Weidevenneoz
De fractie van de Stadspartij organiseert op zaterdag 6 februari a.s. een wijklunch in jongerencentrum Columbuzz in de wijk Weidevenne. Alle bewoners van het Weidevenne zijn voor deze lunch uitgenodigd.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij wil dit keer met de bewoners van Weidevenne van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje kunnen bewoners, op informele wijze, met de gemeenteraadsleden en de wethouder van de Stadspartij in gesprek gaan over de eigen buurt. Eerder hield de Stadpartij een wijkschouw om met eigen ogen te zien hoe de wijk er momenteel bij staat. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk.

Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeergedrag en het onderhoud van wegen en straten. Maar ook over zwerfvuil en hondenpoep, jeugdoverlast en ontmoetingsplekken in de wijk.
Recent is enige commotie ontstaan in een deel van uw wijk over de voorgenomen vestiging van een Islamitische basisschool aan de Nijlstraat. De school is inmiddels elders in de stad gevestigd maar het schoolgebouw wacht een nieuwe bestemming. Daar willen de fractieleden graag met u over van gedachten wisselen. De Stadspartij is ook door meerdere bewoners van Weidevenne benaderd over een mogelijke gehele of gedeeltelijke openstelling van de bussluis op de Donaulaan/Wolgalaan en de verkeersoverlast rond het sportveld van FC Purmerend. De plannen voor herbestemming van de locatie waarop nu o.a. Columbuzz is gevestigd is van heel recente datum. Dit zijn ook onderwerpen die tijdens de wijklunch aan bod kunnen komen. Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen worden besproken. Hierbij wil de Stadspartij aanmerken dat het gezamenlijk zoeken naar een aanvaardbare oplossing het uitgangspunt zal zijn.

De wijklunch wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur. Jongerencentrum Columbuzz  is gevestigd aan de Australielaan 2, tegenover het winkelcentrum.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Jaarstukken (rekening) 2016  Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vast...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Plastic in Purmerend gaat niet de verbrandingsoven in

De NOS bracht kortgeleden het bericht dat afvalverwerkingsbedrijven grijze vuilniszakken met door in...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ernstige verkeershinder door afsluiting Hoornselaan

Vanaf maandag 26 juni is het voor veel Purmerenders omrijden geblazen. De Hoornselaan gaat dan tot 1...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Wijktoernooi KV Purmer en VIP in Purmer Noord

Op zondagmiddag 2 juli was er op het sportcomplex van korfbalvereniging KV Purmer een wijktoernooi v...