Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

IRMA
Het onderwijs verandert, passend onderwijs komt centraal te staan. Ik verander van school, ik krijg een nieuwe groep en functioneer dus na de vakantie in een ander schoolteam. Dé reden waarom ik als leerkracht voor deze verandering van werk en inhoud  tijdens deze vakantie dus aan de studie ben voor het nieuwe schooljaar. Hieronder in het kort wat mij hierbij met name bezighoudt.

De kern van Passend onderwijs is dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen op school.
Doelen van Passend onderwijs zijn het onderwijs en de zorg aan kinderen te verbeteren, en de beperkingen van bestaande wetgeving op te lossen.
Zo beoogt men de ouderbetrokkenheid rond de invulling van het onderwijs-en zorgarrangement te vergroten.

School en ouders bepalen samen welke school het beste past bij wat een kind nodig heeft.
Schoolbesturen hebben daarbij de zorgplicht: Zij moeten de leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden, al dan niet via de eigen school.
Hiermee krijgt ieder kind een plaatsgarantie, maar dat hoeft/ kan niet altijd in de woonplaats van het kind zijn.

Het wettelijke onderscheid tussen het regulier en speciaal(basis)onderwijs verdwijnt.
Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden opgevangen.
Een regionaal netwerk van scholen biedt een dekkend onderwijs aanbod, bestaande uit reguliere scholen, flexibele tussenvormen (zoals een speciale klas in een reguliere school) en speciaal onderwijs.
Het kind staat centraal, er mag geen kind meer tussen wal en schip raken.
(Een belangrijk aspect van participatie)
Het gaat erom wat het kind wél kan!

Maar uiteindelijk zijn het de leerkrachten die passend onderwijs mogelijk maken.
Daarom worden zij beter toegerust om leerlingen extra te begeleiden.
Ook de leerkracht staat centraal: Wat heeft hij/zij nodig om deze (groep)leerlingen passend onderwijs en adequate begeleiding te bieden?
Het antwoord verschilt per leerkracht en is afhankelijk van het aanbod dat de leerling nodig heeft.
Het kan dus gaan om scholing, coaching, of " meer handen in de klas". Straks dus een nieuwe school, een nieuwe groep, een ander team, en nieuwe kansen.
Ik volg de ontwikkelingen in het onderwijs dus op de voet. En zit ondertussen met mijn neus in de boeken.
Het reces als raadslid, en de zomervakantie benut ik dus op een zinvolle manier.
Ik merk nu zelf ‘aan den lijve’ de veranderingen die langzamerhand doorgevoerd worden.
En hou u daarvan graag op de hoogte.

Dus graag tot een volgende keer!


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Onderwijs

Onderwijs Artikelen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen t...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsac...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden....

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun ...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kin...

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bre...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen d...

Passend onderwijs, wat betekent dat?

Het onderwijs verandert, passend onderwijs komt centraal te staan. Ik verander van school, ik krijg ...

Honderden basisschoolleerlingen missen verzorging

Recent onderzoek laat zien dat veel basisschoolleerlingen de primaire levensbehoeften ontberen. Lera...

Kabinet investeert ruim €50 miljoen in aanpak taal- en leesbevordering

Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen, s...

Extra geld en exclusiviteit voor specialistische beroepsopleidingen

Mbo-scholen moeten kleine, unieke opleidingen voor bijvoorbeeld pianotechnicus, prothesemaker, schoe...

Nieuw vakdiploma op maat voor mbo'ers

Jongeren die moeite hebben met het mbo kunnen voortaan een vakdiploma halen. Door invoering van dit ...