Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Weidegebied
Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen.
Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's. Purmerend ligt in de regio Noord Holland Zuid (NHZ).

In de RES wordt de opgave (per regio) uitgewerkt van 'duurzame electriciteit opwek' en 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving'.
Eerste stap om te komen tot een RES is het vaststellen van de “Startnotitie RES NHZ samen op zoek naar kansen voor de regio".
In de deelregio Zaanstreek Waterland is de afspraak gemaakt dat deze Startnotitie ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de Startnotitie. In de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is deze startnotitie gisterenavond behandeld.
In de Regionale Energiestrategie NHZ worden - kort gezegd - keuzes gemaakt waar in de regio -zonnepanelen-parken en windmolens geplaatst worden, zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen.
De Stadspartij vindt het merkwaardig dat het bestaan en duurzaam gebruik van Groen Gas in het geheel niet wordt genoemd. Dit terwijl onze provincie (en 7 anderen) hier binnenkort op overschakelt.

Voortschrijdend inzicht niet aan de orde
De Stadspartij vindt het jammer dat nu alleen nog aan de orde is waar we de windmolens en de zonnepanelen neerzetten. Interessant zou zeker ook een zijn discussie over wat wel en niet werkt als het om het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat.
Voortschrijdend inzicht toont ons nu al heel andere beeld dan toen we al onze kaarten op zon, wind en biomassa gingen zetten.

In het algemeen is het raadsvoorstel, naar de mening van de Stadspartij, een mogelijk antwoord op de gestelde vraag m.b.t. de startnotitie.
Risico’s
De in de concept RES genoemde kans voor Purmerend: Het regionaal uitbreiden van het warmtenet, bijvoorbeeld naar de Zuidoostbeemster, bevat wel een risico.
Zowel een direct kostenrisico, zie de historie en de financiële staat van onze stadsverwarming, en een toekomstig technische en financieel risico .
Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van biomassa voor het klimaat. Allerminst moet worden uitgesloten dat het verbranden van planten, dieren en bomen voor ‘groene’ brandstof de toets der kritiek niet zal kunnen doorstaan. Ook in de stikstof-commissie Remkes wordt het stoppen van de miljarden subsidies voor biomassa genoemd.
Het uitschakelen van biomassa heeft gevolgen voor de dan bestaande en de verdere plannen met hout gestookte warmtecentrales.
Helaas staat daarover niets in het risico register. De Stadspartij vindt dan ook dat het zeker niet zou misstaan dat hiertoe een opmerking wordt opgenomen.
Evenmin staat er iets in over de milieuschade die het afval van windmolens en zonnepanelen nu al veroorzaken.
Wie draait op voor die kosten, zo vraagt de Stadspartij zich af.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Zorg over plaats Woonplek leidt tot ingrijpende aanpassing van raadsvoorstel

Het debat over de Woonplek, die we in Purmerend een plaats willen geven, is inmiddels zeer beladen. ...

Verslag Leerplicht en RMC: schoolverzuim neemt toe

De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad over het gevoer...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Aardgasvrij maken van wijken is intensief proces

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor ...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...