprek met onze inwoners konden voeren en misschien wel onze belangrijkste taak - die van volksvertegenwoordiger- invulling gaven.

 


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Kadernota: College bereikt veel ambities uit coalitieakkoord

De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit naja...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Oorsprong en tradities Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats ...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

'Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking'

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond Voor een effectieve aanpak van armoede is ...