simonslagt
Alle Mensen, het huis aan huis blad voor gezondheid, welzijn, onderwijs en sport zet in elk nummer een actieve burger in de spotlights. Dit maal was het Simon Slagt. Simon is erelid van de Stadspartij en vanaf de oprichting van de Stadspartij, ca. 25 jaar geleden, in diverse rollen en functies betrokken bij het reilen en zeilen van de Stadspartij.

Hieronder zijn verhaal opgetekend dor Hillie van Netten van Burrie Media.
Simon Slagt begon zijn vrijwilligerscarrière in de jaren ‘80 bij voetbalvereniging FC Purmerend  en rolde daarna van de ene in de andere bestuurlijke en uitvoerende functie. Sindsdien kom je de fitte 70-plusser overal in de stad tegen. Klein van postuur, maar met een groot sociaal hart en een scherp oog voor onrecht. Altijd bereid om mee te helpen. Vooral als het gaat om kwetsbare groepen in de samenleving.
“Ik voetbalde bij FC Purmerend en op een gegeven moment vroegen ze me voor het bestuur. Dat ben ik toen maar gaan doen en voor ik het wist was ik wedstrijdleider en deed ik technische zaken,” zegt hij. Helemaal zonder ervaring was Simon niet. Hij was actief lid van de FNV en hielp tien jaar bij het invullen van belastingformulieren. Van huis uit heeft hij het niet meegekregen. Zijn ouders waren niet maatschappelijk actief, vertelt hij. “Ik weet niet hoe ik er aan kom. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen.”
Laatste strohalm
Ook politiek is Simon Slagt actief. Hij was vanaf het begin af aan nauw betrokken bij de Stadspartij. Hij was er penningmeester, zestien jaar voorzitter en fractieassistent sociale zaken. Twee jaar geleden stopte hij daarmee. Maar hij doet nog wel fractieondersteuning. Zijn ervaring in de wijken en zijn enorme aantal contacten maken hem zeer waardevol voor de partij en voor Purmerend. De meeste voldoening haalt Simon Slagt echter uit zijn werk voor Caritas, een hulpverleningsorganisatie van de Katholieke Kerk. “Ik ben zelf niet gelovig,” vertelt hij. “Maar wat ze daar doen is zo waardevol. Eén keer per week is er spreekuur. Iedereen die hulp nodig heeft kan daar terecht. Sommige mensen zitten zo diep in de put, hebben zoveel schulden, dat ze geen uitweg meer zien. Wij kunnen niet alles oplossen, maar kunnen wel samen met hen kijken naar de mogelijkheden, hen verwijzen naar de juiste instanties. Als er helemaal niets meer mogelijk is, kunnen we de mensen helpen met een eenmalige financiële bijdrage. Caritas is voor hen vaak de laatste strohalm.
Preventief
Hij vervolgt: “Natuurlijk zoeken we, voor we iets geven, goed uit of het terecht is en of alle regelingen goed zijn benut. Samen met de Stadsverwarming en de Woningcorporaties proberen we zoveel mogelijk preventief te werken. Dus bij een paar maanden achterstand niet meteen een deurwaarder op de stoep, maar eerst een gesprek over hoe het zover heeft kunnen komen. Dan kijken we of schuldhulpverlening kan worden ingezet en hoe we deze mensen verder kunnen helpen. Ook de gemeente werkt hieraan mee.” Zijn werk voor Caritas kost Simon veel tijd. Elke situatie is maatwerk en vraagt om een zorgvuldige benadering. Als de mensen iets nodig hebben, gaat Simon persoonlijk de winkels langs voor de meest voordelige aankoop. Simon: “Elk jaar organiseren we een Wok-diner voor minder draagkrachtigen in Wokrestaurant De Doele. We doen dat al vijf jaar en het is iedere keer weer een succes. Het is geweldig om mensen zo te zien genieten. Sommige kinderen zijn nog nooit in een restaurant geweest. Dit jaar waren er ook zestig statushouders bij.”
Eenzaam
Ook in z’n eigen wijk Wheermolen is Simon zeer actief. Al zo’n 15 jaar zit hij in de Wijkkerngroep. Naast het bijwonen van de wijkvergaderingen is hij mederedacteur voor de wijkkrant en de wijkwebsite. Bovendien is hij coördinator van de Werkgroep 55+. Deze werkgroep organiseert veel activiteiten voor ouderen uit de wijk. Waaronder vier keer per jaar een themamiddag over verschillende actuele onderwerpen. Heel enthousiast vertelt Simon ook over de fiets- en wandelgroepen op donderdag- en zondagmiddag. “Er zijn zoveel mensen die zich eenzaam voelen en die in hun eentje niet zo gauw naar buiten gaan. Deze activiteiten worden erg gewaardeerd.”
Simon zelf heeft, zo te horen, weinig last van eenzaamheid en verveling. Is hij nog wel eens thuis? “Mijn vrouw zei laatst wel: je neemt steeds meer op je,” zegt hij een beetje grijnzend. “Maar ik kan ook wel nee zeggen hoor. Of ‘nu even niet’. We gaan er regelmatig een midweek tussenuit. Of op vakantie naar Nieuw Zeeland. Onze dochter en kleinkinderen wonen daar. We zijn daar al vele malen geweest, steeds voor twee maanden. We zijn dan echt helemaal weg, maar ook altijd weer blij als we terug zijn in ons Purmerend.”

 


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...