Weidevenneoz
De fractie van de Stadspartij organiseert op zaterdag 6 februari a.s. een wijklunch in jongerencentrum Columbuzz in de wijk Weidevenne. Alle bewoners van het Weidevenne zijn voor deze lunch uitgenodigd.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij wil dit keer met de bewoners van Weidevenne van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje kunnen bewoners, op informele wijze, met de gemeenteraadsleden en de wethouder van de Stadspartij in gesprek gaan over de eigen buurt. Eerder hield de Stadpartij een wijkschouw om met eigen ogen te zien hoe de wijk er momenteel bij staat. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk.

Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeergedrag en het onderhoud van wegen en straten. Maar ook over zwerfvuil en hondenpoep, jeugdoverlast en ontmoetingsplekken in de wijk.
Recent is enige commotie ontstaan in een deel van uw wijk over de voorgenomen vestiging van een Islamitische basisschool aan de Nijlstraat. De school is inmiddels elders in de stad gevestigd maar het schoolgebouw wacht een nieuwe bestemming. Daar willen de fractieleden graag met u over van gedachten wisselen. De Stadspartij is ook door meerdere bewoners van Weidevenne benaderd over een mogelijke gehele of gedeeltelijke openstelling van de bussluis op de Donaulaan/Wolgalaan en de verkeersoverlast rond het sportveld van FC Purmerend. De plannen voor herbestemming van de locatie waarop nu o.a. Columbuzz is gevestigd is van heel recente datum. Dit zijn ook onderwerpen die tijdens de wijklunch aan bod kunnen komen. Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen worden besproken. Hierbij wil de Stadspartij aanmerken dat het gezamenlijk zoeken naar een aanvaardbare oplossing het uitgangspunt zal zijn.

De wijklunch wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur. Jongerencentrum Columbuzz  is gevestigd aan de Australielaan 2, tegenover het winkelcentrum.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...