Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring


Recent onderzoek laat zien dat veel basisschoolleerlingen de primaire levensbehoeften ontberen. Leraren spreken onder meer van leerlingen die ongewassen, met kapotte kleren, ongepoetste tanden en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Elementaire basisvoorzieningen voor een goed leerklimaat voor deze leerlingen ontbreken.

Jaren geleden kwam dit ook wel eens voor in de klas waar ik les aan gaf. Een kind dat om 10 uur zat te geeuwen van de honger. Of een kind dat midden in de winter op slippers naar school kwam. Omdat het een school voor speciaal onderwijs was zag je de ouders minder, en ging je dus vaker op huisbezoek. Zo kun je de situatie thuis bekijken en mogelijk hulp bieden.

Meerdere gezinsproblemen
Op dit moment lees ik berichten dat het nu landelijk gaat om 160 scholen, en meer dan 1100 gevallen. Er zijn zelfs gevallen van gezinnen die in auto's leven. Het komt overigens overal in Nederland voor, in dorpen en steden.

Volgens de scholen spelen er in deze gezinnen meerdere problemen zoals armoede, scheidingen en GGZ -problematiek. Ouders verwachten dat school het wel oplost, en stellen zelf verkeerde prioriteiten.

De scholen melden deze gevallen bijna allemaal anoniem, bang voor represailles als ouders hier achter komen. Schooldirecteuren vrezen voor de goede naam voor de school. Dit alles is natuurlijk niet in het voordeel van het kind.

55 scholen geven aan de kinderen zelf eten en drinken aan te bieden. Ook dit houden ze weer geheim, omdat ouders dit vaak niet willen, Er zijn gevallen bekend van leerkrachten die kinderen mee naar huis nemen. Terwijl daar ongeschreven wetten voor zijn, om dit vooral niet te doen.

Eerder melden bij hulpverlening
Bestuurslid van Jeugdzorg Nederland Jan Stokkedreef, vindt dat scholen dit soort zaken eerder moeten melden bij de hulpverleners. Maar 3 % van alle meldingen bij het AMK (Anonieme Melding Kindermishandeling) komt van scholen, terwijl zij veel meer zien. Het bespreekbaar maken bij ouders van wat leerkrachten zien ligt erg gevoelig. Een melding ervan maken ligt weer een stap verder.

De Stadspartij heeft na deze berichten vragen aan het college gesteld.m.b.t. een overzicht van de Purmerendse situatie.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Onderwijs

Onderwijs Artikelen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen t...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsac...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden....

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun ...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kin...

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bre...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen d...

Passend onderwijs, wat betekent dat?

Het onderwijs verandert, passend onderwijs komt centraal te staan. Ik verander van school, ik krijg ...

Honderden basisschoolleerlingen missen verzorging

Recent onderzoek laat zien dat veel basisschoolleerlingen de primaire levensbehoeften ontberen. Lera...

Kabinet investeert ruim €50 miljoen in aanpak taal- en leesbevordering

Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen, s...

Extra geld en exclusiviteit voor specialistische beroepsopleidingen

Mbo-scholen moeten kleine, unieke opleidingen voor bijvoorbeeld pianotechnicus, prothesemaker, schoe...

Nieuw vakdiploma op maat voor mbo'ers

Jongeren die moeite hebben met het mbo kunnen voortaan een vakdiploma halen. Door invoering van dit ...