Elly Vos was, voordat ze naar de Marktstad verhuisde, deelraad-raadslid voor de PvdA in de Amsterdamse Pijp. Gaandeweg ergerde Elly zich aan de opstelling van de partijleiding van de PvdA, die op een bijna hooghartige wijze de problemen van de burgers bagatelliseerde en een houding aannam van: "Wij weten het beter dan de burgers".

Met die groeiende onvrede ontmoette Elly de eveneens geërgerde Dirk Esveld. Samen met nog enige geestverwanten kwamen ze tot de conclusie dat er iets moest veranderen aan het (plaatselijke) politieke klimaat. Met lede ogen zagen zij de afkeer van veel burgers van de politiek en de groei van de ultra rechtse CD. 

ellyvoshisto      dirkesveld1

Elly Vos                                         Dirk Esveld  

In februari 1993 werd, bij notaris Kooijman in de Zuidoost-Beemster, de Onafhankelijke Politieke Groepering Purmerend P'93 opgericht. In het eerste jaar kreeg de partij een gevoelige klap te verwerken. In oktober van 1993 overleed namelijk plotseling medeoprichter Dirk Esveld, die indertijd ook de functie van penningmeester bekleedde. Oud PvdA-er Ernst Ankersmit sympathiseerde met P'93 en nam spontaan het penningmeesterschap over, niet wetende waar dat allemaal nog toe zou leiden. 

De verkiezingen van 1994

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 verbaasde P'93 vriend en vijand door twee zetels te halen. Zo werd P'93 de eerste lokale partij in Purmerend. De twee raadszetels werden bezet door Elly Vos en Roald Helm, gesteund door de fractieassistenten Guus Jansen en Marlies van 't Hek. Ernst Ankersmit werd de nieuwe partijvoorzitter en fungeerde daarnaast officieus als fractieassistent. 

pasfotoroald     pasfotoernst   

Roald Helm                             Ernst Ankersmit 

In de beginperiode had de fractie van P'93 het niet gemakkelijk. Vooroordelen tegen de partij waren er genoeg. Op één uitzondering na werd de partij door de meeste raadsleden als een vreemde en vooral ook ongewenste eend in de bijt gezien. Speerpunten van P'93 in die periode waren onder andere het openbaar maken van het tot dan toe geheime financiële debacle van de Stadsverwarming, maar ook het uitbannen van de vele besloten vergaderingen en dito geheime stukken. Elly Vos ontpopte zich al heel snel als de 'bekendste buurvrouw van Purmerend'. Zij stond iedereen die zich tot haar wende bij met raad en vooral daad. De partij groeide in aanhang, niet in het minst door het tonen van betrokkenheid en het geven van steun aan de mensen die in maatschappelijke probleemsituaties verkeerden. Zichtbaar werd P'93 een partij die dicht bij haar burgers staat.  

pasfotoguus          simonpasfoto1

Guus Jansen                                    Simon Slagt

 

De verkiezingen van 1998

Bij de verkiezingen In 1998 was het dan ook niet verwonderlijk dat P'93 vier zetels haalde. Als raadslid kwamen Guus Jansen en Ernst Ankersmit erbij. Fractieassistenten werden Mario Hegger, Simon Slagt en Johan van Noorden. Het voorzitterschap van de partij wordt overgenomen door Simon Slagt, de nieuwe fractievoorzitter werd Ernst Ankersmit. Door Ernst het fractievoorzitterschap toe te bedelen, kreeg Elly Vos nog meer de ruime om tijd te besteden aan haar contacten in buurten en wijken. De partij bleef 'de luis in de pels' van de Purmerendse politiek, maar kreeg ook steeds meer voet aan de grond in de Purmerendse politiek. Niet in het minst droeg ook het gelukte pleidooi voor een nieuw zwembad in Purmerend daar toe bij. 

De verkiezingen van 2002

De gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werden, na een goede campagne, met spanning tegemoet gezien. De grote overwinnaar van die verkiezingen werd Leefbaar Purmerend 2001 (LP 2001). De merknaam 'leefbaar' en het Pim Fortuyn effect bleken erg sterk. En niet alleen in Purmerend. Iets wat P'93 al had ingeschat, want ook P'93 probeerde de naam 'leefbaar' aan haar partijnaam te koppelen. In die poging werd P'93 echter, met hulp van de rechter, afgetroefd door LP2001. 

pasfotomario     helana4

Mario Hegger                         Helana Aslander

De partij kreeg er in 2002 nog één zetel bij. Als raadslid kwam Mario Hegger erbij, fractieassistenten werden o.a. Cees Fleur (later opgevolgd door Simon Slagt) en Helana Aslander. De punten, waarop in het bijzonder kritisch en actief werden ingezet, waren o.a. huisvesting, jeugdzaken en jongerenzorg, recreatie, stadsvernieuwing en uiteraard de blijvende financiële molensteen om de nek van Purmerend; de Stadsverwarming. 

De verkiezingen van 2006

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 viel de inmiddels tot Stadspartij P93omgedoopte partij terug naar twee zetels. Ernst Ankersmit en Roald Helm bleven beiden raadslid. Fractieassistenten werden Helana Aslander, Evan Persijn (opgevold door Marcel Streefkerk) en Mario Hegger.  

  evan4                pasfotomarcel

Evan Persijn                                      Marcel Streefkerk

De inmiddels viervoudig lijsttrekker Elly Vos verbond aan dit verlies haar politieke consequenties en trad terug als raadslid. De terugval van P93 van vijf naar twee zetels moet vooral worden geweten aan de landelijke bemoeienis van coryfeeën uit de Tweede Kamer, die het landelijke gevecht op lokaal terrein gingen uitvechten. De macht van de landelijke media en de gratis publiciteit daaruit bleek groot. Niet voor alle landelijke partijen, want de VVD verloor landelijk gezien fors. Daardoor zag de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Van Aartsen, zich gedwongen om, op grond van gemeenteraadsverkiezingen, af te treden. Een unicum op zich.  

Bij de formatie koos de Stadspartij voor een bescheiden rol in de oppositie. Toch konden de raadsleden veel voor elkaar krijgen. Roald Helm trad op als financieel deskundige in de Rekenkamercommissie, Mario Hegger legde zich helemaal toe op veiligheid beleid en Ernst Ankersmit liet in de raad regelmatig van zich horen. Later deze raadsperiode droeg Evan Persijn zijn fractieassistentschap over aan Harry Poppelier, die op zijn beurt zijn plek opgaf voor Marcel Streefkerk.

De verkiezingen van 2010

Met een nieuwe lijsttrekker en een nieuwe partijnaam boven de kandidatenlijst (STADSPARTIJ in plaats van Stadspartij Purmerend ’93) sloeg de Stadspartij een nieuwe weg in. De nadruk kwam te liggen op veiligheid, verkeer, werkgelegenheid en jeugdbeleid, maar ook de zwakkeren in de samenleving werden niet vergeten. Met twaalf deelnemende partijen leek een grote overwinning lastig. Toch haalde de Stadspartij een derde zetel binnen, net als vijf andere partijen in de raad. Deze derde zetel en de financiële deskundigheid binnen de partij waren voor de grootste partij in Purmerend, de VVD, reden genoeg om de Stadspartij uit te nodigen om een nieuw college van B&W te vormen. Na zestien jaar oppositie voeren is het dan eindelijk tijd om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

 

 pasfotobert                       pasfotoirma

Bert Meulenberg                                     Irma Waarhuijs

Fractievoorzitter Ernst Ankersmit nam na twaalf jaar afscheid als raadslid. Lijsttrekker Mario Hegger volgde hem op als fractievoorzitter. Bert Meulenberg (nr. 3) van de kandidatenlijst) en lid van verdienste Guus Jansen (nr. 4) zullen hem in de raad vergezellen. Roald Helm (nr. 2) verruilt na zestien jaar zijn raadszetel voor een plaats in het college van B&W. Als wethouder 'Stedelijke Ontwikkeling en Beheer' zal hij oplossingen moeten vinden voor behoud van de leefbaarheid en dienstverlening en de bezuinigingsronden van het Rijk en de tekorten die zijn ontstaan door toedoen van de Stadsverwarming. Ook Helana Aslander nam afscheid van de politiek. Zij wordt opgevolgd door een team van enthousiaste nieuwkomers, Ismail Çanga (nr. 5), Irma Waarhuijs (nr. 7) en Metehan Hasirci (nr. 7). Helaas heeft Ismail Çanga na een goed half jaar vanwege drukke werkzaamheden zijn fractieondersteuning over moeten dragen aan Marcel Streefkerk. Op zijn beurt moest Marcel het commissielidmaatschap eind 2012 vanwege drukke werkzaamheden weer overdragen aan Ernst Ankersmit.
Daaromheen zijn elke dinsdag verschillende leden in de fractiekamer te vinden die samen de factieondersteuning vormen.

 

 pasfotoismail                    pasfotometehan

Ismail Canga                           Metehan Hasirci

De toekomst

Met drie zetels blijft de Stadspartij een speler in de markt die niet over het hoofd gezien moet worden. Hoewel de populariteit van lokale partijen steeds meer toeneemt, lijken de Purmerendse lokale partije toch aan terrein te verliezen. Maar met een goedbezochte website heeft de Stadspartij een belangrijke lokale nieuwsbron ontwikkeld die ook bij de lokale media niet onopgemerkt is gebleven. De vaste aanhang van kiezers blijft de partijleden motiveren om zich te blijven inzetten voor de stad Purmerend. Het is dan ook prettig om te merken dat steeds meer Purmerenders interesse hebben in het werk van de Stadspartij en zich aanmelden om mee te denken om van deze stad een nog veel mooiere stad te maken.

De verkiezingen in 2014

Gedurende de hele raadsperiode vanaf 2010 heeft de Stadspartij de (nieuwe) lokale weg ingeslagen. Periodieke wijkbezoeken en het consequent ingaan op en het afhandelen van zaken die door burgers worden aangedragen. De Stadspartij is ook te vinden op Facebook en heeft een actuele website. Bovendien zijn de vertegenwoordigers van de Stadspartij in de Purmerendse samenleving goed vindbaar en aanspreekbaar. 
Politiek bezien heeft de partij accenten gezet op communicatie met de burger en verbetering van de veiligheid vooral in wijken die tijdelijk of meer permanent een hoger veiligheidsrisico hebben.
Het werken ‘van buiten naar binnen’ is een begrip geworden. Net als de permanente aandacht en zorg voor ‘schoon, heel en veilig’.

De verkiezingsperiode was eigenlijk een voortzetting van de werkwijze van de jaren ervoor al werd de mediakant wel sterker aangezet.

Wat sommigen hadden verwacht en anderen alleen maar konden hopen gebeurde op 19 maart 2014. De Stadspartij behaalde 8 zetels en werd voor het eerst in het bestaan de grootste partij in Purmerend. Frank Muntjewerf maakte er een leuke cartoon van in Dagblad Waterland.

verk2014fm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nieuwe raadsleden traden aan van boven en van links naar rechts:
Bert Meulenberg, Helana Aslander, Metehan Hasirci, Guus Jansen, Irma Waarhuijs-Gijsbers, Petra de Boer, Melvin Smid, Coen Lageveen

fractie2014-600

De verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij de nieuwe collegevorming kwam ook bij de Stadspartij te liggen.
Na enige informatierondes bleek een college met: Stadspartij, D66, AOV, VVD en CDA mogelijk.

De Stadspartij leverde twee wethouders, Mario Hegger en Roald Helm.

Mario-Roald-300

D66 was vertegenwoordigd met één wethouder: Edwin Voorbij, VVD wethouder Hans Krieger bleef evenals CDA wethouder Geoffrey Nijenhuis. Het AOV schreef mee aan het coalitieakkoord zonder een wethouder in het college zitting te laten nemen.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...