Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Weidegebied
Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen.
Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's. Purmerend ligt in de regio Noord Holland Zuid (NHZ).

In de RES wordt de opgave (per regio) uitgewerkt van 'duurzame electriciteit opwek' en 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving'.
Eerste stap om te komen tot een RES is het vaststellen van de “Startnotitie RES NHZ samen op zoek naar kansen voor de regio".
In de deelregio Zaanstreek Waterland is de afspraak gemaakt dat deze Startnotitie ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met de Startnotitie. In de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is deze startnotitie gisterenavond behandeld.
In de Regionale Energiestrategie NHZ worden - kort gezegd - keuzes gemaakt waar in de regio -zonnepanelen-parken en windmolens geplaatst worden, zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen.
De Stadspartij vindt het merkwaardig dat het bestaan en duurzaam gebruik van Groen Gas in het geheel niet wordt genoemd. Dit terwijl onze provincie (en 7 anderen) hier binnenkort op overschakelt.

Voortschrijdend inzicht niet aan de orde
De Stadspartij vindt het jammer dat nu alleen nog aan de orde is waar we de windmolens en de zonnepanelen neerzetten. Interessant zou zeker ook een zijn discussie over wat wel en niet werkt als het om het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat.
Voortschrijdend inzicht toont ons nu al heel andere beeld dan toen we al onze kaarten op zon, wind en biomassa gingen zetten.

In het algemeen is het raadsvoorstel, naar de mening van de Stadspartij, een mogelijk antwoord op de gestelde vraag m.b.t. de startnotitie.
Risico’s
De in de concept RES genoemde kans voor Purmerend: Het regionaal uitbreiden van het warmtenet, bijvoorbeeld naar de Zuidoostbeemster, bevat wel een risico.
Zowel een direct kostenrisico, zie de historie en de financiële staat van onze stadsverwarming, en een toekomstig technische en financieel risico .
Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad gaat onderzoek doen naar de voor- en nadelen van biomassa voor het klimaat. Allerminst moet worden uitgesloten dat het verbranden van planten, dieren en bomen voor ‘groene’ brandstof de toets der kritiek niet zal kunnen doorstaan. Ook in de stikstof-commissie Remkes wordt het stoppen van de miljarden subsidies voor biomassa genoemd.
Het uitschakelen van biomassa heeft gevolgen voor de dan bestaande en de verdere plannen met hout gestookte warmtecentrales.
Helaas staat daarover niets in het risico register. De Stadspartij vindt dan ook dat het zeker niet zou misstaan dat hiertoe een opmerking wordt opgenomen.
Evenmin staat er iets in over de milieuschade die het afval van windmolens en zonnepanelen nu al veroorzaken.
Wie draait op voor die kosten, zo vraagt de Stadspartij zich af.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...